Lecția 6. Alegându-ți prietenii

„Merg oare doi oameni împreună fără să fie învoiți?” (Amos 3:3).

„Aș dori să îi avertizez pe toți, atât tineri cât și bătrâni: Fiți atenți ce prietenii vă faceți și ce companie vă alegeți. Aveți grijă ca nu cumva lucrul pe care acum îl considerați a fi aur curat să nu se dovedească a fi metal neprețios.” – Semnele timpului, 26 Noiembrie 1896.

Recomandare pentru studiu: Căminul advent, p. 455–465 (Cap. 73: Nevoile noastre sociale).

 

Duminică 30 aprilie

1. UN PRIETEN ADEVĂRAT

a. Care sunt câteva din calitățile pe care ar trebui să le aibă un prieten bun? Proverbele 17:17; 18:24 (prima parte).

 Proverbe 17:17 Prietenul adevărat iubeşte oricând, şi în nenorocire ajunge ca un frate.

Proverbe 18:24 pp Cine îşi face mulţi prieteni, îi face spre nenorocirea lui, ...

„Acei care luptă în bătălia vieții în condiții foarte nefavorabile pot fi întăriți și încurajați prin mici atenții, care nu ne costă decât un efort de iubire. Pentru aceștia, strângerea puternică a unei mâini, pline de nădejde, din partea unui prieten, este mai de preț decât aurul sau argintul. Cuvintele de amabilitate sunt la fel de bine primite ca zâmbetul îngerilor.” – Pe urmele Marelui Medic, p. 158 (cap. Învățând și vindecând).

„Lucrurile se vor înrăutăți pentru fiecare; tristețea și descurajarea apasă fiecare suflet; atunci o prezență personală, un prieten care ne va mângâia și va transmite putere, va întoarce înapoi săgețile vrăjmașului care sunt țintite să distrugă. Prietenii creștini nu sunt nici pe jumătate atât de numeroşi cât ar trebui să fie. În orele de ispită, în timp de criză, ce valoare reprezintă un prieten adevărat!... Adevărații prieteni care vor da sfat, vor transmite optimism atrăgător, credința liniștitoare care înalță sufletul, – oh, un astfel de ajutor este mai valoros decât perlele prețioase.” – Comentarii biblice ale AZȘ [Comentarii E. G. White], vol. 3, p. 1163.

„Oricine este suficient de necugetat încât să vă lingușească, nu poate fi prietenul vostru adevărat. Prietenul vostru adevărat vă va sfă- tui, vă va ruga stăruitor, vă va avertiza și vă va mustra pentru greșelile voastre.” – Mărturii, vol. 3, p. 226 (cap. Mărturie către doi tineri).

b. Cât de devotat este un prieten adevărat? Ioan 15:13; Iov 6:14 p.p.

Ioan 15:13 Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi.

Iov 6:14 pp Cel ce suferă are drept la mila prietenului, ... 

 

Luni 1 mai

2. ALEGÂND ÎNȚELEPT

a. Care sunt câteva lucruri importante de luat în considerare când ne alegem prietenii? Romani 12:9; 1 Corinteni 15:33.

 Romani 12:9 Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău, şi lipiţi-vă tare de bine.

1Corinteni 15:33 Nu vă înşelaţi: Tovărăşiile rele strică obiceiurile bune.

