Lecția 2. Enigma încercărilor

„Dar El știe ce cale am urmat și dacă m-ar încerca, aș ieși curat ca aurul” (Iov 23:10).

„Sufletul care suferă devine răbdător, încrezător, triumfător în Dumnezeu în împrejurări nefavorabile.” - Mărturii pentru predicatori, p. 355, cap. 14: Apeluri pentru adevăr și credincioșie.

Recomandare pentru studiu: Solii către tineret, p. 78-80, 94-98; cap. 19: Întărirea caracterului prin încercare și cap. 24: Înainte și în sus; Experiențe și viziuni, p. 46–48,
cap. Punerea la probă a credinței noastre.

 

Duminică 7 ianuarie

1. O ȚINTĂ INOFENSIVĂ

a. Ce este scris despre caracterul lui Iov? Iov 1:1; 29:15; 31:6.

Iov 1:1 Era în ţara Uţ un om care se numea Iov. Şi omul acesta era fără prihană şi curat la suflet. El se temea de Dumnezeu, şi se abătea de la rău.

Iov 29:15 Orbului îi eram ochi, şi şchiopului picior.

Iov 31:6 să mă cântărească Dumnezeu în cumpăna celor fără prihană, şi-mi va vedea neprihănirea!

„Iov nu și-a neglijat datoria față de cei din afara casei sale; el era binevoitor, amabil, atent la interesele altora.” - The Review and Herald, 30 august, 1881.

b. Explicați influențele neplăcute care acționează în această lume, ascunse în spatele scenei – și de ce avem nevoie să fim vigilenți cu privire la ele. Efeseni 6:12.

Efeseni 6:12 Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.

„Din zilele lui Adam până în timpul nostru, marele nostru vrăjmaș și-a exercitat puterea pentru a asupri și distruge. Acum el se pregătește pentru ultima sa campanie împotriva bisericii. Toți cei care caută să-L urmeze pe Isus vor fi aduși în conflict cu acest vrăjmaș necruțător. Cu cât mai mult imită creștinul Modelul divin, cu atât mai sigur se face pe el însuși o țintă pentru atacurile lui Satan.” - Marea luptă, p. 510, cap. Vrăjmășia dintre om și Satan.

„Dacă ochii noștri ar putea fi deschiși să vadă agenții binelui și răului la lucru, nu ar mai fi nici neseriozitate, nici vanitate, nici batjocură, nici glumă”- Mărturii, vol. 6, p. 41, cap. Adunările de tabără - Pregătirea inimii.

 

Luni 8 ianuarie

2. VIGILENȚĂ PĂRINTEASCĂ

a. Ce avertisment serios ar trebui să învețe părinții din vigilența lui Iov cu privire la marea luptă dintre bine și rău? Iov 1:4, 5.

Iov 1:4 Fiii săi se duceau unii la alţii, şi dădeau, rând pe rând, câte un ospăţ. Şi pofteau şi pe cele trei surori ale lor să mănânce şi să bea împreună cu ei. 5 Şi, după ce treceau zilele de ospăţ, Iov chema şi sfinţea pe fiii săi: se scula dis-de-dimineaţă şi aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot. Căci zicea Iov: Poate că fiii mei au păcătuit şi au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Aşa avea Iov obicei să facă.

„Ar fi bine pentru părinți să învețe de la bărbatul din Uț o lecție de statornicie și devoțiune. Iov . . . a lucrat cu seriozitate pentru salvarea familiei sale. În timpul sărbătorilor fiilor și fiicelor sale, el se temea ca nu cumva copiii săi să îi fie neplăcuți lui Dumnezeu. Ca preot credincios al casei, el aducea jertfe pentru ei în mod individual. El cunoștea caracterul ofensator al păcatului și gândul că s-ar putea ca oarecum copiii săi să uite cerințele divine, îl conducea la Dumnezeu ca mijlocitor în favoarea lor. - The Review and Herald, 30 august, 1881.

„Voi rostogoliţi responsabilități imense asupra predicatorului și îl faceți răspunzător pentru sufletele copiilor voștri; dar nu vă simțiți propria responsabilitate ca părinți... Fiii și fiicele voastre sunt stricați prin propriul vostru exemplu și prin preceptele voastre neglijente; și, în pofida acestei lipse de instruire în cămin, vă așteptați ca predicatorul să contracareze lucrarea voastră zilnică și să obţină minunatul rezultat de instruire a inimilor și vieților lor în virtute și evlavie. După ce predicatorul a făcut tot ceea ce putea face pentru biserică prin mustrare credincioasă și plină de iubire, disciplină răbdătoare și rugăciune fierbinte pentru a a câștiga și salva sufletul și totuși aceasta nu are succes, tații și mamele îl acuză adesea deoarece copiii lor nu sunt convertiți, când aceasta poate fi din cauza propriei lor neglijențe. Povara zace asupra părinților; vor prelua ei lucrarea pe care le-a încredințat-o Dumnezeu lor și o vor îndeplini cu credincioșie? Se vor mișca ei înainte și în sus, lucrând într-un mod umil, răbdător, perseverent, pentru a atinge ei înşişi standardul înalt și pentru a-i lua și pe copiii lor cu ei?” - Mărturii, vol. 5, p. 494, 495, cap. Purtarea în casa lui Dumnezeu.

