Lecția 3. Modelul original pentru educație

„Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca s-o lucreze și s-o păzească.” (Geneza 2:15).

„Sistemul de educație instituit la începutul lumii trebuia să fie un model pentru om de-a lungul întregii perioade de timp din viitor. Ca ilustrație a principiilor sale, în Eden, căminul primilor noștri părinți, a fost înființată o școală model. Grădina Edenului era sala de clasă, natura era manualul, Creatorul Însuși era învățătorul și părinții familiei omenești erau studenții.” – Educația, p. 20 (cap. Școala din Eden).

Recomandare pentru studiu: Educația, pp. 20-22 (cap. Școala din Eden).


Duminică 14 iulie

1. UN CĂMIN

a. Care a fost așezarea primului cămin și primei familii? Geneza 2:8; 1:28.

Geneza 2:8: „Apoi, Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit, și a pus acolo pe omul pe care-l întocmise.”

Geneza 1:28: „Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: „Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ.”

„Căminul primilor noștri părinți trebuia să fie un model pentru alte cămine când copiii lor aveau să se răspândească pentru a locui pământul. Acel cămin, înfrumusețat de mâna lui Dumnezeu Însuși, nu era un palat luxuriant. Oamenii, în mândria lor, se desfată în edificii magnifice și costisitoare și laudă lucrarea mâinilor lor; dar Dumnezeu l-a așezat pe Adam într-o grădină. Aceasta era locuința lui. Cerurile albastre erau acoperișul; pământul, cu florile lui delicate și covor din iarbă vie era podeaua; și ramurile înfrunzite ale pomilor plăcuți formau bolta. Pe pereții lui atârnau cele mai splendide ornamente – lucrările artizanale ale Marelui Artist. În ceea ce înconjura perechea sfântă se afla o lecție pentru toate timpurile – că adevărata fericire se găsește nu prin îngăduirea mândriei și luxului, ci în comuniunea cu Dumnezeu prin lucrările Lui create. Dacă oamenii ar acorda mai puțină atenție la ceea ce este artificial și ar cultiva mai multă simplitate, ei ar ajunge mult mai aproape de a corespunde scopului lui Dumnezeu în crearea lor.” – Patriarhi și profeți, pp. 49, 50 (cap. Creațiunea).


Luni 15 iulie

2. O GRĂDINĂ

a. Ce ocupație a asigurat Edenul primilor noștri părinți? Geneza 2:15. De ce este acest lucru așa de important pentru noi astăzi?

Geneza 2:15: „Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca s-o lucreze și s-o păzească.”

„Familii și instituții trebuie să învețe să facă mai mult în cultivarea și amenajarea pământului. Dacă oamenii ar ști valoarea produselor pământului pe care pământul le rodește la vremea lor, ar fi făcute eforturi mai serioase pentru a cultiva pământul. Toți trebuie să fie obișnuiți cu valoarea specială a fructelor și legumelor proaspete din livadă și grădină.” – Dietă și Hrană, p. 312 (art. 480).

„Mai mult decât orice altă moștenire de avere pe care le-o puteți oferi copiilor voștri va fi darul unui trup sănătos, al unei minți sănătoase și al unui caracter nobil. Cei care înțeleg ce constituie adevăratul succes al vieții vor fi înțelepți la vremea potrivită. Ei vor lua în obiectiv cele mai bune lucruri ale vieții în alegerea unui cămin...

Mergeți acolo unde, despărțiți de distracțiile și risipa vieții de oraș, puteți oferi copiilor compania voastră, acolo unde îi puteți învăța despre Dumnezeu prin lucrările Lui și îi puteți pregăti pentru vieți de integritate și utilitate.” – Divina vindecare, pp. 366, 367 (Alegerea și pregătirea căminului).

