Lecția 10. Reforma în cămin

„Atunci Iacov a spus casei sale și tuturor celor care erau cu el: Lepădați dumnezeii străini care sunt între voi, curățiți-vă și schimbați-vă hainele” (Geneza 35:2).

„Dumnezeu dorește ca părinții să acționeze ca ființe raționale și să trăiască într-un asemenea mod, încât fiecare copil să poată fi educat în mod corespunzător.” – Căminul Adventist, p. 163 (cap. 24: Mărimea familiei).

Recomandare pentru studiu: Îndrumarea copilului, pp. 555-559 (Secțiunea 19:Ziua socotelilor, Ora este târzie).

Duminică 30 august

1. LOCURI NOI – PROVOCĂRI NOI

a. După întâlnirea lui Iacov cu Esau, cum a luat Dumnezeu măsuri pentru următoarea deplasare a sa? Geneza 33:17-20.

Geneza 33:17-20: „Iacov a plecat mai departe la Sucot. Și-a zidit o casă și a făcut colibe pentru turme. De aceea s-a dat locului aceluia numele Sucot (Colibe). La întoarcerea lui din Padan-Aram, Iacov a ajuns cu bine în cetatea Sihem, în țara Canaan, și a tăbărât înaintea cetății. Partea de ogor pe care își întinsese cortul a cumpărat-o de la fiii lui Hamor, tatăl lui Sihem, cu o sută de chesita. Și acolo a ridicat un altar, pe care l-a numit El-Elohe-Israel (Domnul este Dumnezeul lui Israel).”

„Rugăciunea patriarhului de la Betel, ca Dumnezeu să-l aducă din nou în pace în țara lui, fusese ascultată.” – Patriarhi și profeți, p. 204 (cap. Întoarcerea în Canaan).

b. Ce ar trebui să avem în considerare, observând neglijarea lui Iacov în administrarea familiei, când s-a stabilit într-o zonă nouă? Geneza 34:1; Matei 6:13 prima parte.

Geneza 34:1: „Dina, fata pe care o născuse lui Iacov Lea, a ieșit să vadă pe fetele țării.”

Matei 6:13 p.p.: „și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău.”

„Tați și mame, înțelegeți voi importanța responsabilității care zace asu-pra voastră? Permiteți voi copiilor voștri să se asocieze cu alți copii, fără ca voi să fiți prezenți pentru a ști ce fel de educație primesc? Nu le permiteți să fie singuri cu alți copii...

Aici este o încercare și o alegere pentru voi, în a vă asuma riscul de a-i ofensa pe vecinii voștri, trimițându-le copiii acasă, sau să-i satisfaceți, lăsându-i să stea cu copiii voștri, și expunându-i astfel la a fi instruiți în acea cunoștință, care are să fie pentru ei un blestem pe toată viața.” – Îndrumarea copilului, pp. 114, 115 (subcap. Puritate).

Luni 31 august

2. PÂNGĂRIREA DINEI

a. Când fiica lui Iacov, Dina, a plecat la o plimbare aparent nevinovată să vadă fiicele țării, ce s-a întâmplat – și cum este această tragedie un avertisment pentru noi astăzi? Geneza 34:2; 1 Corinteni 15:33.

Geneza 34:2: „Ea a fost zărită de Sihem, fiul hevitului Hamor, domnitorul țării. El a pus mâna pe ea, s-a culcat cu ea și a necinstit-o.”

1 Corinteni 15:33: „Nu vă înșelați: „Tovărășiile rele strică obiceiurile bune.”

„Cel care își caută plăcerea printre acei care nu se tem de Dumnezeu, se pune pe terenul Satanei și invită ispitele Sale.” – Patriarhi și profeți, p. 204 (cap. 19: Întoarcerea în Canaan).

„În toată lumea și în fiecare parte sunt imagini și sunete ale răului. Pretutindeni sunt ademeniri la senzualitate și pierdere de vreme.” – Divina vindecare, p. 363 (cap. Alegerea și pregătirea căminului).

