Lecția 2. Cooperând pentru succes

„Prin credință nu a pierit curva Rahav cu cei care nu au crezut, când îi primise pe spioni cu pace.” (Evrei 11:31, engl.).

„În Ierihonul nelegiuit, mărturia unei femei păgâne era: `Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeu sus în ceruri și jos pe pământ.` (Iosua 2:11). Cunoștința despre Iehova care ajunsese la ea s-a dovedit a fi salvarea.” – Profeți și regi, p. 369, cap. 3: Nădejde pentru neamuri.

Recomandare pentru studiu: Profeți și regi, pp. 369, 370, 375-378, cap. 3: Nădejde pentru neamuri.


Duminică 6 ianuarie

1. PROSPECT PENTRU EFICIENŢĂ

a. Ce demonstrează că Iosua a planificat eficient, ca un om de acțiune? Iosua 1:10-15. Cum ar trebui să ne inspire aceasta în prezent?

Iosua 1:10-15: „Iosua a dat căpeteniilor oștirii poporului următoarea poruncă: „Treceți prin tabără și iată ce să porunciți poporului: ‘Pregătiți-vă merinde, căci peste trei zile veți trece Iordanul acesta ca să mergeți să cuceriți țara pe care v-o dă în stăpânire Domnul Dumnezeul vostru.’” Iosua a zis rubeniților, gadiților și jumătății din seminția lui Manase: „Aduceți-vă aminte ce v-a poruncit Moise, robul Domnului, când a zis: ‘Domnul Dumnezeul vostru v-a dat odihnă și v-a dat țara aceasta.’ Nevestele voastre, pruncii voștri și vitele voastre să rămână în țara pe care v-a dat-o Moise dincoace de Iordan, dar voi, toți bărbații voinici, să treceți înarmați înaintea fraților voștri și să-i ajutați, până ce Domnul va da odihnă fraților voștri ca și vouă și până ce vor fi și ei în stăpânirea țării pe care le-o dă Domnul Dumnezeul vostru. Apoi să vă întoarceți să stăpâniți țara care este moșia voastră și pe care v-a dat-o Moise, robul Domnului, dincoace de Iordan, spre răsăritul soarelui.”

„Planuri bine definite ar trebui prezentate deschis tuturor celor pe care îi privesc, și ar trebui să se obțină asigurarea că sunt înțelese. Apoi cereți tuturor celor care sunt în conducerea diverselor departamente să coopereze în executarea acestor planuri. Dacă această metodă sigură și radicală este adoptată corespunzător și continuată cu interes și bunăvoință, ea va scuti de efectuarea unei cantități mari de muncă fără un scop definit, de multe divergențe nenecesare.” – Evanghelizarea, p. 94, secț. 5: Organizarea adunărilor de evanghelizare.

„Să se organizeze, acum, de urgență, grupuri care să meargă doi câte doi și să lucreze în spiritul lui Hristos, urmând planurile Sale. Chiar dacă în rândurile lucrătorilor s-ar introduce vreun Iuda, Domnul Se va îngriji de lucrare. Îngerii Săi vor merge înainte și vor pregăti calea. Până acum fiecare oraș mare ar fi trebuit să audă mesajul după care vor fi testați, și mii ar fi trebuit să fie aduși la o cunoștință a adevărului. Treziți bisericile, luați lumina de sub obroc.” – Lucrarea misionară medicală, p. 303, cap. Nu este timp pentru a coloniza.


Luni 7 ianuarie

2. CÂŞTIGÂND ÎNCREDERE ŞI SPRIJIN

a. Cum l-au asigurat pe Iosua semințiile din partea de est cu privire la încrederea și sprijinul din partea lor? Iosua 1:16, 17. Ce învățăm din aceasta?

Iosua 1:16, 17: „Ei au răspuns lui Iosua și au zis: „Vom face tot ce ne-ai poruncit și ne vom duce oriunde ne vei trimite. Te vom asculta în totul, cum am ascultat pe Moise. Numai Domnul Dumnezeul tău să fie cu tine, cum a fost cu Moise!”

