60. Rugându-ne în Numele lui Isus.

Mai mult decât rostirea Numelui Său. "A te ruga în Numele Domnului Hristos înseamnă a te ruga în spiritul şi puterea lui Hristos, ca unii care credem în făgăduinţele Sale, ne bizuim pe harul Său şi înfăptuim lucrările Sale." Calea către Hristos, p. 100, 101.

Totul în Numele Său. "Ucenicii aveau să ducă mai departe lucrarea lor în Numele lui Hristos. Fiecare cuvânt şi faptă a lor, trebuia să îndrepte atenţia asupra Numelui Său, care are acea putere vitală, prin care credincioşii pot fi mântuiţi... În Numele Său, ei trebuia să-şi înalţe la Tatăl cererile şi să primească răspuns.  Ei trebuia să boteze, în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt.Numele lui hristos trebuia să constituie parola, cuvântul lor de ordine, semnul prin care să fie deosebiţi, legătura unirii lor, autoritatea activităţii lor, cum şi izvorul succesului lor. Nimic nu avea să fie recunoscut în Împărăţia Sa, dacă nu purta Numele Său şi semnătura sa." Faptele Apostolilor, p. 28.

Dumnezeu va onora acest Nume. "Să înălţăm deci cu stăruinţă cererile noastre Tatălui, în Numele Domnului Hristos. Dumnezeu va onora acest Nume." Parabolele Domnului Hristos, p. 148.

Secretul succesului."Până în clipa aceea, ucenicii nu cunoscuseră puterea şi posibilităţile nemărginite ale Mântuitorului lor. El le-a spus: "Până acum, n-aţi cerut nimic în Numele Meu!" Ioan 16,24. El le-a explicat, că secretul succesului lor, va depinde de cererea puterii şi harului în Numele Său.

Nu există suflet, care să aibă putere fără să o fi primit de la Dumnezeu, iar izvorul de unde vine ea, este deschis şi pentru cea mai slabă fiimţă omenească. "Orice veţi care în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie prodlăvit în Fiul. dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face." Hristos Lumina Lumii, p. 667.

Dumnezeu răspunde cu plăcere. "Noi nu trebuie să ne rugăm numai în Numele lui Isus, ci şi prin inspiraţia Duhului Sfânt. Aceasta explică ceea ce trebuie să înţelegem când ne spune că Duhul, "mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite". Lui Dumnezeu îi place să răspundă la asemenea rugăciuni." Parabolele Domnului Isus, p. 148.