Rugăciunea

Lecția 13. Rugăciunea ca mod de viață

20 septembrie, 2018
„Domnul mi-a ascultat cererea; Domnul va primi rugăciunea mea” (Psalmii 6:9).  

Lecția 12. Învățând să ne rugăm

20 septembrie, 2018
„O, Doamne, Tu m-ai învățat din tinerețea mea: și până acum eu am vestit lucrările tale minunate” (Psalmii 71:17).  

Lecția 11. Învață-ne să ne rugăm

10 septembrie, 2018
„Și s-a întâmplat că, într-o zi, pe când El Se ruga într-un anume loc, după ce a terminat El, unul dintre ucenici i-a zis: ‘Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum i-a învățat și Ioan pe ucenicii lui” (Luca 11:1).  

Lecția 10. Rugându-ne pentru Duhul Sfânt

07 septembrie, 2018
„Cereți de la Domnul ploaie în vremea ploii târzii; astfel Domnul va face nori strălucitori, și le va da averse de ploaie, la fiecare om verdeață în câmp” (Zaharia 10:1 engl. KJV, rom. BTF).  

Lecția 9. Limitele rugăciunii

07 septembrie, 2018
„Și aceasta este încrederea pe care o avem în El, că, dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă” (1 Ioan 5:14)  

Lecția 8. Rugându-ne pentru alții

19 august, 2018
„Rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit” (Iacov 5:16).  

Lecția 7. Rugăciunea publică

23 iulie, 2018
„Ci voi, când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că, dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați” (Matei 6:7).  

Lecția 6. Adunări de rugăciune

23 iulie, 2018
„Vă mai spun iarăși, că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri.” (Matei 18:19).  

Lecția 5. Rugăciune personală

23 iulie, 2018
„Nu vă îngrijorați de nimic; ci în orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri” (Filipeni 4:6).  

Lecția 4. Rugăciunea în taină

04 iulie, 2018
„Când te rogi, intră în odăița ta, și când ai închis ușa, roagă-te Tatălui tău care este în ascuns; și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti pe față” (Matei 6:6).  

Lecția 3. Rugăciunea în Psalmi

04 iulie, 2018
„Cum tânjește un cerb după pâraiele de apă, așa tânjește sufletul meu după tine, o, Dumnezeule” (Psalmii 42:1, engl.).  

Lecția 2. Viața de rugăciune a lui David

04 iulie, 2018
„Popoare, în orice vreme încredeți-vă în El, vărsați-vă inimile înaintea Lui! Dumnezeu este adăpostul nostru” (Psalmii 62:8).  

Lecția 1. Ce este rugăciunea?

04 iulie, 2018
„Ascultă glasul strigătului meu, Împăratul meu și Dumnezeul meu: căci către Tine mă voi ruga” (Psalmii 5:1, 2).