„Hristos dorește ca urmașii Lui să fie strânși cu toții laolaltă, respectând rânduiala, având reguli și disciplină și toți, în supunere unul față de altul, stimându-i pe ceilalți mai presus decât pe sine. Unitatea și încrederea sunt esențiale pentru prosperitatea bisericii. Dacă fiecare membru al bisericii se simte liber să acționeze independent de ceilalți, urmând propria lui cale, cum poate biserica să fie în siguranță în vreme de pericol sau primejdie? Prosperitatea și chiar existența bisericii depind de acțiunea promptă, unită și de încrederea reciprocă a membrilor ei. Când, într-un moment critic, unul dă sunetul alarmei de pericol, este nevoie de acțiune promptă și energică, fără a se opri să chestioneze și să dezbată întregul subiect de la un capăt la celălalt, permițându-i astfel vrăjmașului să câștige vreun avantaj prin întârziere, când acțiunea unită ar putea salva multe suflete de la pierzare. ...

Încrederea în frații noștri este esențială pentru prosperitatea bisericii; unitatea în acțiune este importantă într-o criză religioasă. Un pas imprudent, o acțiune indolentă pot arunca biserica în dificultăți și încercări din care s-ar putea să nu se mai recupereze în decurs de ani. Un membru al bisericii plin de necredință poate să ofere marelui vrăjmaș un avantaj care va afecta prosperitatea întregii biserici și multe suflete pot fi pierdute în consecință.” – Mărturii, vol. 3, p. 445, 446, cap. Unitatea în biserică.

b. Cum l-a încurajat poporul pe Iosua? Iosua 1:18. Cum putem fi inspirați de acest sprijin oferit conducerii?

Iosua 1:18: „Orice om care se va răzvrăti împotriva poruncii tale și care nu va asculta de tot ce-i vei porunci să fie pedepsit cu moartea! Întărește-te numai și îmbărbătează-te!”

„Să nu ne descurajăm unul pe altul. Să ne strângem în unitate pentru a transforma fiecare domeniu al lucrării Domnului într-un succes. Dacă cineva vine la voi și vorbește descurajator despre lucrarea din una din instituțiile noastre, transmițându-vă că respectivii sunt peste măsură de extravaganți, spuneți-le: `Îmi pare rău dacă așa stau lucrurile, dar haideți să-i ajutăm dacă sunt în dificultate.` Dacă le veți răspunde astfel, puteți evita mult din răul care ar putea rezulta dacă v-ați retrage simpatia și dacă ați refuza să-i ajutați pe cei care au fost prezentați probabil denaturat. Să nu-i descurajăm niciodată nici chiar pe cei care au procedat greșit, tratându-i ca și cum ar fi comis un păcat de neiertat față de noi.” – Sfaturi pentru sănătate, p. 243, cap. Încurajați-vă unii pe alții.


Marți 8 ianuarie

3. ESTIMÂND PROVOCAREA

a. Ce pas a făcut Iosua când s-a confruntat cu primul obstacol pe traseu? Iosua 2:1 (prima parte).

Iosua 2:1 p.p.: „Iosua, fiul lui Nun, a trimis în ascuns din Sitim doi oameni, ca iscoade.”

„Israeliții erau tăbărâți încă pe malul estic al Iordanului, care reprezenta prima bariera în calea cuceririi Canaanului. `Scoală-te,` fusese mesajul lui Dumnezeu pentru Iosua, `treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta în țara pe care le-o dau.` Nu le-a fost dată nicio instrucțiune cu privire la modul în care aveau să facă trecerea. Iosua știa, totuși, că pentru orice ar porunci Dumnezeu, El avea să deschidă o cale ca poporul Său să poată aduce [porunca] la îndeplinire. Având această credință, liderul neînfricat a început imediat organizarea pentru înaintare.