„Pentru părinții care locuiesc în orașe, Domnul trimite un strigăt de avertizare: `Adunați-vă copiii în casele voastre; adunați-i departe de cei care nesocotesc poruncile lui Dumnezeu, care învață și practică răul. Ieșiți din orașe cât de repede posibil.`” – Slujirea medicală, p. 310.

b. Ce ne învață Dumnezeu despre munca practică? 1 Tesaloniceni 4:11, 12.

1 Tesaloniceni 4:11, 12: „Să căutați să trăiți liniștiți, să vă vedeți de treburi și să lucrați cu mâinile voastre, cum v-am sfătuit. Și astfel să vă purtați cuviincios cu cei de afară și să n-aveți trebuință de nimeni.”

„Dumnezeu a destinat lucrul ca binecuvântare pentru om, pentru a-i ocupa mintea, a-i întări trupul și a-i dezvolta capacitățile. În activitatea lui mentală și fizică, Adam a găsit una din cele mai mari plăceri ale existenței lui sfinte.” – Credința prin care trăiesc, p. 232 (14 august).

„Munca practică încurajează observația atentă și gândirea independentă. Realizată corect, ea tinde să dezvolte acea înțelepciune practică pe care o numim simțul realității. Ea dezvoltă abilitatea de a plănui și a executa, întărește curajul și perseverența și solicită exersarea tactului și îndemânării.” – Educația, p. 220 (cap. Lucrul manual).


Marți 16 iulie

3. UN LOC DE ÎNVĂŢARE

a. Ce era inclus între lecțiile pe care le oferea mediul înconjurător al Edenului? Psalmii 19:1, 2.

Psalmii 19:1, 2: „Cerurile spun slava lui Dumnezeu, și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre el.”

„Cartea naturii, care și-a desfășurat lecțiile ei vii în fața [primilor noștri părinți] oferea o sursă inepuizabilă de instruire și delectare. Pe fiecare frunză a pădurii și pe fiecare stâncă a munților, în fiecare stea strălucitoare, pe pământ, pe mare și pe cer a fost scris numele lui Dumnezeu. Atât cu creația însuflețită, cât și cu cea neînsuflețită – cu fiecare frunză, floare și copac și cu fiecare creatură vie, de la leviatanul din ape până la firul de praf în raza soarelui – locuitorii Edenului purtau conversații, adunând de la fiecare secretele vieții lor. Slava lui Dumnezeu în ceruri, lumile nenumărate în ordonatele lor mișcări de revoluție, `plutirea norilor` (Iov 37:16), tainele luminii și ale sunetului, ziua și noaptea – toate erau obiecte ale studiului pentru elevii din prima școală pământească.” – Educația, p. 21 (cap. Lucrul manual).

„În loc de a locui acolo unde doar lucrările oamenilor pot fi văzute, acolo unde semnele și sunetele sugerează adesea gândurile răului, unde agitația și confuzia aduc slăbiciune și neliniște, mergeți acolo unde puteți contempla lucrările lui Dumnezeu. Găsiți odihna spiritului în frumusețea, liniștea și pacea naturii. Lăsați ochiul să se odihnească pe câmpurile verzi, pe dumbrăvi și dealuri. Ridicați-vă privirea la cerul albastru, neîntunecat de praful și fumul orașelor și respirați aerul înviorător al cerului.” – Divina vindecare, p. 367 (Alegerea și pregătirea căminului).

b. Ce lecții sunt prezentate prin creșterea plantelor? Luca 12:27.

Luca 12:27: „Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii: ei nu torc, nici nu țes, totuși vă spun că nici Solomon, în toată slava lui, n-a fost îmbrăcat ca unul din ei.”

„Lucrarea pământului este unul din cele mai bune tipuri de ocupație, punând mușchii în acțiune și odihnind mintea. Studiul în domeniile agriculturii trebuie să fie ABC-ul educației oferite în școlile noastre. Aceasta este chiar prima lucrare pe care trebuie să o începem.” – Mărturii, vol. 6, p. 179 (cap. Reforma industrială).