„Este greșit pentru creștini să se asocieze cu acei al căror moral este depravat. O legătură intimă, zilnică și care să ocupe timpul, fără a contribui în vreo măsură la întărirea intelectului sau moralului, este periculoasă. Dacă atmosfera morală care înconjoară persoanele nu este curată și sfântă, ci este întinată de corupție, acei care respiră această atmosferă vor constata că ea lucrează aproape pe nesimțite asupra intelectului și inimii pentru a otrăvi și distruge. Este periculos să fii familiarizat cu cei ale căror minți se preocupă în mod natural de un nivel inferior. În mod treptat și imperceptibil, acei care sunt în mod natural conștiincioși și iubesc curăția, vor ajunge la același nivel, vor lua parte și vor simpatiza cu imbecilitatea și sărăcia morală cu care ei au fost aduși în mod atât de constant în legătură. . . . Nimic nu poate împiedica sau alunga mai eficient impresiile serioase și dorințele bune ca asocierea cu persoanele înfumurate, nepăsă- toare și cu mintea viciată. . . . Alegeți . . . să vă asociați cu acei care iubesc curăția adevărului, al cărui moral este neîntinat și ale căror obiceiuri sunt curate.” – Mărturii, vol. 3, p. 125, 126 (cap. Către părinții bogați).

b. Cum este descrisă prietenia dintre David și Ionatan? 1 Samuel 18:1.

 1Samuel 18:1 David sfârşise de vorbit cu Saul. Şi de atunci sufletul lui Ionatan s-a alipit de sufletul lui David, şi Ionatan l-a iubit ca pe sufletul din el.

c. Care sunt alte calități pe care să le căutăm într-un prieten bun? Proverbele 11:13; Luca 7:13; Galateni 5:22, 23.

Proverbe 11:13 Cine umblă cu bârfe dă pe faţă lucruri ascunse, dar sufletul credincios ţine ce i s-a încredinţat.

Luca 7:13 Domnul, când a văzut-o, I s-a făcut milă de ea, şi i-a zis: Nu plânge!

Galateni 5:22 Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia,23 blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. 

„Purtați podoaba unui duh blând și liniștit, care este de mare preț în ochii lui Dumnezeu. Cultivați harul iubirii, bucuriei, păcii, îndelungii răbdări, bunătății. Acesta este rodul pomului creștin. Sădit lângă izvoarele de apă, el aduce rod întotdeauna la vreme potrivită. Dacă avem dragostea lui Hristos în sufletele noastre, va fi o consecință naturală pentru noi să avem toate celelalte daruri ale harului: bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor... Când dragostea lui Hristos este păstrată în suflet, ... prezența Sa va fi simțită.” – My Life Today, p. 50. 

 

Marți 2 mai

3. ÎNVĂȚÂND DIN GREȘELILE ALTORA

a. Ce știm despre rapoartele istorice oferite în Scriptură? 1 Corinteni 10:11, 12.

 1Corinteni 10:11 Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde, şi au fost scrise pentru învăţătura noastră, peste care au venit sfârşiturile veacurilor.12 Astfel dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă.

„Dacă nelegiuirile evreilor ar fi fost omise din Raportul Sfânt și ar fi fost relatate doar faptele bune, istoria lor nu ar fi izbutit să ne învețe lecția care ne învață.” – Mărturii, vol. 4, p. 11 (cap. Biografii biblice).

b. Cum și-a ales Samson cei mai apropiați prieteni? Care a fost rezultatul? Judecători 14:3.

Judecatori 14:3 Tatăl său şi mama sa i-au zis: Nu este nici o femeie între fetele fraţilor tăi şi în tot poporul nostru, de te duci să-ţi iei nevastă de la Filisteni, care sunt netăiaţi împrejur? Şi Samson a zis tatălui său: Ia-mi-o, căci îmi place.

„Dacă Samson ar fi ascultat poruncile divine la fel de credincios cum au făcut-o părinții lui, el ar fi avut un destin mai nobil și mai fericit. Dar asocierea cu idolatrii l-a corupt. Orașul Țorea fiind în apropiere de țara Filistenilor, Samson se ducea să socializeze cu ei în relații de prietenie. Astfel, în tinerețea sa, s-au format relații apropiate, a căror influență au întunecat întreaga sa viață. O tânără femeie, care locuia în orașul filistean Timna, a câștigat afecțiunea lui Samson și el s-a hotărât să o ia de soție. Către părinții săi temători de Dumnezeu, care se străduiau să îl descurajeze de la scopul lui, singurul său răspuns a fost: „Ia-mi-o, căci îmi place.” Părinții au cedat în cele din urmă dorințelor lui și căsătoria a avut loc. Chiar când urma să intre în perioada bărbăției, timpul în care trebuia să îndeplinească misiunea sa divină – timpul când ar fi trebuit să stea, mai mult ca oricând, drept de partea lui Dumnezeu – Samson s-a asociat cu vrăjmașii lui Israel.” – Patriarhi și profeți, p. 562, 563 (cap. 54: Samson).