„Orașele au devenit ca Sodoma și copii noștri sunt expuși zilnic la multe rele. Acei care frecventează școlile publice se asociază adesea cu alții mai neglijați decât ei, cu acei care, pe lângă timpul petrecut în sala de clasă, sunt lăsați să obțină o educație a străzii. Inimile tinerilor sunt ușor impresionate; iar dacă ceea ce-i înconjoară este de un caracter potrivit, Satan va folosi acești copii neglijați pentru a-i influența pe acei care sunt instruiți cu mai multă grijă. Astfel, înainte ca părinții păzitori ai Sabatului să știe ce se întâmplă, lecțiile de depravare sunt învățate și sufletele micuților lor sunt corupte.” – Sfaturi pentru părinți, instructori și studenți, p. 173 (cap. 22: Lucrarea școlii bisericii).

„Senzualitatea a înăbușit dorința de sfințenie și a ofilit prosperarea spirituală.” – Îndrumarea copilului, p. 446 (subcap. Efectele practicilor dăunătoare)

b. Ce ar trebui să ne îndepărteze de asemenea curse? 1 Tesaloniceni 5:22.

1 Tesaloniceni 5:22: „Feriți-vă de orice se pare rău.”

„Acei care sunt responsabili pentru proprietatea lui Dumnezeu în sufletele și trupurile copiilor formați după chipul Său, ar trebui să ridice bariere împotriva îngăduinței senzuale a veacului, care ruinează sănătatea fizică și morală a mii. Dacă multe dintre crimele acestui veac ar fi atribuite cauzei lor reale, s-ar vedea că ele se datorează ignoranței taților și mamelor, care sunt indiferenți cu privire la acest subiect.” – Ibid., p. 115 (subcap. Puritate).

„Sunt unii care vor spune: ‚O, nu trebuie să fiți atât de riguroși. Puțin flirt nevinovat nu va face nicio pagubă.’ Și inima firească este atrasă insistent spre ispită și spre aprobarea practică a îngăduințelor care sfârșesc în păcat. Acesta este un nivel redus de moralitate, care nu îndeplinește înaltul standard al legii lui Dumnezeu.” – Lucrarea misionară medicală, p. 143 (Secțiunea 8, subcap. Păcatul veacului).

Marți 1 septembrie

3. GATA DE LEGĂMÂNT

a. Cum și-a înțeles păgânul Sihem obligația față de Dina? Geneza 34:3,4,6,8,11,12. Ce măsură de urgență avea să dea Dumnezeu mai târziu evreilor pentru acest tip de situație? Deuteronomul 22:28,29.

Geneza 34:3, 4, 6, 8, 11, 12: „S-a lipit cu toată inima de Dina, fata lui Iacov, a iubit fata și a căutat s-o liniștească. După aceea Sihem a zis tatălui său Hamor: „Ia-mi de nevastă pe fata aceasta!”... (6) Hamor, tatăl lui Sihem, s-a dus la Iacov ca să-i vorbească... (8) Hamor le-a vorbit astfel: „Fiul meu Sihem s-a lipit cu toată inima de fata voastră. Vă rog, dați-i-o de nevastă... (11, 12) Sihem a zis tatălui și fraților Dinei: „Să capăt trecere înaintea voastră, și vă voi da ce-mi veți cere. Cereți-mi o zestre cât de mare și cât de multe daruri, și voi da tot ce-mi veți zice; numai dați-mi fata de nevastă.”

Deuteronom 22:28, 29: „Dacă un om întâlnește o fată fecioară nelogodită, o apucă cu sila și se culcă cu ea și se întâmplă să fie prinși, omul care s-a culcat cu ea să dea tatălui fetei cincizeci de sicli de argint și, pentru că a necinstit-o, s-o ia de nevastă și nu va putea s-o gonească toată viața lui.”

b. Deși în ignoranță față de standardele lui Dumnezeu pentru poporul Său, afecțiunea lui Sihem pentru fiica lui Iacov pare să fi fost sinceră – totuși ce pericol se întrevedea la orizont cu propunerea tatălui său? Geneza 34:9,10.

