Ginduri din cartea lui Isaia (1)

Lecția 13. O misiune pentru timpul prezent

14 iulie, 2016
„Ai tăi vor zidi iarăși pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din nou temeliile străbune; vei fi numit `Dregător de spărturi`, `Cel ce drege drumurile și face țara cu putință de locuit`”. (Isaia 58:12).  

Lecția 12. O solie pentru timpul prezent

14 iulie, 2016
„Strigă în gura mare, nu te opri! Înalță-ți glasul ca o trâmbiță și vestește poporului Meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov păcatele ei!” (Isaia 58:1)  

Lecția 11. Îndurare pentru cel căit

14 iulie, 2016
„Căci așa vorbește Cel Prea Înalt a cărui locuință este veșnică și al cărui Nume este sfânt. `Eu locuiesc în locuri` înalte și în sfințenie; dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite.” (Isaia 57:15)  

Lecția 10. Îndrumare pentru cel blând

14 iulie, 2016
„Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: `Iată drumul, mergeți pe el!` când veți voi să vă mai abateți la dreapta sau la stânga.” (Isaia 30:21).  

Lecția 9. Omenirea trasă la răspundere

14 iulie, 2016
„În ziua aceea, omul se va uita spre Făcătorul său și ochii i se vor întoarce spre Sfântul lui Israel.” (Isaia 17:7).  

Lecția 8. Mândrie și umilință

14 iulie, 2016
„Fiți împodobiți cu smerenie. Căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har.” (1 Petru 5:5).  

Lecția 7. Ezechia

14 iulie, 2016
„Astfel dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă.” (1 Corinteni 10:12).  

Lecția 6. Necredință prin aliere

14 iulie, 2016
„Nu numiți uneltire (engl. alianță) tot ce numește poporul acesta uneltire; și nu vă temeți de ce se teme el, nici nu vă speriați! Sfințiți însă pe Domnul oștirilor. De El să vă temeți și să vă înfricoșați.” (Isaia 8:12, 13).  

Lecția 5. Tatăl nostru Cel îndurător

14 iulie, 2016
„Înalță-ți glasul, nu te teme și spune cetăților lui Iuda: `Iată Dumnezeul vostru!`” (Isaia 40:9).  

Lecția 4. Judecând rațional pentru neprihănire

14 iulie, 2016
„Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna.” (Isaia 1:18).  

Lecția 2. Copt pentru reformă

05 iulie, 2016
„Șapte femei vor apuca în ziua aceea un singur bărbat și vor zice: `Vom mânca pâinea noastră și ne vom îmbrăca în hainele noastre, numai fă-ne să-ți purtăm numele și ia ocara de peste noi!`” (Isaia 4:1).  

Lectia 1. Starea viei

27 iunie, 2016
„Ce aș fi putut face viei Mele și nu i-am făcut? Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici, când Eu mă așteptam să facă struguri buni?” (Isaia 5:4)