La câteva mile dincolo de râu, exact pe partea opusă a locului unde erau campați israeliții, era cetatea mare și puternic fortificată a Ierihonului. Acest oraș era practic punctul cheie al întregii țări și avea să reprezinte un obstacol dificil de învins în calea succesului lui Israel. Din acest motiv, Iosua a trimis doi tineri ca spioni să viziteze acest oraș și să cerceteze câteva aspecte cum ar fi populația, resursele și rezistența fortificațiilor sale.” – Patriarhi și profeți, p . 482, cap. Trecerea Iordanului.

b. Explicați starea de spirit a locuitorilor din Ierihon și protecția oferită de Rahav cu primejdia propriei vieți. Iosua 2:1 (u.p.) - 9

Iosua 2:1 u.p. 9: „Cei doi oameni au plecat și au ajuns în casa unei curve, care se chema Rahav, și s-au culcat acolo. S-a dat de știre împăratului din Ierihon și i-au spus: „Iată că niște oameni dintre copiii lui Israel au venit aici astă-noapte ca să iscodească țara.” Împăratul Ierihonului a trimis la Rahav să-i spună: „Scoate afară pe bărbații care au venit la tine și care au intrat în casa ta, căci au venit să iscodească țara.” Femeia a luat pe cei doi bărbați și i-a ascuns și a zis: „Este adevărat că bărbații aceștia au venit la mine, dar nu știam de unde sunt; și, fiindcă poarta a trebuit să se închidă noaptea, bărbații aceștia au ieșit afară; nu știu unde s-au dus: grăbiți-vă de-i urmăriți și-i veți ajunge.” Ea îi suise pe acoperiș și-i ascunsese sub niște mănunchiuri de in pe care le întinsese pe acoperiș. Oamenii aceia i-au urmărit pe drumul care duce la vadul Iordanului și, după ce au ieșit ei, s-a închis poarta. Înainte de a se culca iscoadele, Rahav s-a suit la ei pe acoperiș și le-a zis: „Știu că Domnul v-a dat țara aceasta, căci ne-a apucat groaza de voi și toți locuitorii țării tremură înaintea voastră.”

„Judecățile teribile ale lui Dumnezeu care s-au abătut asupra idolatrilor din țările prin care au trecut copiii lui Israel, au făcut ca frica și groaza să cadă asupra tuturor popoarelor de pe pământ.” – Comentarii biblice [Comentarii ale E. G. White], vol. 2, p. 994, Iosua cap. 4.

c. Ce a recunoscut Rahav ca fiind cheia puterii lui Israel? Iosua 2:10, 11.

Iosua 2:10, 11: „Fiindcă am auzit cum, la ieșirea voastră din Egipt, Domnul a secat înaintea voastră apele Mării Roșii și am auzit ce ați făcut celor doi împărați ai amoriților dincolo de Iordan, lui Sihon și Og, pe care i-ați nimicit cu desăvârșire. De când am auzit lucrul acesta, ni s-a tăiat inima și toți ne-am pierdut nădejdea înaintea voastră, căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeu sus în ceruri și jos pe pământ.”

„Prin învățătura despre sistemul de jertfe, Hristos avea să fie înălțat înaintea națiunilor și toți cei care aveau să privească la El aveau să trăiască. Toți cei care, asemenea lui Rahav canaanita, ... s-au întors de la idolatrie pentru a-L venera pe adevăratul Dumnezeu, aveau să se alăture poporului Său ales.” – Profeți și regi, p. 19, cap. Via Domnului.


Miercuri 9 ianuarie

4. UN SUFLET PĂGÂN CONVERTIT

a. Prin ce metodă i-a protejat Rahav pe bărbații lui Dumnezeu și a primit, de asemenea, ea însăși protecție? Iosua 2:12-20. Ce ne învață aceasta?

