Trimester III, 2008

Lecţia 13. Pregătirea pentru veşnicie

TEXT CHEIE:„Fiţi dar desăvarşiţi după cum şi Tatăl vostru Cel ceresc este desăvarşit.” (Matei 5:48).

 

NOTĂ INTRODUCTIVĂ:„Dacă dorim să avem sănătate, să trăim pentru ea. Dacă desăvarşim un caracter creştin, să trăim pentru el.” – Dietă şi hrană, pag. 241 engl. (cap. 13: „Alimentaţia in copilărie”).

Duminică 21 septembrie
1. Reforma in alimentaţie, un plan progresiv

a. Spre sfarşitul secolului al XIX-lea şi inceputul secolului al XX -lea, ce test ar fi fost prea timpuriu pentru adventiştii de ziua a şaptea? De ce?

Eclesiastul 3:1 "Toate îşi au vremea lor, şi fiecare lucru de sub ceruri îşi are ceasul lui."

„Fratele meu, să nu faci din chestiunea hranei un test pentru poporul lui Dumnezeu.” – Lucrarea misionară medicală, pag. 288 engl. (Partea a XV-a: „Alimentaţia şi sănătatea”).
„Noi nu delimităm nici o linie precisă care să fie urmată in alimentaţie…Nu trebuie să facem din consumul de carne un test pentru calitatea de membru… Incă nu a sosit timpul pentru a se recomanda cea mai strictă alimentaţie.” –
Testimonies, vol. 9, pag. 159, 163 engl. (cap.: „Credincioşie in reforma sanitară”).

 b. Ce plan a fost instruit poporul lui Dumnezeu să urmeze in ce priveşte reforma in alimentaţie?

1 Corinteni 10:31 "Deci, fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva: să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu."

 „Pe măsură ce ne apropiem de incheierea timpului trebuie să ne ridicăm mai mult şi tot mai mult in ce priveşte chestiunea reformei sanitare şi a cumpătării creştine.” – Testimonies, vol. 6, pag. 112 engl. (cap.: „Invăţături practice in lucrarea reformei sanitare”).
„Reforma in alimentaţie să fie progresivă. Poporul să fie invăţat cum să pregătească hrană fără să folosească lapte sau unt… intrucat boala la animale este in creştere… Este aproape timpul cand… intreaga creaţie a animalelor va geme sub bolile cu care a fost blestemat acest pămant.” –
Testimonies, vol. 7, pag. 135 engl. (cap.: „Educaţi poporul”). Selected Messages, vol. 3, pag. 427.

Luni 22 septembrie
2. La inceputul anilor 1900

a. Ce precauţie este recomandată de la inceputul anilor 1900?

   „Cand predic evanghelia săracilor, sunt instruită să le spun să consume acea hrană care este cea mai hrănitoare. Nu le pot spune: ‚Să nu mancaţi ouă, sau lapte, sau smantană. Să nu folosiţi unt atunci cand vă pregătiţi hrana.’ Evanghelia trebuie vestită săracilor, dar incă nu a sosit timpul pentru a se recomanda cea mai strictă alimentaţie.” - Testimonies, vol. 9, pag. 163 engl. cap.: „Credincioşie in reforma sanitară”).

b. Ce apel a fost făcut in cadrul Sesiunii Conferinţei Generale din 1901?

 „Dorim ca adevărul pătrunzător al lui Dumnezeu să pună stăpanire pe toţi cei din poporul nostru inainte ca această conferinţă să ia sfarşit. Dorim ca ei să inţeleagă faptul că carnea animalelor nu este potrivită ca hrană pentru ei. O asemenea dietă cultivă pasiunile animalice in ei şi in copiii lor. Dumnezeu doreşte ca noi să ne educăm copiii in obiceiuri corecte de mancare, imbrăcăminte şi muncă. El doreşte ca noi să facem ce putem ca să reparăm maşinăria stricată.” – The General Conference Bulletin, 12 aprilie 1901.

c. Intrucat solia sănătăţii a fost respinsă de mulţi conducători, ce avertisment a dat Dumnezeu bisericii in 1903? Ce avertisment in plus le-a trimis Domnul?

