Lecții despre Duhul Sfânt

Lecția 13. Garanția moștenirii noastre

03 decembrie, 2018
„Ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre, pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui.” (Efeseni 1:13, 14).  

Lecția 12. Ploaia târzie făgăduită

03 decembrie, 2018
„Cereți de la Domnul ploaie în timpul ploii târzii! Atunci Domnul face nori luminoși și va trimite șuvoaie de ploaie pentru toată iarba de pe câmp.” (Zaharia 10:1, engl.)  

Lecția 11. Experiența ploii timpurii

03 decembrie, 2018
„Veți primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului.” (Fapte 1:8).  

Lecția 10. O lecție de la vița de vie

29 octombrie, 2018
„Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii Mei.” (Ioan 15:8).  

Lecția 9. Fiți transformați

29 octombrie, 2018
„Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută și desăvârșită.” (Romani 12:2).  

Lecția 8. Nevoia de a acorda atenţie

29 octombrie, 2018
„Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării.” (Efeseni 4:30).  

Lecția 7. Îndrumând biserica lui Dumnezeu

22 octombrie, 2018
„După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis: `Luați Duh Sfânt`” (Ioan 20:22).  

Lecția 6. Puterea cerului

22 octombrie, 2018
„Nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belșug peste noi, prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru.” (Tit 3:5, 6).  

Lecția 5. Supremul dar ceresc

22 octombrie, 2018
„Și Eu voi ruga pe Tatăl, și El vă va da un alt Mângâietor care să rămână cu voi în veac.” (Ioan 14:16).  

Lecția 4. Duhul Sfânt în viața lui Hristos

22 octombrie, 2018
„Iată Robul Meu pe care-L sprijinesc, Alesul Meu în care Își găsește plăcere sufletul Meu. Am pus Duhul Meu peste El.” (Isaia 42:1).  

Lecția 3. Învățătorul ceresc

11 octombrie, 2018
„Cine a îndrumat Duhul Domnului sau cine L-a învățat în calitate de sfătuitor al Lui?” (Isaia 40:13, engl.).  

Lecția 2. Simboluri ale Duhului Sfânt

11 octombrie, 2018
„Cine crede în Mine, așa cum zice Scriptura, din inima lui vor curge râuri de apă vie. (Spunea cuvintele acestea despre Duhul, pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese proslăvit.).” (Ioan 7:38, 39).  

Lecția 1. Slujba Duhului Sfânt

03 octombrie, 2018
„Nouă, însă, Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 2:10).