„Este lucrarea părinților aceea de a da instrucțiune peste instrucțiune, precept peste precept, puțin aici și puțin acolo. Corectați tendințele greșite, nu cu furie, ci cu dragoste. Copiii pot fi salvați dacă tații și mamele decid să își îndeplinească lucrarea lor cu credincioșie... Noi îi învățăm pe copii lecții pe care dorim să le copieze. Dacă ne dorim de la copiii noștri să fie puri, cu o minte curată și nobili, trebuie să fim și noi astfel. Dacă noi suntem impostori, mărturisind că suntem copii ai lui Dumnezeu, în timp ce nerăbdarea noastră, irascibilitatea și înșelătoria ne marchează ca fiind copii ai lui Satan, copiii noștri nu vor fi mai buni decât noi înșine. Toate eforturile părinților ar trebui să fie pentru a înainta către desăvârșirea caracterului creștin.” - The Review and Herald, 14 aprilie, 1885.

 

Marți 9 ianuarie

3. TRAGEDIA LOVEȘTE . . .

a. Ce anume a stârnit mânia diavolului împotriva lui Iov? Iov 1:6–11.

Iov 1:6 Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfăţişat înaintea Domnului. Şi a venit şi Satana în mijlocul lor. 7 Domnul a zis Satanei: De unde vii? Şi Satana a răspuns Domnului: De la cutreierarea pământului şi de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. 8 Domnul a zis Satanei: Ai văzut pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană şi curat la suflet, care se teme de Dumnezeu şi se abate de la rău. 9 Şi Satana a răspuns Domnului: Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? 10 Nu l-ai ocrotit Tu pe el, casa lui şi tot ce este al lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui, şi turmele lui acoperă ţara. 11 Dar ia întinde-Ţi mâna, şi atinge-te de tot ce are, şi sunt încredinţat că Te va blestema în faţă.

b. În ciuda credincioșiei lui Iov, ce șir de atacuri au venit în curând cu privire la proprietățile lui pământești și la viețile temporale ale copiilor săi? Iov 1:12–19.

Iov 1:12 Domnul a zis Satanei: Iată, îţi dau pe mână tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mâna. Şi Satana a plecat dinaintea Domnului. 13 Într-o zi, pe când fiii şi fiicele lui Iov mâncau şi beau vin în casa fratelui lor celui întâi-născut, 14 a venit la Iov un sol, care a zis: Boii arau şi măgăriţele păşteau lângă ei. 15 Şi s-au aruncat nişte Sabeeni asupra lor, i-au luat, şi au trecut pe slujitori prin ascuţişul sabiei. Numai eu am scăpat, ca să-ţi dau de ştire. 16 Pe când vorbea el încă, a venit un altul şi a zis: Focul lui Dumnezeu a căzut din cer, şi a aprins oile şi pe slujitorii tăi, şi i-a ars de tot. Numai eu am scăpat, ca să-ţi dau de ştire. 17 Pe când vorbea el încă, a venit un altul şi a zis: Nişte Haldeeni, înşiraţi în trei cete, s-au aruncat asupra cămilelor, le-au luat şi au trecut pe slujitori prin ascuţişul sabiei. Numai eu am scăpat, ca să-ţi dau de ştire. 18 Pe când vorbea el încă, a venit un altul şi a zis: Fiii tăi şi fiicele tale mâncau şi beau vin în casa fratelui lor întâi-născut. 19 Şi deodată, a venit un vânt mare de dincolo de pustie, şi a izbit în cele patru colţuri ale casei: Casa s-a prăbuşit peste tineri, şi au murit. Şi am scăpat numai eu, ca să-ţi dau de ştire.

„Nu toate suferinţele sunt rezultatul unei vieți pervertite. Iov este adus înaintea noastră ca un om față de care Domnul i-a îngăduit lui Satan să îl chinuiască. Vrăjmașul l-a deposedat de toate proprietățile sale; legăturile sale de familie au fost rupte; copiii săi i-au fost luați.” - Semnele timpului, 21 iunie, 1899.

c. Ce putem învăța din modul în care Iov a răspuns acestor încercări? Iov 1:20–22.