Geneza 34:9, 10: „și încuscriți-vă cu noi; voi dați-ne fetele voastre și luați pentru voi pe ale noastre! Locuiți cu noi; țara vă stă înainte, rămâneți în ea, faceți negoț și cumpărați pământuri în ea.”

„Cu privire la relația pe care Israel trebuia s-o aibă cu popoarele înveci-nate, Domnul declarase prin Moise: ‚Să nu faci niciun legământ cu ei, nici să nu le arăți milă: nici să nu te căsătorești cu ei; ...fiindcă ei vor abate pe fiul tău de la a-Mi urma, pentru ca ei să slujească altor dumnezei: astfel mânia Domnului se va aprinde împotriva ta și te va nimici deodată.’ ‚Tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău și Domnul te-a ales să fii un popor deosebit pentru El, mai presus de toate neamurile care sunt pe pământ.” (Deuteronomul 7:2-4; 14:2).

Rezultatul care avea să urmeze intrării în relație de legământ cu națiunile înconjurătoare a fost prezis în mod clar.” – Profeți și regi, p. 568, 569 (cap. 46: „Prorocii lui Dumnezeu îi ajutau”).

c. Cum continuă să răsune ecoul avertismentului lui Dumnezeu împotriva căsătoriei cu necredincioșii până în zilele noastre? 2 Corinteni 6:14-18.

2 Corinteni 6:14-18: „Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Căci ce legătură este între neprihănire și fărădelege? Sau cum poate sta împreună lu-mina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă Templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem Templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu: „Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul Meu.” De aceea: „Ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi Tată, și voi Îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel Atotputernic.”

„Dacă nu doriți să aveți un cămin de deasupra căruia umbrele să nu se ridice niciodată, nu vă uniți cu cineva care este un vrăjmaș al lui Dumnezeu.” – Solii către tineret, p. 440 (cap. Rezultatele neascultării).

„Urmașilor lui Hristos li se cere să iasă din lume și să fie separați, să nu atingă ceea ce este necurat, și ei au făgăduința de a fi fii și fiice ale Celui Prea Înalt, membri ai familiei regale. Dar dacă condițiile nu sunt îndeplinite din partea lor, ei nu vor putea și nu vor realiza împlinirea făgăduinței.” – Testimo-nies, vol. 2, p. 441 (cap. Un apel către biserică).

Miercuri 2 septembrie

4. ROADE ÎNȘELĂTOARE

a. Cum au propus fiii lui Iacov să rezolve situația – și care a fost răspunsul? Geneza 34:7, 13-24.

Geneza 34:7, 13-24: „Dar, când s-au întors fiii lui Iacov de la pășune și au auzit lucrul acesta, s-au supărat și s-au mâniat foarte tare, pentru că Sihem săvârșise o mișelie în Israel, culcânduse cu fata lui Iacov: așa ceva n-ar fi trebuit să se facă niciodată... (13-24) Fiii lui Iacov au răspuns și au vorbit cu vicleșug lui Sihem și tatălui său Hamor, pentru că Sihem necinstise pe sora lor Dina. Ei i-au zis: „Este un lucru pe care nu-l putem face, să dăm pe sora noastră unui om netăiat împrejur, căci ar fi o ocară pentru noi. Nu ne vom învoi la așa ceva decât dacă vă faceți și voi ca noi și dacă orice parte bărbătească dintre voi se va tăia împrejur. Atunci vă vom da pe fetele noastre și vom lua pentru noi pe ale voastre; vom locui cu voi și vom face împreună un singur norod. Dar, dacă nu voiți să ne ascultați și să vă tăiați împrejur, ne vom lua fata și vom pleca.” Cuvintele lor au plăcut lui Hamor și lui Sihem, fiul lui Hamor. Tânărul n-a pregetat să facă lucrul acesta, căci iubea pe fata lui Iacov și era cel mai bine văzut în casa tatălui său. Hamor și fiul lui Sihem s-au dus la poarta cetății și au vorbit astfel oamenilor din cetatea lor: „Oamenii aceștia au gânduri de pace față de noi; să rămână dar în țară și să facă negoț; țara este destul de largă pentru ei. Noi vom lua de neveste pe fetele lor și le vom da de neveste pe fetele noastre. Dar oamenii aceștia nu vor voi să locuiască împreună cu noi, ca să alcătuim un singur popor, decât dacă orice parte bărbătească dintre noi se va tăia împrejur, după cum și ei înșiși sunt tăiați împrejur. Turmele lor, averile lor și toate vitele lor vor fi atunci ale noastre. Să primim numai ce cer ei, ca să rămână la noi.” Toți cei ce treceau pe poarta cetății au ascultat pe Hamor și pe fiul său Sihem și toți bărbații au fost tăiați împrejur, toți cei ce treceau pe poarta cetății.”

