Educând ultima generație

Lecția 13. Făgăduința Duhului

01 octombrie, 2019
„După aceea am văzut pogorându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere și pământul s-a luminat de slava lui.” (Apocalipsa 18:1).  

Lecția 8. Ghid pentru educatorii de acasă

11 august, 2019
„Eu n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr.” (3 Ioan 4).  

Lecția 7. A fi un învățător

11 august, 2019
„Studiază ca să te arăți tu însuți aprobat înaintea lui Dumnezeu, ca un lucrător care nu are de ce să-i fie rușine, împărțind drept cuvântul adevărului.” (2 Timotei 2:15, engl.).  

Lecția 6. Temelia adevăratei educații

15 iulie, 2019
„Frica de Domnul este începutul înțelepciunii și cunoașterea celui sfânt este înțelegere.” (Proverbe 9:10, engl.).  

Lecția 5. Marele Educator

15 iulie, 2019
„Şi ei erau uimiți de doctrina lui: căci îi învăța ca unul care avea autoritate, și nu precum cărturarii.” (Marcu 1:22 engl. KJV).  

Lecția 4. Educația în vechiul Israel

15 iulie, 2019
„El l-a găsit într-un ținut pustiu, într-o singurătate plină de urlete înfricoșate; l-a călăuzit, l-a instruit și l-a păzit ca pe lumina ochiului Lui.” (Deuteronom 32:10, engl.).  

Lecția 3. Modelul original pentru educație

15 iulie, 2019
„Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca s-o lucreze și s-o păzească.” (Geneza 2:15).  

Lecția 2. Principiile educației

04 iulie, 2019
„Teama de DOMNUL este începutul înțelepciunii; toți cei ce îm- plinesc poruncile Lui au o înțelegere bună; lauda Lui dăinuiește pentru totdeauna. ” (Psalmii 111:10, engl. KJV).  

Lecția 1. „Mergeți... învățați”

03 iulie, 2019
„Ci voi veți primi o putere când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului.” (Fapte 1:8).