Pelerinajul prin pustie

Lecția 13. Un zid de protecție

01 martie, 2020
„Ferice de cei fără prihană în calea lor, care umblă întotdeauna după Legea Domnului!” (Psalmii 119:1)  

Lecția 12. Dumnezeu vorbește poporului Său

01 martie, 2020
„Domnul v-a vorbit față în față pe munte, din mijlocul focului.” (Deuteronom 5:4).  

Lecția 11. Vizita lui Ietro

01 martie, 2020
„Socrul lui Moise i-a zis: ‚ ... Alege din tot poporul oameni destoinici, temători de Dumnezeu, oameni de încredere, vrăjmași ai lăcomiei; pune-i peste popor drept căpetenii peste o mie, căpetenii peste o sută, căpetenii peste cincizeci și căpetenii peste zece’ ” (Exod 18:17, 21).  

Lecția 10. Dumnezeu are grijă de poporul Său

01 martie, 2020
„Mâinile lui Moise fiind trudite, ei au luat o piatră, au pus-o sub el, și el a șezut pe ea. Aaron și Hur îi sprijineau mâinile, unul deoparte, iar altul de alta; și mâinile lui au rămas întinse până la asfințitul soarelui.” (Exod 17:12)  

Lecția 9. Pâine din Cer

21 februarie, 2020
„Copiii lui Israel au mâncat mană patruzeci de ani, până la sosirea lor într-o țară locuită; au mâncat mană până la sosirea lor lahotarele țării Canaanului.” (Exod 16:35)  

Lecția 8. Lecții la Mara și Elim

16 februarie, 2020
„Moise a strigat către Domnul; și Domnul i-a arătat un lemn, pe care l-a aruncat în apă. Și apa s-a făcut dulce. Acolo a dat Domnul poporului legi și porunci, și acolo l-a pus la încercare.” (Exod 15:25).  

Lecția 7. Trecerea Mării Roșii

11 ianuarie, 2020
„El a mustrat Marea Roșie, și ea s-a uscat; și El i-a condus prin adâncuri ca prin pustiu.” (Psalmii 106:9, engl. KJV).  

Lecția 6. Părăsind Egiptul

11 ianuarie, 2020
„Și, după patru sute treizeci de ani, tocmai în ziua aceea, toate oștile Domnului au ieșit din țara Egiptului.” (Exod 12:41).  

Lecția 5. Paștele

11 ianuarie, 2020
„Adevărat, adevărat vă spun, că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, nu aveți viață în voi înșivă.” (Ioan 6:53)  

Lecția 4. Plăgile Egiptului

11 ianuarie, 2020
„Pentru ce să vă împietriți inima cum și-au împietrit inima egiptenii și Faraon, atunci când El a făcut lucruri minunate printre ei, și ei nu au lăsat poporul să plece, dar ei au plecat?” (1 Samuel 6:6, engl. KJV).  

Lecția 3. Încăpățânarea, un rod al mândriei

11 ianuarie, 2020
„Nu vă înșelați; Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit: ce seamănă omul, acea va și secera.” (Galateni 6:7).  

Lecția 2. Un mesaj de eliberare

10 ianuarie, 2020
„Ia în mână toiagul acesta cu care vei face semnele.” (Exod 4:17)