Lecții din viața lui Iacov

Lecția 13. Speranță pentru rămășița lui Israel

07 septembrie, 2020
„Domnul să te audă în ziua necazului; numele Dumnezeului lui Iacov să te apere.” (Psalmii 20:1).  

Lecția 12. Rezultatul rugăciunii perseverente

07 septembrie, 2020
„După cum se îndură un tată de copiii săi, la fel Se îndură Domnul de cei ce se tem de El” (Psalmii 103:13).  

Lecția 11. Roadă în familie

02 septembrie, 2020
„Dacă Îmi slujeşte cineva, să Mă urmeze; şi unde sunt Eu, acolo va fi şi slujitorul Meu. Dacă Îmi slujeşte cineva, Tatăl îl va cinsti.” (Ioan 12:26).  

Lecția 10. Reforma în cămin

01 septembrie, 2020
„Atunci Iacov a spus casei sale și tuturor celor care erau cu el: Lepădați dumnezeii străini care sunt între voi, curățiți-vă și schimbați-vă hainele” (Geneza 35:2).  

Lecția 9. Timpul strâmtorării lui Iacov

27 august, 2020
„Vai! Căci ziua aceea este mare, așa încât nu este alta ca ea: este timpul strâmtorării lui Iacov, dar el va fi salvat din ea.” (Ieremia 30:7).  

Lecția 8. Tânjind după binecuvântare

06 august, 2020
„Și [Iacov] a zis, nu te las, până nu mă vei binecuvânta.” (Geneza 32:26).  

Lecția 7. Lăsându-i în urmă pe idolatri

06 august, 2020
„Dacă Dumnezeul tatălui meu, Dumnezeul lui Avraam și de care se temea Isaac n-ar fi fost cu mine, cu siguranță că m-ai fi trimis acum cu mâinile goale.” (Geneza 31:42).  

Lecția 6.Răul lăcomiei

24 iulie, 2020
„Înclină-mi inima spre mărturiile Tale și nu spre lăcomie” (Psalmii 119:36, trad. engleză).  

Lecția 5. Dragoste durabilă

24 iulie, 2020
„Și Iacov a slujit șapte ani pentru Rahela; și aceștia i s-au părut doar câteva zile, datorită dragostei pe care a avut-o pentru ea.” (Geneza 29:20).  

Lecția 4. Betel

24 iulie, 2020
„Și [Iacov] s-a temut și a zis: Cât de înfricoșat este acest loc! Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerului!” (Geneza 28:17).  

Lecția 3. Acaparând dreptul de întâi născut

09 iulie, 2020
„Prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele.” (Luca 21:19).  

Lecția 2. Cumpărând dreptul de întâi născut

09 iulie, 2020
„Aceasta vă spun: Umblați în duhul și nu veți împlini poftele cărnii.” (Galateni 5:16, trad. engl.).  

Lecția 1. Prima parte a vieții

02 iulie, 2020
„Din toată inima te-am căutat: O, nu mă lăsa să mă abat de la poruncile tale.” (Psalmii 119:10).