„Astfel, în timp ce copiii și tinerii obțin cunoștință de la învățători și din manuale, lăsați-i să învețe pentru sine să tragă învățătură și să discearnă adevărul. În timpul grădinăritului, întrebați-i ce învață de la îngrijirea plantelor lor. Când privesc la un peisaj frumos, întrebați-i de ce Dumnezeu a îmbrăcat câmpurile și pădurile în nuanțe atât de frumoase și variate. De ce nu le-a colorat pe toate cu un maro sobru? ... Învățați-i să remarce dovezile manifestate pretutindeni în natură despre grija lui Dumnezeu pentru noi, adaptarea deosebită a tuturor lucrurilor la nevoia și fericirea noastră.” – Educația, p. 119 (cap. O lecție despre încredere).


Miercuri 17 iulie

4. UN LOC DE ÎNCHINARE

a. Ce făceau zilnic locuitorii Edenului? Geneza 3:8 (prima parte).

Geneza 3:8 p.p.: „Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu, care umbla prin grădină în răcoarea zilei...”

„În cântecul păsării, în murmurul copacilor și în muzica mării încă putem auzi glasul Celui care i-a vorbit lui Adam în răcoarea zilei. Și când privim la puterea Lui în natură, găsim alinare, întrucât cuvântul care a creat toate lucrurile este cel care transmite viață sufletului.” – Hristos lumina lumii, pp. 281, 282 (cap. 29: Sabatul).

„În interesul față de copiii Lui, Tatăl nostru ceresc a îndrumat personal educația lor. Adesea ei erau vizitați de solii Lui, îngerii sfinți, și de la ei primeau sfat și instruire. Adesea, când se plimbau prin grădină în răcoarea zilei, auzeau glasul lui Dumnezeu și aveau comuniune față în față cu Cel Veșnic.” – Educația, p. 21 (cap. Școala din Eden).

„Adam și Eva, în curăția lor neîntinată, se delectau cu priveliștile și sunetele Edenului. Dumnezeu le-a prescris munca în grădină: `s-o lucreze și s-o păzească.` (Geneza 2:15). Lucrul zilnic le aducea sănătate și încântare, iar perechea fericită saluta cu bucurie vizitele Creatorului lor, când Se plimba și vorbea cu ei în răcoarea zilei.” – Divina vindecare, p. 261 (cap. În contact cu natura).

b. Ce lecții pot fi extrase din închinarea în mijlocul creației lui Dumnezeu? Romani 1:20; Psalmii 104:10-24.

Romani 1:20: „În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți.”

Psalmii 104:10-24: „Tu faci să țâșnească izvoarele în văi și ele curg printre munți. Tu adăpi la ele toate fiarele câmpului; în ele își potolesc setea măgarii sălbatici. Păsările cerului locuiesc pe marginile lor și fac să le răsune glasul printre ramuri. Din locașul Tău cel înalt Tu uzi munții și se satură pământul de rodul lucrărilor Tale. Tu faci să crească iarba pentru vite și verdețuri pentru nevoile omului, ca pământul să dea hrană: vin, care înveselește inima omului, untdelemn, care-i înfrumusețează fața, și pâine, care-i întărește inima. Se udă copacii Domnului, cedrii din Liban, pe care i-a sădit El. În ei își fac păsările cuiburi, iar cocostârcul își are locuința în chiparoși; munții cei înalți sunt pentru țapii sălbatici, iar stâncile sunt adăpost pentru iepuri. El a făcut luna ca să arate vremurile; soarele știe când trebuie să apună. Tu aduci întunericul și se face noapte: atunci toate fiarele pădurilor se pun în mișcare, puii de lei mugesc după pradă și își cer hrana de la Dumnezeu. Când răsare soarele, ele fug înapoi și se culcă în vizuinile lor. Dar omul iese la lucrul său și la munca lui până seara. Cât de multe sunt lucrările Tale, Doamne! Tu pe toate le-ai făcut cu înțelepciune și pământul este plin de făpturile Tale.”