Iov 1:20 Atunci Iov s-a sculat, şi-a sfâşiat mantaua, şi şi-a tuns capul. Apoi, aruncându-se la pământ, s-a închinat, 21 şi a zis: Gol am ieşit din pântecele mamei mele, şi gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat, şi Domnul a luat, binecuvântat fie Numele Domnului! 22 În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc, şi n-a vorbit nimic necuviincios împotriva lui Dumnezeu.

„Hristos este Călăuzitorul și Mângâietorul nostru, care ne mângâie în toate necazurile noastre. Când El ne dă o înghițitură amară să bem, El ține de asemenea cupa binecuvântărilor la buzele noastre. El umple inimile cu supunere, cu bucurie și pace în credință și ne face capabili să spunem supuși: Nu voia mea, ci voia Ta, o, Doamne, să se facă.” - Solii alese, vol. 2, p. 270, cap. Dimineața învierii plină de slavă.

d. Chiar în fața acuzațiilor greșite ale lui Satan înaintea universului ceresc, de ce putem avea încă speranță? Iov 2:1–6.

Iov 2:1 Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfăţişat înaintea Domnului. Şi a venit şi Satana în mijlocul lor şi s-a înfăţişat înaintea Domnului. 2 Domnul a zis Satanei: De unde vii? Şi Satana a răspuns Domnului: De la cutreierarea pământului şi de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. 3 Domnul a zis Satanei: Ai văzut pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană şi curat la suflet. El se teme de Dumnezeu, şi se abate de la rău. El se ţine tare în neprihănirea lui, şi tu Mă îndemni să-l pierd fără pricină. 4 Şi Satana a răspuns Domnului: Piele pentru piele! Omul dă tot ce are pentru viaţa lui. 5 Dar ia întinde-Ţi mâna şi atinge-Te de oasele şi de carnea lui, şi sunt încredinţat că Te va blestema în faţă. 6 Domnul a zis Satanei: Iată, ţi-l dau pe mână: numai cruţă-i viaţa.

„În întreaga forța satanică nu există putere care să poată să slăbească sufletul care nădăjduiește, în încredere simplă, în înțelepciunea care vine de la Dumnezeu.

„Hristos este turnul nostru de putere și Satan nu poate avea putere asupra sufletului care umblă cu Dumnezeu în umilință a minții... În Hristos există ajutor desăvârșit și complet pentru orice suflet ispitit. Pericolele asaltează orice cale, dar întregul univers al cerului veghează ca nimeni să nu poată fi ispitit mai mult decât poate purta.” - Viața mea, astăzi, p. 316.

 

Miercuri 10 ianuarie

4. RĂSPUNZÂND CU CREDINȚĂ ȘI ÎNȚELEPCIUNE

a. Explicați următorul atac al diavolului asupra lui Iov și cum a răspuns omul credincios din Uț. Iov 2:8–10.

Iov 2:8 Şi Iov a luat un ciob să se scarpine, şi a şezut pe cenuşă. 9 Nevasta sa i-a zis: Tu rămâi neclintit în neprihănirea ta! Blestemă pe Dumnezeu, şi mori! 10 Dar Iov i-a răspuns: Vorbeşti ca o femeie nebună. Ce! primim de la Dumnezeu binele, şi să nu primim şi răul? În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui.

„Iov a fost deposedat de proprietățile sale lumești și a fost atât de afectat în trup, încât rudelor și prietenilor săi le era scârbă de el, totuși el și-a păstrat integritatea și loialitatea faţă de Dumnezeu.” - Mărturii, vol. 4, p. 525, cap. Slujitorii lui Dumnezeu.

b. Ce descoperă adâncimea imensă a situației tragice a lui Iov? Iov 2:11–13.

Iov 2:11 Trei prieteni ai lui Iov, Elifaz din Teman, Bildad din Şuah, şi Ţofar din Naama, au aflat de toate nenorocirile care-l loviseră. S-au sfătuit şi au plecat de acasă să se ducă să-i plângă de milă şi să-l mângâie. 12 Ridicându-şi ochii de departe, nu l-au mai cunoscut. Şi au ridicat glasul şi au plâns. Şi-au sfâşiat mantalele, şi au aruncat cu ţărână în văzduh deasupra capetelor lor. 13 Şi au şezut pe pământ lângă el şapte zile şi şapte nopţi, fără să-i spună o vorbă, căci vedeau cât de mare îi este durerea.

c. Ce a realizat Iov cu privire la necazul lui și cum repetă apostolul Petru aceste gânduri în folosul nostru? Iov 23:8–10; 1 Petru 1:3, 6, 7.

Iov 23:8 Dar, dacă mă duc la răsărit, nu este acolo; dacă mă duc la apus, nu-L găsesc: 9 dacă are treabă la miazănoapte, nu-L pot vedea; dacă se ascunde la miazăzi, nu-L pot descoperi. 10 Dar El ştie ce cale am urmat; şi, dacă m-ar încerca, aş ieşi curat ca aurul.