   „Dumnezeu nu aprobă eforturile depuse de diferite persoane pentru a ingreuna lucrarea lui Dr. Kellog cat de mult cu putinţă ca să se inalţe ele. Dumnezeu a dat lumină in ce priveşte reforma sanitară, iar cei care o resping, Il resping pe Dumnezeu. Unul sau altul care ştiau mai multe au spus că totul vine de la Dr. Kellog şi s-au luptat impotriva lui.” – The General Conference Bulletin, 6 aprilie 1903.
    „Dacă membrii bisericii nu fac partea incredinţată lor de Dumnezeu, mişcarea reformei sanitare va merge inainte fără ei, şi se va vedea că Dumnezeu a indepărtat sfeşnicul lor din locul lui.” –
Manuscript Releases, vol. 13, pag. 339

Marți 23 septembrie
3. Schimbări prezise

a. Numiţi diferite profeţii cu privire la schimbările alimentare pentru rămăşiţă:

1884: „Să folosiţi tot mai puţină carne, pană cand ajungeţi să nu mai folosiţi deloc. Dacă se renunţă la carne, şi dacă gustul nu este educat in acea direcţie [a consumului de carne, n.tr.], dacă se incurajează o trecere la fructe şi cereale, lucrurile vor fi aşa cum a intenţionat Dumnezeu la inceput să fie. Poporul Său nu va mai folosi carne.” – Dietă şi hrană, pag. 407 engl. (cap. 23: „Carnea ca aliment”).
1890: „In repetate randuri, mi-a fost arătat că Dumnezeu doreşte să ne conducă inapoi, pas cu pas, la planul Său iniţial – ca omul să se intreţină din produsele naturale ale pămantului. Printre cei care aşteaptă venirea Domnului, consumul de carne va fi inlăturat in cele din urmă; carnea va inceta să mai facă parte din alimentaţia lor. Ar trebui să avem mereu in vedere acest scop, şi să căutăm să lucrăm inaintand continuu spre el.” –
Counsels on Health, pag. 450.
1898: „Domnul doreşte să-Şi aducă poporul acolo de unde să nu mai atingă sau să mai guste carnea animalelor moarte. Atunci, aceste lucruri să nu fie recomandate de nici un medic care cunoaşte adevărul pentru acest timp. Nu se află nici o siguranţă in consumul cărnii animalelor moarte, iar, in scurt timp, laptele vacilor va fi de asemenea exclus din alimentaţia poporului lui Dumnezeu păzitor al poruncilor.” –
Dietă şi hrană, pag. 411 engl. (cap. 23: „Carnea ca aliment”).
1899: „Lumina dată mie este că nu va mai trece mult pană cand va trebui să renunţăm să mai folosim carne. Va trebui să se renunţe chiar şi la lapte. Boala se inmulţeşte rapid. Blestemul lui Dumnezeu este asupra pămantului, pentru că omul l-a blestemat. Obiceiurile şi practicile oamenilor au adus pămantul intr-o aşa stare, incat pentru familia omenească trebuie să se folosească altă hrană decat carnea. Nu avem deloc nevoie de carne. Dumnezeu ne poate da altceva.” – Idem., 384, 385 engl. (cap. 23: „
Carnea ca aliment”).

b. Ce standard trebuie atins de cei care se pregătesc pentru venirea lui Hristos?

Matei 5:48 "Voi fiţi dar desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit."

Filipeni 3:14-16 "alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.15. Gândul acesta dar să ne însufleţească pe toţi, care suntem desăvârşiţi; şi dacă în vreo privinţă sunteţi de altă părere, Dumnezeu vă va lumina şi în această privinţă. 16. Dar în lucrurile în care am ajuns de aceeaşi părere, să umblăm la fel."

   „Vă inchipuiţi că puteţi să vă lepădaţi de păcat puţin cate puţin? O, părăsiţi lucrul blestemat de indată! Uraţi lucrurile pe care le urăşte Hristos, iubiţi lucrurile pe care le iubeşte Hristos.” – Selected Messages, vol. 1, pag. 327.        
   „Sfinţenia este temelia tronului lui Dumnezeu; păcatul este opusul sfinţeniei; păcatul L-a răstignit pe Fiul lui Dumnezeu. Dacă oamenii ar putea să vadă cat de respingător este păcatul, nu l-ar tolera, nici nu s-ar forma in el. Ar face o reformă in viaţă şi in caracter.” –
Mărturii speciale pentru predicatorii evangheliei, pag. 129.

Miercuri 24 septembrie
4. Făcand progrese spre desăvarşire

a. Conform planului lui Dumnezeu pentru cei care se pregătesc să fie in impărăţia Sa, din ce motive trebuie să renunţe la consumul de carne?

Romani 8:22 "Dar ştim că până оn ziua de azi, toată firea suspină şi suferă durerile naşterii."