„Natura este plină de lecții spirituale pentru omenire. Florile mor doar pentru a răsări la o nouă viață; și prin aceasta suntem învățați lecția învierii. Toți cei care Îl iubesc pe Dumnezeu vor înflori din nou în Edenul de sus.” – Solii alese, vol. 1, p. 291 engl. (cap. 42).

„Copiilor trebuie să li se dea lecții care vor cultiva în ei curajul de a rezista răului. Îndrumați-i de la natură spre Dumnezeul naturii și ei se vor obișnui, astfel, cu Creatorul.” – Îndrumarea copilului, p. 49 (cap. Cartea naturii).

„Părinții își pot lua copiii afară pentru a-L vedea pe Dumnezeu în natură. Li se pot arăta florile care înfloresc și mugurii care se deschid, copacii semeți și firele frumoase de iarbă și pot fi învățați că Dumnezeu a făcut toate acestea în șase zile și S-a odihnit în ziua a șaptea și a sfințit-o. În acest fel, părinții pot fixa lecțiile de instruire în copiii lor, astfel că atunci când acești copii vor privi la lucrurile din natură își vor aminti de marele Creator al tuturor.” – Ibid., p. 533 (cap. Sabatul, ziua bucuriei).

 

Joi 18 iulie

5. UN CANAL DE BINECUVÂNTARE

a. Cum pot fi familiile un canal de binecuvântare pentru lume, așa cum râul din Eden era pentru grădină? Geneza 1:28; 2:10; Matei 22:39.

Geneza 1:28: „Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: „Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ.”

Geneza 2:10: „Un râu ieșea din Eden și uda grădina, și de acolo se împărțea și se făcea patru brațe.”

Matei 22:39: „Iar a doua, asemenea ei, este: ‘Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.’

„Dragostea, temelia creației și a răscumpărării, este temelia adevăratei educații... Legea dragostei cheamă la devotarea trupului, minții și sufletului în serviciul lui Dumnezeu și al semenilor noștri. Și acest serviciu, în timp ce ne face o binecuvântare pentru alții, aduce cea mai mare binecuvântare pentru noi. Altruismul stă la baza a toată dezvoltarea reală. Printr-o slujire lipsită de egoism primim cea mai înaltă cultivare a oricărei facultăți. Noi devenim din ce în ce mai pe deplin părtași ai naturii divine. Suntem făcuți potriviți pentru cer, pentru că primim cerul în inimile noastre.” – Educația, p. 16 (cap. Sursa și țelul adevăratei educații).

b. În ce constă misiunea încredințată căminului creștin? 2 Corinteni 3:2.

2 Corinteni 3:2: „Voi sunteți epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii.”

„Misiunea căminului se extinde dincolo de membrii ei. Căminul creștin trebuie să fie o mostră ce ilustrează excelența principiilor adevărate de viață. O astfel de ilustrație va fi o putere pentru bine în lume. Mult mai puternică decât orice predică ce poate a fi predicată este influența unui cămin asupra inimilor și vieților omenești. Când tinerii ies dintr-un astfel de cămin, lecțiile pe care le-au învățat sunt răspândite. Principii mai nobile de viață sunt introduse în alte familii și influența înălțătoare lucrează în comunitate.” – Divina vindecare, p. 352 (cap. Lucrarea în cămin).

„Lumea are nevoie astăzi de ceea ce a avut nevoie cu o mie nouă sute de ani în urmă – o revelare a lui Hristos.” – Ibid., p. 143 (cap. Lucrarea ucenicilor).


Vineri 19 iulie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. Ce a caracterizat grădina Edenului drept cămin?

2. Cu se ocupau locuitorii Edenului?

3. Care era sistemul de educație al Edenului?

4. Cum a reprezentat Edenul un loc de închinare?

5. Ce lecții ați desprins din primul cămin, prima școală și biserică?__