Viața lui Avraam

Lecţia 12. Moştenirea lui Avraam

22 ianuarie, 2017
„Căci el [Avraam] aştepta cetatea care are temelii tari, al cărei meşter şi ziditor este Dumnezeu.” (Evrei 11:10).  

Lecţia 11. Mijlocind pentru păcătoși

22 ianuarie, 2017
„Cine întoarce un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte şi va acoperi o sumedenie de păcate” (Iacov 5:20).  

Lecţia 10. Răbdarea lui Avraam

22 ianuarie, 2017
„Nădăjduieşte în Domnul; fii cu curaj şi El îţi va întări inima; nădăjduieşte, spun, în Domnul!” ( Psalmii 27:14).  

Lecţia 9. Mântuitorul lui Avraam

22 ianuarie, 2017
„Tatăl vostru Avraam a săltat de bucurie să vadă ziua Mea: a văzut-o şi s-a bucurat” (Ioan 8:56).  

Lecţia 8. O credință care lucrează

22 ianuarie, 2017
„Nu a fost Avraam, tatăl nostru, îndreptăţit prin fapte, când l-a adus ca jertfă pe Isaac, fiul său, pe altar?” (Iacov 2:21).  

Lecţia 7. Harul cel veșnic

22 ianuarie, 2017
„Căci prin har sunteţi mântuiţi prin credinţă; şi aceasta nu din voi înşivă: este darul lui Dumnezeu” (Efeseni 2:8).  

Lecţia 6. Legământul cel veşnic

22 ianuarie, 2017
„Voi pune legământul Meu între Mine şi tine şi sămânţa ta după tine din neam în neam; acesta va fi un legământ veşnic, în puterea căruia Eu voi fi Dumnezeul tău şi al seminţei tale după tine.” (Geneza 17:7).  

Lecţia 5. Adevăraţii copii ai lui Avraam

22 ianuarie, 2017
„Înţelegeţi şi voi, dar, că fii ai lui Avraam sunt cei ce au credinţă.” (Galateni 3:7).  

Lecţia 4. Cei doi fii ai lui Avraam

22 ianuarie, 2017
„Pentru că este scris că Avraam a avut doi fii, unul de la o sclavă şi celălalt de la o femeie liberă” (Galateni 4:22).  

Lecţia 3.Sămânţa promisă

16 ianuarie, 2017
„Acum, promisiunea a fost făcută lui Avraam şi seminţei lui. Nu spune, și seminţelor, ca şi cum ar fi multe; ci ca uneia, și seminţei tale, care este Hristos” (Galateni 3:16).  

Lecţia 2. Credinţa lui Avraam

11 ianuarie, 2017
„Voi face din tine o mare naţiune, şi te voi binecuvânta, şi îţi voi face un nume mare; şi vei fi o binecuvântare.” (Geneza 12:2 engl., rom. BTF).  

Lectia 1. Chemarea lui Avraam

05 ianuarie, 2017
„Voi face din tine o mare națiune, şi te voi binecuvânta, şi îți voi face un nume mare; şi vei fi o binecuvântare.” (Geneza 12:2 engl., rom. BTF).