Trăind în Ziua Ispășirii

Lecția 8. Bătălia

07 noiembrie, 2019
„Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești.” (Efeseni 6:12).  

Lecția 7. Cărțile

07 noiembrie, 2019
„Şi am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții. Şi morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea.” (Apocalipsa 20:12).  

Lecția 6. Sobrietate

07 noiembrie, 2019
„Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți sobri dar, și vegheați în vederea rugăciunii.” (1 Petru 4:7, KJV).  

Lecția 5. Ziua Ispășirii

03 octombrie, 2019
„Pentru că în ziua aceea preotul va face ispășire pentru voi, pentru a vă curăța, ca să fiți curați de toate păcatele voastre înaintea Domnului.” (Leviticul 16:30, BTF).  

Lecția 4. De la înălțare la ispășirea finală

03 octombrie, 2019
„Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui.” (Eclesiastul 3:1).  

Lecția 3. Înțelegând simbolurile

03 octombrie, 2019
„Isus a strigat iarăși cu glas tare și Şi-a dat duhul. Şi îndată, perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt în două de sus până jos.” (Matei 27:50, 51, prima parte).  

Lecția 2. Jertfele și sărbătorile solemne

03 octombrie, 2019
„Iată Mielul lui Dumnezeu care îndepărtează păcatul lumii.” (Ioan 1:29, trad. engl. KJV).  

Lecția 1. Nevoia noastră de ispășire

03 octombrie, 2019
„Ne bucurăm în Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos, prin care am primit acum ispășirea.” (Romani 5:11, engl. KJV).