1884: „Prin consumul continuu de carne se produce o vătămare sigură organismului. Nu există nici o scuză pentru acesta in afară de pofta pervertită. Puteţi să intrebaţi: Vei renunţa in intregime la consumul de carne? Eu răspund: Se va ajunge in cele din urmă la aceasta, insă nu suntem pregătiţi pentru acest pas chiar acum. Se va renunţa in cele din urmă la consumul de carne. Carnea animalelor nu va mai face parte din alimentaţia noastră; şi vom privi spre măcelărie cu dezgust.” – Dietă şi hrană, pag. 407 engl. (cap. 23: „Carnea ca aliment
1898: „Acum nu putem să facem aşa cum ne-am aventurat să facem in trecut cu privire la consumul de carne. Ea a fost intotdeauna un blestem pentru familia omenească, dar acum este făcută in mod special astfel prin blestemul pe care l-a pronunţat Dumnezeu asupra cirezilor de pe camp din cauza păcatului omului. Boala la animale devine un lucru din ce in ce mai obişnuit, iar singura noastră siguranţă este să renunţăm cu totul la consumul de carne.” – Idem., pag. 412 engl. (cap. 23: „
Carnea ca aliment”).
1902: „Cei care pretind că au credinţă in adevăr trebuie să păzească atent puterile trupului şi ale minţii, aşa incat Dumnezeu şi cauza Sa să nu fie dezonoraţi in vreun fel de cuvintele sau acţiunile lor. Obiceiurile şi practicile trebuie aduse in supunere faţă de voia lui Dumnezeu. Trebuie să acordăm o atenţie deosebită alimentaţiei noastre. Mi-a fost arătat clar că poporul lui Dumnezeu trebuie să ia o poziţie hotărată impotriva consumului de carne.” – Idem., pag. 383 engl. (cap. 23: „
Carnea ca aliment”).
1902: „Cei care folosesc carnea dispreţuiesc toate avertismentele pe care le-a dat Dumnezeu in această privinţă. Ei nu au nici o dovadă că umblă pe o cale sigură. Ei nu au nici cea mai slabă scuză pentru consumarea cărnii animalelor moarte.” Idem.
1905: „Relele morale ale unei alimentaţii cu carne nu sunt mai puţin inseminate decat bolile fizice. Carnea este vătămătoare pentru sănătate, şi orice afectează trupul are un efect corespunzător asupra minţii şi a sufletului.” – Idem.
1905: „In curand, va veni vremea cand trebuie să inţelegem insemnătatea unei diete simple. Nu este departe timpul cand vom fi obligaţi să adoptăm o alimentaţie foarte diferită de alimentaţia noastră prezentă.” –
Lucrarea misionară medicală, pag. 281 engl. (Partea a XV-a: „Alimentaţia şi sănătatea”).

Joi 25 septembrie
5. Un popor făcut desăvarşit

a. Cu cine trebuie să inceapă in biserică adevărata reformă?

2 Tesaloniceni 3:9 "Nu că n-am fi avut dreptul acesta, dar am vrut să vă dăm în noi înşine o pildă vrednică de urmat."

1 Corinteni 9:27 "Ci mă port aspru cu trupul meu, şi-l ţin оn stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat."

1 Corinteni 11:1 "Călcaţi pe urmele mele, întrucât şi eu calc pe urmele lui Hristos."

„Predicatorii trebuie să fie convertiţi inainte de a putea să-i intărească pe fraţii lor. Ei nu ar trebui să se predice pe ei, ci pe Hristos şi neprihănirea Sa. In mijlocul poporului este nevoie de o reformă, dar ar trebui să-şi inceapă lucrarea curăţitoare cu predicatorii...
O parte importată a lucrării predicatorului este de a prezenta cu credincioşie poporului reforma sanitară aşa cum este ea legată de solia ingerului al treilea ca parte a aceleaşi lucrări. Ei ar trebui să o adopte, şi să o recomande tuturor celor care pretind a crede adevărul.” –
Testimonies, vol. 1, pag. 469, 470 engl. (cap. „Pastorii noştri”).
„Putem să avem incredere in pre dicatorii care, la mesele unde se serveşte carne, se alătură altora şi o mănancă?” –
Dietă şi hrană, pag. 402 engl. (cap. 23: „Carnea ca aliment”).
„Atunci cand solia ingerului al treilea este primită in plinătatea ei, reformei sanitare i se va acorda locul ei de drept in consiliile conferinţei, in lucrarea comunităţii, in cămin, la masă, şi in toate aranjamentele gospodăriei. Atunci braţul drept va sluji şi va apăra corpul.” –
Testimonies, vol. 6, pag. 327 engl. (cap.: „Efort unit in lucrarea de colportaj”).

b. Cum ştim că reforma necesară trebuie să fie incheiată inainte de venirea lui Hristos?

