Administratori în Zilele din Urmă

Lecția 6. Activi și capabili

Text de memorizat: „Orice găsește mâna ta să facă, fă cu toată tăria ta; fiindcă nu este nici lucrare, nici plan, nici cunoaștere, nici înțelepciune, în mormântul în care mergi.” (Eclesiastul 9:10 engl. KJV).

„Adevărata fericire este găsită numai în a fi bun și a face binele. Cea mai pură și deplină bucurie o simt cei care și–au îndeplinit cu credincioșie datoriile stabilite. Nici o muncă cinstită nu este degradantă.” — The Youth’s Instructor, 5 decembrie, 1901.

Recomandare pentru studiu: Educație, pp. 262–271 (cap. 31 —Lucrarea vieții).

Duminică 31 iulie

1. ALEGÂND O OCUPAŢIE

a. Cum glorifică Scriptura o ocupație practică, folositoare? 2 Tesaloniceni 3:11, 12.

2 Tesaloniceni 3:11, 12: „Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic, ci se țin de nimicuri. Îndemnăm pe oamenii aceștia și–i sfătuim, în Domnul nostru Isus Hristos, să–și mănânce pâinea lucrând în liniște.”

„Lucrurile pământești sunt mai strâns legate de cer și se află mai direct sub observația lui Hristos decât își dau mulți seama. Toate invențiile și îmbunătățirile drepte își au originea în Cel care este minunat la sfat și excelent în lucrare. Atingerea pricepută a mâinii medicului, puterea, nervii și mușchii lui, cunoașterea delicatului mecanism al organismului constituie înțelepciunea puterii divine în folosul celor care suferă. Iscusința cu care tâmplarul își folosește uneltele, puterea cu care fierarul bate pe nicovală vin de la Dumnezeu. Orice facem, oriunde suntem puși, El dorește să ne controleze mințile, ca noi să putem face o lucrare desăvârșită.” — Sfaturi pentru părinți, educatori și elevi, p. 277 (cap. 37 —Demnitatea muncii).

b. Numiți unul dintre cele mai îngrozitoare blesteme pentru societate și una dintre cele mai mari binecuvântări. 2 Tesaloniceni 3:10; Proverbele 10:16.

2 Tesaloniceni 3:10: „Căci, când eram la voi, vă spuneam lămurit: „Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce.”

Proverbele 10:16: „Cel neprihănit își întrebuințează câștigul pentru viață, iar cel rău își întrebuințează venitul pentru păcat.”

„Una dintre cele mai sigure protecții împotriva răului este ocupația folositoare, în vreme ce lenevia este una dintre cele mai mari nenorociri – viciul, crima și sărăcia venind în urma ei. Aceia care au întotdeauna ceva de făcut, care merg voioși să–și îndeplinească îndatoririle zilnice, sunt membri folositori ai societății.” — Ibid., p. 275 (cap. 37 —Demnitatea muncii).

Luni 1 august

2. SLUJIRE ACCEPTABILĂ

a. În alegerea unei ocupații, ce factori trebuie luați în considerare? Cum ne determină abilitățile noastre locul în această viață? Oferiți exemple. Filipeni 2:14, 15.

Filipeni 2:14, 15: „Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume.”

„În ceea ce privește posibilitățile oferite de viață, cine este capabil să decidă ce este mare și ce este mic? De câte ori nu s–a întâmplat ca un lucrător aflat pe căile umile ale vieții să aibă, prin înființarea unor agenții destinate binecuvântării lumii, realizări pe care și regii le–ar fi putut invidia!...

Locul specific, desemnat fiecăruia dintre noi în viață, este determinat de propriile abilități și talente. Nu toți ating același nivel de dezvoltare și nu toți realizează cu aceeași eficiență o anumită lucrare. Dumnezeu nu așteaptă ca isopul să atingă dimensiunile cedrului sau ca măslinul să crească la înălțimea palmierului. Însă fiecare ar trebui să țintească tot atât de sus pe cât o face cu putință pentru el unirea naturii umane cu puterea divină.