b. În ciuda înțelegerii amiabile care a fost convenită, ce act oribil au săvârșit doi dintre fiii lui Iacov după aceea și cum suntem avertizați împotriva modului în care au încercat să-și justifice trădarea? Geneza 34:25-29, 31; Matei 5:13.

Geneza 34:25-29, 31: A treia zi, pe când sufereau ei încă, cei doi fii ai lui Iacov, Si-meon și Levi, frații Dinei, și-au luat, fiecare, sabia, s-au năpustit asupra cetății care se credea în liniște și au ucis pe toți bărbații. Au trecut, de asemenea, prin ascuțișul sabiei pe Hamor și pe fiul său Sihem; au ridicat pe Dina din casa lui Sihem și au ieșit afară. Fiii lui Iacov s-au aruncat asupra celor morți și au jefuit cetatea, pentru că necinstiseră pe sora lor. Le-au luat oile, boii și măgarii, tot ce era în cetate și ce era pe câmp; le-au luat ca pradă de război toate bogățiile, copiii și nevestele și tot ce se găsea în case... (31) Ei au răspuns: „Se cuvenea oare să se poarte cu sora noastră cum se poartă cu o curvă?”

Matei 5:13: „Voi sunteți sarea pământului. Dar, dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic, decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni.”

„Rămânerea lui Iacov și a fiilor săi la Sihem s-a finalizat cu violență și vărsare de sânge. Unica fiică a familiei fusese făcută de rușine și îndurerată, doi frați erau vinovați de crimă, o cetate întreagă fusese dată ruinei și măce-lului ca răzbunare pentru fapta nelegiuită a unui tânăr pripit...

Cruzimea vicleană a lui Simeon și Levi nu a fost neprovocată; totuși în comportamentul lor față de Sihemiți, ei au săvârșit un păcat teribil.” – Patriarhi și profeți, p. 204 (cap. 19: Întoarcerea în Canaan).

„O mărturisire de evlavie, lipsită de principiul viu este la fel de fără valoare ca și sarea fără proprietățile ei de împiedicare a stricăciunii. Un pretins creștin fără principii este o ocară pentru Hristos și o dezonoare pentru numele Său.” – Testimonies, vol. 2, p. 443 (cap. Un apel către biserică).

c. Ce a înțeles Iacov cu privire la lipsurile serioase din administrarea familiei sale – și ce rază de speranță a venit în inima lui? Geneza 34:30; 35:1.

Geneza 34:30: „Atunci, Iacov a zis lui Simeon și lui Levi: „Voi m-ați nenorocit, făcândumă urât locuitorilor țării, canaaniților și fereziților. N-am sub porunca mea decât un mic număr de oameni; ei se vor strânge împotriva mea, mă vor bate și voi fi nimicit, eu și casa mea.”

Geneza 35:1: „Dumnezeu a zis lui Iacov: „Scoală-te, suie-te la Betel, locuiește acolo și ridică acolo un altar Dumnezeului care ți S-a arătat când fugeai de fratele tău Esau.”

„Iacov a simțit că era motiv de umilire profundă. Cruzimea și falsitatea au fost manifestate în caracterul fiilor săi. Erau dumnezei falși în tabără și idolatria dobândise într-o oarecare măsură un loc chiar și în familia sa. Dacă Domnul s-ar fi purtat cu ei conform meritelor lor, nu i-ar fi lăsat El pradă răzbunării națiunilor înconjurătoare?