c. Când Lot a ales unde să locuiască, care a fost factorul decisiv și ce realitate a ignorat el? Geneza 13:10, 12, 13. Ce efect au avut legăturile cu Sodoma asupra familiei sale? 2 Petru 2:7, 8; Geneza 19:14.

 Geneza 13:10 Lot şi-a ridicat ochii, şi a văzut că toată Câmpia Iordanului era bine udată în întregime. Înainte de a nimici Domnul Sodoma şi Gomora, până la Ţoar, era ca o grădină a Domnului, ca ţara Egiptului.12 Avram a locuit în ţara Canaan, iar Lot a locuit în cetăţile din Câmpie, şi şi-a întins corturile până la Sodoma.13 Oamenii din Sodoma erau răi, şi afară din cale de păcătoşi împotriva Domnului.

2Petru 2:7 şi dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viaţa destrăbălată a acestor stricaţi;8 (căci neprihănitul acesta, care locuia în mijlocul lor, îşi chinuia în toate zilele sufletul lui neprihănit, din pricina celor ce vedea şi auzea din faptele lor nelegiuite;)

Geneza 19:14 Lot a ieşit, şi a vorbit cu ginerii săi, care luaseră pe fetele lui: Sculaţi-vă, a zis el, ieşiţi din locul acesta; căci Domnul are să nimicească cetatea. Dar ginerii lui credeau că glumeşte.

„Influența soției [lui Lot] și legăturile cu acel oraș păcătos l-ar fi condus la apostazie de la Dumnezeu dacă nu ar fi avut instrucțiunile credincioase pe care le primise înainte de la Avraam. Căsătoria lui Lot și alegerea Sodomei drept cămin al său au fost primele verigi în lanțul evenimentelor încărcate cu o povară de rele pentru multe generații.” – Ibid., p. 174 (cap. 15: Căsătoria lui Isaac).

 

Miercuri 3 mai

4. PRIETENII NESIGURE

a. Cum privește Dumnezeu prietenia cu lumea? Iacov 4:4.

 Iacov 4:4 Suflete preacurvare! Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu? Aşa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş cu Dumnezeu.

„Între omul lumesc și cel care Îi slujește cu credincioșie lui Dumnezeu, există constant un mare abis. Cu privire la cele mai importante subiecte, – Dumnezeu, adevărul și veșnicia, – gândurile, simpatiile și sentimentele lor nu sunt în armonie. O clasă se coace ca grâu pentru hambarul lui Dumnezeu, cealaltă ca neghină pentru focul nimicirii. Cum poate fi unitate în scop și acțiune între ele?” – Evanghelizare, p. 620 (cap. Societățile secrete).

b. Ce sfat suplimentar oferă Dumnezeu cu privire la prieteniile lumești? 2 Corinteni 6:14, 17.

 2Corinteni 6:14 Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce legătură este între neprihănire şi fărădelege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul?17 De aceea: Ieşiţi din mijlocul lor, şi despărţiţi-vă de ei, zice Domnul; nu vă atingeţi de ce este necurat, şi vă voi primi.