Iosua 2:12-20: „Și acum, vă rog, jurați-mi pe Domnul că veți avea față de casa tatălui meu aceeași bunăvoință pe care am avut-o eu față de voi. Dați-mi un semn de încredințare că veți lăsa cu viață pe tatăl meu, pe mama mea, pe frații mei, pe surorile mele și pe toți ai lor și că ne veți scăpa de la moarte.” Bărbații aceia i-au răspuns: „Suntem gata să murim pentru voi, dacă nu ne dați pe față; și când Domnul ne va da țara aceasta, ne vom purta cu tine cu bunăvoință și credincioșie.”

Ea i-a coborât cu o funie pe fereastră, căci casa în care locuia era lângă zidul cetății. Și le-a zis: „Duceți-vă spre munte, ca să nu vă întâlnească cei ce vă urmăresc, ascundeți-vă acolo trei zile, până se vor întoarce, după aceea să vă vedeți de drum.” Bărbații aceia i-au zis: „Iată cum vom fi dezlegați de jurământul pe care ne-ai pus să-l facem. La intrarea noastră în țară, leagă funia aceasta de fir cârmâziu la fereastra prin care ne-ai coborât și strânge la tine în casă pe tatăl tău, pe mama ta, pe frații tăi și pe toată familia tatălui tău. Dacă vreunul din ei va ieși pe poarta casei tale, ca să meargă afară pe uliță, sângele lui va cădea asupra capului lui și noi vom fi nevinovați, dar, dacă va pune cineva mâna pe vreunul din cei ce vor fi cu tine în casă, sângele lui va cădea asupra capului nostru. Și, dacă ne vei da pe față, vom fi dezlegați de jurământul pe care ne-ai pus să-l facem.”

„Cei care veghează asupra sufletelor, care se dedică total salvării celor rătăciți, lucrează în modul cel mai sigur pentru propria salvare.” – Mărturii, vol. 5, p. 607, cap. Iubirea față de cei greșiți.

b. Ce a făcut femeia pentru a semnaliza învoiala? Iosua 2:21. Cât

de importantă este cooperarea în lucrarea lui Dumnezeu?

Iosua 2:21: „Ea a răspuns: „Fie după cuvintele voastre.” Și-a luat rămas-bun de la ei și ei au plecat. Ea a legat funia cărămizie la fereastră.”

„Sunt multe de spus cu privire la ineficiența efortului omenesc și, totuși, Domnul nu face nimic pentru salvarea sufletului fără cooperarea omului.” – Principii fundamentale ale educației creștine, p. 217, cap. Nevoia de lucrători instruiți.

c. Ce trebuie să învățăm din prudența manifestată de iscoade? Iosua 2:22.

Iosua 2:22: „Ei au plecat și au ajuns la munte, unde au rămas trei zile, până s-au întors cei care-i urmăreau. Cei care-i urmăreau i-au căutat pe tot drumul, dar nu i-au găsit.”

„Sunt mulți care manifestă un spirit nechibzuit, pe care ei îl numesc curaj sau vitejie. Ei se așază inutil în poziții de pericol și risc, expunându-se astfel la ispite din care ar fi necesară o minune pentru a fi eliberați nevătămați și necontaminați. ...

Făgăduințele lui Dumnezeu nu sunt date pentru a-l întări pe om pe o cale a încumetării sau pentru ca el să se bazeze pe acestea când se avântă nenecesar în pericol. Domnul ne pretinde să acționăm cu o dependență umilă de providența lui. `Nu stă în puterea omului care umblă să-și orienteze pașii.` În Dumnezeu se află prosperitatea și viața noastră. Nimic nu poate fi realizat în mod prosper fără permisiunea și binecuvântarea lui Dumnezeu. El Își poate întinde mâna să ofere prosperitate și să binecuvânteze sau Își poate întoarce mâna împotriva noastră. ... Trebuie să exercităm prudența, atenția și umilința și să ne comportăm circumspect față de cei care nu sunt așa.” – Mărturii, vol. 3, p. 482, cap. Încumetarea.