Mulți nu reușesc să devină ceea ce ar fi putut deveni, pentru că nu folosesc puterea care este în ei. Ei nu se prind pe puterea divină, așa cum ar trebui. Mulți sunt atrași departe de domeniile în care ar fi putut atinge adevăratul succes. Căutând o onoare mai mare sau o lucrare mai plăcută, ei încearcă să realizeze lucruri pentru care nu sunt potriviți. De multe ori, un om ale cărui talente sunt potrivite unei alte chemări, se ambiționează să practice o anumită profesie; iar cel care ar fi putut avea succes ca fermier, meșteșugar sau asistent ocupă în mod necorespunzător funcția de pastor, avocat sau medic. Există alții, de asemenea, care ar fi putut ocupa o poziție de răspundere, dar care, din lipsă de energie, de râvnă sau perseverență, se mulțumesc cu răspunderi mai ușoare.

Trebuie să urmăm mai îndeaproape planul de viață făcut de Dumnezeu. Să facem tot ce ne stă în putință în lucrarea care ne este cel mai la îndemână, să încredințăm lui Dumnezeu căile noastre și să luăm aminte la indicațiile providenței Sale — acestea sunt regulile care ne asigură o călăuzire sigură în alegerea unei ocupații.” —Educație, pp. 266, 267 (cap. 31 – Lucrarea vieții).

b. Oricare ar fi talentele și chemarea noastră, care este cel mai important aspect al lucrării vieții noastre? Evrei 6:10.

Evrei 6:10: „Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteneala voastră și dragostea pe care ați arătat–o pentru Numele Lui, voi, care ați ajutorat și ajutorați pe sfinți.”

„Iubirea curată și sfințită, o iubire de felul celei manifestate în activitatea lui Hristos, este un parfum sacru. Asemenea mirului de nard care a curs din vasul spart de Maria, aceasta umple cu parfum întreaga casă.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 6, p. 84 (cap. 5 —După adunarea în tabără).

Marți 2 august

3. ETICA MUNCII

a. Indiferent de ocupația noastră specifică, care ar trebui să fie țelul nostru în raport cu munca noastră? 1 Corinteni 3:12–14; 2 Tesaloniceni 2:17.

1 Corinteni 3:12–14: „Iar dacă clădește cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față: ziua Domnului o va face cunoscută, căci se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată.”

2 Tesaloniceni 2:17: „[Domnul nostru Isus Hristos și Dumnezeu, Tatăl nostru] să vă mângâie inimile și să vă întărească în orice lucru și cuvânt bun!”

„Dumnezeu nu își va pune pecetea pe lucrarea niciunui om, fie el mare sau mic, bogat sau sărac, dacă aceasta nu este făcută cu toată inima, cu credincioșie și având în vedere doar onoarea Sa.” —Sfaturi privind administrarea creștină a vieții, p. 128 (cap. 27 – Confruntarea cu Ziua Judecății).

b. Care este etica muncii creștinului? Coloseni 3:22–24.

Coloseni 3:22–24: „Robilor, ascultați în toate lucrurile pe stăpânii voștri pământești; nu numai când sunteți sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă, ca unii care vă temeți de Domnul. Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. [Căci] voi slujiți Domnului Hristos.”

„Religia practică trebuie dusă în cele mai mici îndatoriri ale vieții de zi cu zi. Cea mai mare calificare a unui om este aceea de a asculta necondiționat de Cuvântul Domnului.

Pentru că nu sunt angajați în mod direct într–o lucrare religioasă, mulți cred că viața lor este nefolositoare; că ei nu fac nimic pentru înaintarea Împărăției lui Dumnezeu. Dar aceasta este o greșeală. Dacă lucrarea lor este aceea pe care un om trebuie s–o facă, atunci aceștia nu trebuie să–și reproșeze că sunt nefolositori în marea gospodărie a lui Dumnezeu. Nu trebuie neglijate nici cele mai umile îndatoriri.

Orice muncă cinstită este o binecuvântare și săvârșirea ei cu credincioșie, se poate dovedi o instruire pentru datorii mai înalte. Orice lucru, oricât de neînsemnat ar fi, făcut pentru Dumnezeu cu o totală predare de sine, este primit de El tot așa ca și cel mai mare serviciu. Nici un dar nu este mic, dacă este dat cu toată inima și cu un suflet bucuros.