„Nu poți să socializezi cu cei lumești, să iei parte la spiritul lor și să urmezi exemplul lor și să fii în același timp un copil al lui Dumnezeu. Creatorul universului ți se adresează ca un Tată iubitor. Dacă te desparți de lume în atașamentul tău față de ea și rămâi liber de contaminarea ei, scăpând de stricăciunea care este în lume prin poftă, Dumnezeu va fi Tatăl tău, El te va adopta în familia Sa și tu vei fi moștenirea Sa. În locul lumii, El îți va da, pentru o viață de ascultare, împărăția de sub întreg cerul. El îți va da o greutate veșnică de slavă și o viață care durează cât veșnicia.” – Mărturii, vol. 2, p. 44 (Cap. Vinderea dreptului de întâi născut).

c. Ce indică aceste feluri de prietenie despre condiția inimii noastre? Cum privește Dumnezeu asupra acestui lucru? Matei 10:37, 38.

  Matei 10:37 Cine iubeşte pe tată, ori pe mamă, mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine; şi cine iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine.38 Cine nu-şi ia crucea lui, şi nu vine după Mine, nu este vrednic de Mine.

„Dumnezeu cere o predare necondiționată a inimii și sentimentelor față de El. Dacă vă iubiți prietenii, frații sau surorile, tatăl sau mama, casele sau pământurile, mai mult decât pe Mine, spune Hristos, nu sunteți vrednici de Mine.” – Ibid., vol. 3, p. 45 (cap. Prietenii intime cu cei lumești).

„Amintiți-vă că în viețile urmașilor lui Hristos trebuie să se vadă aceeași devoțiune, aceeași supunere față de lucrarea lui Dumnezeu a fiecărei acțiuni sociale și a fiecărei afecțiuni pământești, așa cum s-a văzut în viața Sa. Cerințele lui Dumnezeu trebuie să fie întotdeauna supreme.” – Sfaturi despre isprăvnicie, p. 53.

 

Joi 4 mai

5. PRIETENII INTIME

a. În alegerea prieteniilor noastre cele mai apropiate, în special a celor care conduc la căsătorie, ce nu ar trebui să uităm niciodată? Matei 22:37; Luca 14:33.

 Matei 22:37 Isus i-a răspuns: Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, şi cu tot cugetul tău.

Luca 14:33 Tot aşa, oricine dintre voi, care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul Meu.

„Fiecare legătură pe care o formăm, oricât de limitată ar fi, exercită o oarecare influență asupra noastră. Măsura în care noi cedăm acelei influențe va fi determinată de gradul de intimitate, statornicia relației, dragostea și respectul pentru cel cu care ne asociem.” – Căminul advent, p. 459 (cap. 74: Prietenii sănătoase și nesănătoase).

„Exact proporțional cu intensitatea prieteniei va fi mărimea influenței pe care prietenii o exercită unul asupra altuia, în direcția bună sau în cea rea... Dacă se aleg tovarăși care se tem de Domnul, influența va conduce la adevăr, datorie și sfințenie.” – Ibid., p. 455, 456 (cap. 73: Nevoile noastre sociale).

b. De ce nu ar trebui să ne alegem prieteni intimi dintre cei care nu împărtășesc credința noastră sau dintre cei neconvertiți? Amos 3:3.

 Amos 3:3 Merg oare doi oameni împreună, fără să fie învoiţi?

„După cum soțiile lui Solomon i-au întors inima de la Dumnezeu la idolatrie, la fel, tovărășiile ușuratice, care nu au principii profunde, întorc inimile celor care erau odată nobili și drepți, către neseriozitate, plăceri care întinează și depravare pe față.” – Conflict and Courage, p. 192.

 

Vineri 5 mai

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. Care sunt unele lucruri pe care un prieten adevărat le face pentru voi?

2. De ce este periculos să fim strâns asociați cu cei ale căror minți funcționează la un nivel imoral? 3. Ce putem învăța din greșeala lui Samson în alegerea prietenilor săi?

4. Ce implică predarea necondiționată a inimii și afecțiunilor noastre lui Dumnezeu?

5. Ce factori determină cât de mult să cedăm influenței în legăturile noastre?