În timp ce Iacov era astfel aplecat în necaz, Domnul l-a îndrumat să călătorească spre sud, spre Betel. Gândul la acest loc i-a reamintit patriarhului nu doar de viziunea sa cu îngerii și cu făgăduința lui Dumnezeu de îndurare, ci, de asemenea și de legământul pe care l-a făcut acolo, că Domnul avea să fie Dumnezeul lui.” – Patriarhi și profeți, p. 205 (cap. 19).

Joi 3 septembrie

5. RESTAURAREA LA CĂILE DOMNULUI

a. Explicați pasul vital făcut de Iacov în reformarea familiei și rezultatele uimitoare. Geneza 35:2-5.

Geneza 35:2-5: „Iacov a zis casei lui și tuturor celor ce erau cu el: „Scoateți dum-nezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curățiți-vă și schimbați-vă hainele, ca să ne sculăm și să ne suim la Betel, căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu și care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o.” Ei au dat lui Iacov toți dumnezeii străini care erau în mâinile lor și cerceii pe care-i purtau în urechi. Iacov i-a îngropat în pământ, sub stejarul de lângă Sihem. Apoi au plecat. Groaza lui Dumnezeu s-a răspândit peste cetățile care-i înconjurau, așa că locuitorii lor n-au urmărit pe fiii lui Iacov.”

„Când [Iacov] a revizuit procedarea minunată a lui Dumnezeu cu el, inima lui s-a înmuiat și copiii săi au fost de asemenea atinși de către o putere care-i supunea; el adoptase cea mai eficientă cale de a-i pregăti să se alăture închinării lui Dumnezeu când aveau să ajungă la Betel.” – Patriarhi și profeți, p. 205 (cap. 19: Întoarcerea în Canaan).

„Iacov a fost umilit și a cerut familiei sale să se umilească și să-și lepede toate podoabele, pentru că el avea să facă ispășire pentru păcatele lor, aducând o jertfă Domnului, așa încât să poată fi rugat cu insistență pentru ei și să nu-i lase a fi nimiciți de către celelalte națiuni.” – Spiritual Gifts, vol. 3, p. 137.

b. Cum pot credincioșii din fiecare veac să fie inspirați de către experiența proaspătă și nouă pe care a avut-o Iacov la Betel? Geneza 35:6,7; Faptele apostolilor 19:18-20.

Geneza 35:6, 7: „Iacov și toți cei ce erau cu el au ajuns la Luz, adică Betel, în țara Canaan. A zidit acolo un altar și a numit locul acela El-Betel (Dumnezeul Betelului), căci acolo i Se descoperise Dumnezeu când fugea de fratele său.

Fapte 19:18-20: „Mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră. Și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor; prețul lor s-a socotit la cincizeci de mii de arginți. Cu atâta putere se răspândea și se întărea Cuvântul Domnului.”

„Dumnezeu a acceptat eforturile lui Iacov de a îndepărta răul din familia lui și i s-a înfățișat și l-a binecuvântat și și-a înnoit făgăduința pe care i-o făcuse, fiindcă teama lui era înaintea Lui.” – Ibid.

„Ardeți cărțile de magie; ardeți-o până și pe ultima dintre ele; ardeți totul – da, mistuiți tot ce ar îngădui o legătură între voi și puterile întunericului. ‚Ieșiți din mijlocul lor și fiți separați, nu atingeți ceea ce este necurat, și vă voi primi’ [2 Corinteni 6.17]. Aceasta este ceea ce ar trebui să ne dorim să facem. Noi vrem să ne plecăm în reverență înaintea Dumnezeului cerurilor.” – Sermons and Talks, vol. 2, p. 68.

Vineri 4 septembrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

  1. De ce trebuie să fie părinții foarte vigilenți cu privire la copii și tineri astăzi?

  2. Cât de probabil este ca o tragedie asemenea celei din cazul Dinei să se întâmple astăzi?

  3. Ce a fost greșit în modul în care Simeon și Levi au procedat cu păcatul lui Sihem?

  4. De ce este important ca eu să dau un exemplu corect lumii?

  5. Ce fel de reformă poate fi nevoie să aduc la îndeplinire în propria mea familie?