Trăind în Ziua Ispășirii

Lecția 1. Conducător ales de Dumnezeu

03 ianuarie, 2020
„Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului.” (Evrei 11:24, 25)  

Lecția 13. A fi sigilat ca nevinovat

04 decembrie, 2019
„Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin; și duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos.” (1 Tesaloniceni 5:23, 24).  

Lecția 12. „Ca o făclie care se aprinde”

04 decembrie, 2019
„De dragostea Sionului nu voi tăcea, de dragostea Ierusalimului nu voi înceta, până nu se va arăta mântuirea lui, lumina soarelui și izbăvirea lui, ca o făclie care se aprinde.” (Isaia 62:1).  

Lecția 11. Vitalitate spirituală

04 decembrie, 2019
„După cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă” (Romani 6:4, ultima parte).  

Lecția 10. Ordine și organizare

04 decembrie, 2019
„Vă îndemn, fraților, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire și să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip desăvârșit în aceeași minte și aceeași judecată.” (1 Corinteni 1:10, engl. KJV, rom. BTF).  

Lecția 9. Vigoare fizică

29 noiembrie, 2019
„Preaiubitule, mai presus de toate doresc să prosperi și să fii să- nătos, așa cum sporește sufletul tău.” (3 Ioan 2 trad. KJV). „Ce n-ar fi putut ajunge bărbații și femeile dacă și-ar fi dat seama că modul în care își tratează corpul este în strânsă legătură cu vigoarea și curăția minții și a inimii!” – Maranatha, p. 230, 10 august.  

Lecția 8. Bătălia

07 noiembrie, 2019
„Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești.” (Efeseni 6:12).  

Lecția 7. Cărțile

07 noiembrie, 2019
„Şi am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții. Şi morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea.” (Apocalipsa 20:12).  

Lecția 6. Sobrietate

07 noiembrie, 2019
„Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți sobri dar, și vegheați în vederea rugăciunii.” (1 Petru 4:7, KJV).  

Lecția 5. Ziua Ispășirii

03 octombrie, 2019
„Pentru că în ziua aceea preotul va face ispășire pentru voi, pentru a vă curăța, ca să fiți curați de toate păcatele voastre înaintea Domnului.” (Leviticul 16:30, BTF).  

Lecția 4. De la înălțare la ispășirea finală

03 octombrie, 2019
„Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui.” (Eclesiastul 3:1).  

Lecția 3. Înțelegând simbolurile

03 octombrie, 2019
„Isus a strigat iarăși cu glas tare și Şi-a dat duhul. Şi îndată, perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt în două de sus până jos.” (Matei 27:50, 51, prima parte).  

Lecția 2. Jertfele și sărbătorile solemne

03 octombrie, 2019
„Iată Mielul lui Dumnezeu care îndepărtează păcatul lumii.” (Ioan 1:29, trad. engl. KJV).  

Lecția 1. Nevoia noastră de ispășire

03 octombrie, 2019
„Ne bucurăm în Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos, prin care am primit acum ispășirea.” (Romani 5:11, engl. KJV).