Faptele Apostolilor 3:19-21 "Pocăiţi-vă dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare, 20. şi să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi: pe Isus Hristos, 21. pe care cerul trebuie să-L primească, până la vremurile aşezării din nou a tuturor lucrurilor: despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinţilor Săi prooroci din vechime."

Filipeni 1:6 "Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos."

2 Petru 3:14 "De aceea, preaiubiţilor, fiindcă aşteptaţi aceste lucruri, siliţi-vă să fiţi găsiţi înaintea Lui fără prihană, fără vină, şi în pace."

„Cei care au primit invăţături cu privire la relele folosirii alimentelor din carne, ceai şi cafea, şi preparatelor copioase şi nesănătoase, şi care sunt hotăraţi să facă un legămant cu Dumnezeu prin jertfă, nu vor continua să se lase in voia poftei după hrană despre care ştiu că este nesănătoasă. Dumnezeu cere ca poftele să fie curăţate, şi să se practice jertfirea de sine cu privire la acele lucruri care nu sunt bune. Aceasta este o lucrare care va trebui făcută inainte ca poporul Său să poată sta in picioare inaintea Sa ca un popor făcut desăvarşit.” – Testimonies, vol. 9, pag. 153, 154 engl. (cap.: „Credincioşie in reforma sanitară”).
„Numai cei care trăiesc la inălţimea luminii pe care o au vor primi o mai mare lumină.” –
Mărturii speciale pentru predicatorii evangheliei, pag. 441, 442.
„Intenţia Domnului este ca poporul Său să fie un popor sfinţit şi curăţit.”
Manuscript Releases, vol. 13, pag. 47.

Vineri 26 septembrie
Intrebări de meditaţie şi de revizuire personală

a. Cand poporul nu este pregătit să atingă un standard mai inalt, cum ştim că Dumnezeu face concesii prin profeţii Săi?
b. De ce era imposibil să se facă din mancarea de carne un test pentru calitatea de membru la inceputul anilor 1900?
c. Ce profeţii arată că, inainte de venirea lui Hristos, carnea nu va mai face parte din alimentaţia bisericii rămăşiţei?
d. Unde incepe intotdeauna o adevărată reformă?
e. Reforma profetizată se va incheia inainte de inchiderea timpului de incercare sau numai la venirea lui Hristos?


 

„Indemnul apostolului este: ‚Curăţiţi-vă mainile, păcătoşilor; curăţiţi-vă inima, oameni cu inima impărţită.’ (Iacov 4:8). Trebuie să ne desăvarşim caracterul creştin prin angajarea in această lucrare şi prin exersarea unei credinţe vii in Dumnezeu. Lucrarea de curăţire a templului sufletului şi de pregătire pentru venirea lui Hristos trebuie să se facă atata timp cat suntem in această lume a ispitei. Vom rămane exact aşa cum ne găseşte Hristos in caracter atunci cand va veni.
Ar trebui să inaintăm zilnic in lucrarea de clădire a caracterului. Cand incercăm să ne despărţim de obiceiurile păcătoase, poate părea uneori că ne rupem in bucăţele; insă aceasta este tocmai lucrarea pe care trebuie să o facem dacă dorim să creştem pană la statura deplină de bărbaţi şi femei in Hristos Isus, dacă dorim să devenim temple in care să locuiască Duhul Sfant… După ce ne căim cu adevărat de păcatele noastre şi facem tot ce putem pentru a le birui, El doreşte ca noi să dăm pe faţă o incredere calmă şi fermă in meritele unui Mantuitor răstignit şi inviat.
Dacă ne predăm pe deplin Lui, dacă ne părăsim viaţa noastră de păcat, de patimă şi mandrie şi ne prindem de Hristos şi meritele Sale, El va implini faţă de noi ceea ce a făgăduit.” –
The Signs of the Times, 29 septembrie 1887.
„[Pe pămantul cel nou,] omul va fi reaşezat in impărăţia lui pierdută, iar fiinţele de un rang inferior vor recunoaşte din nou stăpanirea lui; cel aprig va deveni bland, iar cel timid, plin de incredere. ‚Atunci lupul va locui impreună cu mielul, şi pardosul se va culca impreună cu iedul; viţelul, puiul de leu, şi vitele ingrăşate vor fi impreună şi le va mana un copilaş; vaca şi ursoaica vor paşte la un loc, puii lor se vor culca impreună. Leul va manca paie ca boul… Nu se va face nici un rău şi nici o pagubă pe tot muntele Meu cel sfant’ (Isaia 11:6-9), spune Domnul.” –
The Review and Herald, 1 iunie 1915.