Oriunde ne–am afla, Domnul Hristos ne cere să luăm asupra noastră datoria ce ni se prezintă. Dacă aceasta este în familie, atunci lucrează plin de voie bună și cu râvnă pentru a face din cămin locul cel mai plăcut. Dacă ești mamă, atunci creste–ți copiii pentru Hristos. Aceasta este o lucrare tot atât de reală pentru Dumnezeu, precum este lucrarea de la amvon a predicatorului. Dacă datoria ta este în bucătărie, atunci caută să fii un bucătar desăvârșit. Pregătește o hrană care să fie sănătoasă, hrănitoare și gustoasă. Și în timp ce folosești cele mai bune ingrediente în pregătirea hranei, nu uita că trebuie să–ți ocupi mintea cu cele mai înalte gânduri. Dacă ocupația ta este aceea de a lucra pământul, sau ești angajat în oricare altă ocupație, atunci fă ca datoria ta prezentă să fie un succes. Pune–ți mintea în tot ceea ce faci. Reprezintă–L pe Hristos în toată lucrarea ta. Fă așa cum ar face El, dacă ar fi în locul tău.

Oricât de mic ar fi talentul tău, Dumnezeu are un loc pentru el. Acel singur talant, folosit cu înțelepciune, va aduce la îndeplinire lucrarea pentru care a fost dat. Prin credincioșie în îndatoririle mărunte, neînsemnate, noi trebuie să lucrăm după un plan al adunării, iar Dumnezeu va lucra pentru noi după un plan al înmulțirii. Aceste lucruri mici vor deveni influențe prețioase în lucrarea Sa.” — Parabolele Domnului Hristos, pp. 359, 360 (secț. Cel cu un talant).

Miercuri 3 august

4. CEA MAI IMPORTANTĂ LUCRARE

a. Care este cea mai înaltă lucrare în care se poate angaja un creștin? Matei 28:19, 20; Psalmii 96:3.

Matei 28:19, 20: „Duceți–vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându–i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați–i să păzească tot ce v–am poruncit. Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin.” ”

Psalmii 96:3: „Povestiți printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui!”

„Cea mai înaltă lucrare – care ar trebui să atragă și să angajeze toate energiile sufletului nostru, este lucrarea de salvare a sufletelor pentru care a murit Hristos. Faceți din aceasta cea mai importantă lucrare a vieții voastre. Faceți din ea lucrarea specială a vieții voastre. Colaborați cu Hristos în această nobilă și măreață lucrare și deveniți misionari acasă și în străinătate. Fiți gata să lucrați acasă sau în locuri îndepărtate, cu climă diferită, pentru salvarea de suflete. Îndepliniți lucrările lui Dumnezeu și demonstrați–vă credința în Mântuitorul, trudind pentru alții. O, dacă tinerii și bătrânii ar fi realmente convertiți, consacrați lui Dumnezeu, și și–ar asuma datoria care este chiar lângă ei, și ar lucra când li se prezintă ocazia, devenind împreună– lucrători cu Dumnezeu! Dacă aceasta s–ar întâmpla, mulțimi de voci s–ar înălța să laude pe Cel care i–a chemat din întuneric la lumina Sa minunată.” —The Youth’s Instructor, 4 mai, 1893.

„Fiecare ucenic adevărat este născut în Împărăția lui Dumnezeu ca misionar. Acela care bea din apa vie devine un izvor de viață. Primitorul devine dătător. Harul lui Hristos în suflet este ca un izvor în pustie, curgând pentru a–i răcori pe toți și făcându–i doritori să bea din apa vieții pe acei gata să piară.” — Hristos, Lumina lumii, p. 195 (cap. 19 —La fântâna lui Iacov).

b. De ce este misionarul plin de bucurie în lucrul lui/al ei? Luca 15:6, 7; Psalmii 51:12, 13.

Luca 15:6, 7: „Și, când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice: ‘Bucurați–vă împreună cu mine, căci mi–am găsit oaia care era pierdută.’ Tot așa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru nouăzeci și nouă de oameni neprihăniți, care n–au nevoie de pocăință.”