 

5. SPERANŢĂ ŞI ÎNCURAJARE

a. Când iscoadele s-au întors la tabăra lui Israel, ce i-au raportat lui Iosua? Iosua 2:23, 24. Cât de important este a se folosi cuvinte încurajatoare?

Iosua 2:23, 24: „Cei doi oameni s-au întors, s-au coborât din munte și au trecut Iordanul. Au venit la Iosua, fiul lui Nun, și i-au istorisit tot ce li se întâmplase. Ei au zis lui Iosua: „Cu adevărat, Domnul a dat toată țara în mâinile noastre și toți locuitorii țării tremură înaintea noastră.”

„Partea luminoasă și plăcută a religiei va fi reprezentată de toți cei care se consacră zilnic lui Dumnezeu. Nu trebuie să-L dezonorăm pe Domnul printr-o expunere tristă a încercărilor care par dureroase. Toate încercările care sunt primite ca educatori vor produce bucurie. Întreaga viață religioasă va fi înălțătoare, înnobilatoare, îmbucurătoare, înmiresmată prin cuvinte și fapte bune. Vrăjmașul este deplin mulțumit să dețină suflete deprimate, dărâmate; el dorește ca necredincioșii să-și formeze impresii greșite cu privire la efectul credinței noastre. Dar Dumnezeu dorește ca mintea să ajungă la un nivel mai înalt. El dorește ca fiecare suflet să triumfe în puterea susținătoare a Răscumpărătorului.” – Comentarii biblice [Comentarii ale E. G. White], vol. 4, p. 1183, Maleahi cap. 3.

b. Mai târziu, când Ierihonul a fost distrus, cum au tratat-o israeliții pe Rahav și familia ei? Iosua 6:21-23, 25. Ce dovedește că victoria este posibilă prin credință, indiferent care ar fi fost păcatul pe care ni l-am fi permis? Evrei 11:31.

Iosua 6:21-23, 25: „și au nimicit-o cu desăvârșire, trecând prin ascuțișul sabiei tot ce era în cetate, bărbați și femei, copii și bătrâni, până la boi, oi și măgari. Iosua a zis celor doi bărbați care iscodiseră țara: „Intrați în casa curvei și scoateți din ea pe femeia aceea și pe toți ai ei, cum i-ați jurat.” Tinerii, iscoadele, au intrat și au scos pe Rahav, pe tatăl ei, pe mama ei, pe frații ei și pe toți ai ei; au scos afară pe toți cei din familia ei și i-au așezat afară din tabăra lui Israel… Iosua a lăsat cu viață pe curva Rahav, casa tatălui ei și pe toți ai ei; ea a locuit în mijlocul lui Israel până în ziua de azi, pentru că ascunsese solii pe care-i trimisese Iosua să iscodească Ierihonul.”

Evrei 11:31: „Prin credință n-a pierit curva Rahav împreună cu cei răzvrătiți, pentru că găzduise iscoadele cu bunăvoință.”

„Fortăreața păcatului este voința. Pune-ți voința de partea lui Dumnezeu; nu te mai așeza în poziția unui păcătos, a unui adulter. Poate nu înțelegi clar cum vei dobândi eliberare din păcatele care au fost îndrăgite și consolidate prin repetare. Singura cale este de a-ți mărturisi păcatele, a renunța la ele și a crede că Isus te va ierta.” – Mărturii cu privire la comportamentul sexual, adulter și divorț, p. 140, 141, cap. 20.


Vineri 11 ianuarie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. În eforturile mele misionare, cum pot imita eficiența lui Iosua?

2. Cum pot să imit sprijinul pe care semințiile l-au oferit lui Iosua la Iordan?

3. Care este planul lui Dumnezeu cu privire la persoanele de tip „Rahav”, pe care s-ar putea să le întâlnim zilnic?

4. De ce precauția și prudența sunt virtuți importante în timpuri primejdioase?

5. Cum poate deveni vorbirea mea mai asemănătoare raportului adus de iscoade?