1Petru 1:3 Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morţi, la o nădejde vie, 6 În ea voi vă bucuraţi mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteţi întristaţi pentru puţină vreme, prin felurite încercări, 7 pentru ca încercarea credinţei voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere şi care totuşi este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava şi cinstea, la arătarea lui Isus Hristos.

„Faptul că suntem chemați să trecem prin încercări dovedește că Domnul Isus vede în noi ceva foarte prețios, pe care El dorește să-l dezvolte. Dacă El n-ar vedea nimic în noi prin care să poată fi slăvit numele Său, nu ar consuma timpul în a ne ciopli. Noi nu depunem eforturi speciale pentru a curăţa mărăcini. Hristos nu aruncă pietre fără valoare în cuptorul Său. Ceea ce testează El este minereul de valoare.” - Ibid., vol. 7, p. 214, cap. Credință și curaj.

d. De ce dorește Dumnezeu să înțelegem valoarea încercării? 1 Petru 4:12, 13.

1Petru 4:12 Preaiubiţilor, nu vă miraţi de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat, care a dat peste voi: 13 dimpotrivă, bucuraţi-vă, întrucât aveţi parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucuraţi şi să vă înveseliţi şi la arătarea slavei Lui.

„Flăcările cuptorului nu sunt pentru a distruge, ci pentru a curăți, înnobila, sfinți. Fără încercări nu am simți atât de mult nevoia noastră de Dumnezeu și ajutorul Lui; și am deveni mândri și încrezători în sine... Tatăl nostru ceresc vă iubește și El vă va atrage la Sine prin încercări care vă par aspre.” - Ibid., vol. 8, p. 123, 124, cap. Valoarea încercărilor.

„N-ar trebui să-L dezonorăm pe Dumnezeu printr-o relatare tristă a încercărilor care ni se par cumplite. Toate încercările pe care le primim ca educatori vor produce bucurie.” - Ibid., vol. 6, p. 365, cap. Respectarea Sabatului. 

 

Joi 11 ianuarie

5. PREGĂTINDU-NE PENTRU BINECUVÂNTĂRI MAI MARI

a. În mijlocul încercărilor neașteptate care pot fi aspre și ascuțite, ce dorește Domnul ca să avem în minte? Ieremia 29:11; Ioan 16:33.

Ieremia 29:11 Căci Eu ştiu gândurile, pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.

Ioan 16:33 V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.

„Dumnezeu Își conduce copiii pe o cale pe care ei nu o cunosc, dar nu îi uită sau nu îi leapădă pe cei care se încred în El. El a permis nenorocirilor să vină asupra lui Iov, dar El nu l-a părăsit. . . . Tocmai încercările care probează credința noastră în modul cel mai sever și care fac să pară că Dumnezeu ne-a părăsit, trebuie să ne aducă mai aproape de Hristos, ca să putem pune toate poverile noastre la picioarele Sale și să experimentăm pacea pe care ne-o dă El în schimb.

„Dumnezeu și-a încercat întotdeauna copiii în cuptorul necazurilor. În căldura cuptorului este separată zgura de aurul adevărat al caracterului creștin. Isus supraveghează proba; El ştie de ce e nevoie pentru a curăți prețiosul metal, ca să poată reflecta strălucirea dragostei Sale. Prin încercări severe, probatoare, Dumnezeu Își disciplinează slujitorii. El vede că unii au puteri care pot fi folosite pentru înaintarea lucrării Sale și El aduce aceste persoane în încercări; în providența Sa, El îi aduce în poziții care le probează caracterul și le descoperă defectele și slăbiciunile care au fost ascunse cunoștinței lor. El le oferă ocazii de a-și corecta aceste defecte și de a fi potriviți pentru slujba Sa. El le arată slăbiciunile lor și îi învață să se bizuie pe El; pentru că El este singurul lor ajutor și protector. Astfel obiectivul Lui este atins. Ei sunt educați, instruiți și disciplinați, pregătiți să îndeplinească marele scop pentru care le-au fost date puterile lor.” - Patriarhi și profeți, p. 129, 130, cap. 11: Chemarea lui Avraam.

 

Vineri 12 ianuarie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. Cum trebuie să fim influenţaţi permanent de înţelegerea pe care o avem despre marea luptă?

2. Pe măsură ce se intensifică marea luptă, ce ar trebui să realizeze părinții?

3. De ce a fost Iov capabil să răspundă cu un calm considerabil atacurilor împotriva lui?

4. Data viitoare când în calea mea va veni o încercare neașteptată, ce ar trebui să îmi amintesc?

5. De ce vom crește dacă privim încercările într-un mod mai matur?