Psalmii 51:12, 13: „Dă–mi iarăși bucuria mântuirii Tale și sprijină–mă cu un duh de bunăvoință! Atunci voi învăța căile Tale pe cei ce le calcă, și păcătoșii se vor întoarce la Tine.”

„Întoarcerea sufletelor la Dumnezeu este cea mai mare și cea mai nobilă lucrare în care pot fi implicate ființele omenești. În lucrarea aceasta se descoperă puterea lui Dumnezeu, sfințenia Sa, îndurarea Sa și dragostea Sa nemărginită. Fiecare adevărată convertire Îi aduce slavă și îi face pe îngeri să izbucnească în cântări.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 7, p. 52 (cap. 11 – Extinderea lucrării).

„Nu putem avea bucurie mai mare decât aceea de a fi împreună–lucrători cu Dumnezeu, salvând suflete din sclavia păcatului și ajutând la zidirea Împărăției lui Hristos. Această bucurie este și bucuria lui Hristos, iar fiecare suflet care se împărtășește din ea se umple de bucurie. Iar și iar putem să bem din această fântână a bucuriei și să ne bucurăm de ea, știind că nicio altă formă de bucurie nu se poate compara cu aceasta.” — The Review and Herald, 13 februarie, 1894.

Joi 4 august

5. ALTE OCUPAŢII

a. Cum putem implementa lucrarea de salvare a sufletelor în diferite ocupații creștine? Efeseni 4:28; 1 Corinteni 15:58.

Efeseni 4:28: „Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit.”

1 Corinteni 15:58: „De aceea, preaiubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, căci știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică.”

(1) Lucrarea medicală. „Nu există nici un câmp misionar mai important decât acela ocupat de medicul credincios și temător de Dumnezeu.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 448 (cap. 50—Responsabilitățile medicului).

(2) Afaceri. „Este nevoie de oameni pricepuți în afaceri care să țeasă marile principii ale adevărului în toate tranzacțiile… [Daniel] a fost un exemplu a ceea ce poate să fie orice om de afaceri.” — Parabolele Domnului Hristos, pp. 350, 351 (secț. Puterea).

(3) Învățământ. „Este nevoie, în special pentru copii, de profesori.” – Mărturii pentru comunitate, vol. 6, p. 201 (cap. 37 —Educația creștină).

(4) Alte locuri de muncă. „Adevărata fericire este găsită numai în a fi bun și a face binele… Nici o muncă cinstită nu este degradantă.” — The Youth’s Instructor, 5 decembrie, 1901.

b. Cum privește Dumnezeu bogăția acumulată în mod cinstit? Deuteronomul 8:18.

Deuteronomul 8:18: „Ci adu–ți aminte de Domnul Dumnezeul tău, căci El îți va da putere să le câștigi, ca să întărească legământul încheiat cu părinții voștri prin jurământ, cum face astăzi.”

„Biblia nu îl condamnă pe cel bogat pentru că este bogat; nu spune că strângerea unei averi ar fi un păcat și nici că banul ar fi rădăcina tuturor relelor. Dimpotrivă, Scriptura declară că Dumnezeu este Cel care ne dă puterea să acumulăm bogății. Iar această capacitate este un talant prețios, dacă este consacrat lui Dumnezeu și întrebuințat pentru înaintarea lucrării Sale. Biblia nu condamnă geniul sau arta, întrucât acestea sunt rodul înțelepciunii date de Dumnezeu. Nu putem să avem o inimă mai curată sau mai sfințită dacă ne îmbrăcăm în sac sau dacă ne privăm căminul de lucrurile care asigură confortul, bunul gust și bunăstarea.” — Sfaturi pentru administrarea creștină a vieții, p. 138 (cap. 28 — Bogăția este un talant încredințat).

Vineri 5 august

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1. Cum putem beneficia de o muncă utilă?

2. Ce factori ar trebui să ne influențeze alegerea ocupației?

3. Cum poate cineva să se folosească de ocupația sa pentru a fi o binecuvântare?

4. Ce fel de lucrare a vieții putem să gustăm cu toții? De ce este aceasta o adevărată desfătare?

5. Dați câteva exemple de oportunități minunate pentru salvarea sufletelor.