10. Putere în rugăciune

Putere nepreţuită. "Noi nu preţuim puterea şi virtutea rugăciunii aşa cum ar trebui. Rugăciunea şi credinţa vor face ceea ce nici o putere de pe pământ nu poate împlini. Rareori ajungem să fim puşi, în toate privinţele, de două ori în aceeaşi situaţie. Fără încetare ne vin în faţă scene noi şi încercări noi prin care avem de trecut, în care experienţele vechi nu sunt îndestulătoare pentru a ne călăuzi. Trebuie să avem fără încetare lumină care vine de la Dumnezeu." Divina vindecare, p. 509.

Puterea rugăciunii însoţită de laudă. "Rugaţi-vă, rugaţi-vă cu toată seriozitatea şi fără încetare, dar să nu uitaţi lauda. Se cuvine ca fiecare copil al lui Dumnezeu să îndreptăţească caracterul Tatălui său. Voi puteţi înălţa pe Domnul, puteţi arăta puterea susţinătoare a harului Său." Mărturii, vol. 5, p.317.

Îndreptaţi-vă spre tronul milei. "Fără rugăciuni stăruitoare şi continuă veghere, noi suntem în primejdia de a deveni din ce în ce mai nepăsători şi de a devia de la calea dreaptă. Vrăjmaşul mântuirii noastre caută mereu să pună piedici în calea spre tronul milei, pentru ca noi să nu putem obţine ‑ prin rugăciuni stăruitoare şi credinţă ‑ harul şi puterea de a rezista ispitei." Calea către Hristos, p. 95.

Putere la dispoziţia noastră "M-am rugat " zise el, "Dumnezeului Cerurilor".

În rugăciunea aceea scurtă, Neemia a intrat în prezenţa Împăratului Împăraţilor şi a căpătat de partea lui o putere care poate abate inimile aşa cum sunt abătute râurile de apă.

"A se ruga aşa cum s-a rugat Neemia în acel ceas de nevoie, este o posibilitate la îndemâna creştinului, în împrejurări în care alte forme de rugăciune nu pot fi cu putinţă." Profeţi şi Regi, p. 631.

Adevărata putere. "Slava aşezată asupra lui Hristos, este o chezăşie a iubirii lui Dumnezeu faţă de noi. Ea ne vorbeşte despre puterea rugăciunii- cum poate ajunge glasul omenesc la urechea lui Dumnezeu şi cum găsesc primire cererile noastre în curţile cereşti... . . Lumina care prin porţile deschise ale cerului a venit asupra Mântuitorului nostru, va veni şi asupra noastră când ne rugăm pentru ajutor de a ne împotrivi ispitei. Glasul care a vorbit lui Isus zice oricărei fiinţe credincioase: "Acesta este Fiul Meu prea iubit în care Îmi găsesc plăcerea." Hristos Lumina Lumii, p.113.

Inima reformaţiunii din sec. al XVI lea.   Marea luptă, p. 210.