66. Rugăciunea mamei.

O lucrare pentu Dumnezeu şi pentru ţară. "Mari răspunderi stau asupra voastră, mamelor. Deşi poate nu sunteţi în consilii naţionale...  puteţi face o mare lucrare pentru Dumnezeu şi pentru ţară. Puteţi să vă educaţi copiii. Îi puteţi ajuta să dezvolte caractere care să nu fie stăpânite sau influenţate spre rău, ci care să exercite o influenţă spre bine asupra celorlalţi. Prin rugăciunile voastre fierbinţi, înălţate în credinţă, puteţi mişca braţul care susţine lumea." Căminul creştin, p. 264.

Mamele să caute ajutor divin. "Dacă ar realiza importanţa misiunii lor, mamele s-ar ruga mai mult în cămăruţa lor, prezentându-şi copiii înaintea lui Isus, implorând binecuvântarea Sa asupra lor şi rugându-se pentru înţelepciuniea de a-şi împlini bine sacrele lor datorii. Mamele să valorifice orice ocazie de a modela şi şlefui mentalitatea copiilor lor... . Ea să facă din propria-i viaţă un exemplu curat şi nobil pentru preţioasele fiinţe încredinţate ei."

"Mama ar trebui să înceapă lucrarea ei cu curaj şi energie, bizuindu-se în mod constant pe ajutorul divin în toate eforturile sale. Ea nu trebuie să se odihnească mulţumită până nu vede în copiii ei o elevare gradată a caracterului, până când ei nu în viaţă un obiectiv mai înalt decât propria lor plăcere." Căminul Creştin, p. 265.

Influenţa sănătoasă a unei mame răbdătoare. "Adesea răbdarea mamei este împovărată de acele mici şi numeroase încercări cărora abia merită să le dai atenţie. Mâini poznaşe şi picioare fără astâmpăr, crează o mare cantitate de muncă şi încurcătură mamei. Ea trebuie imediat să se autocontroleze, pentru că altfel cuvinte nervoase îi vor ieşi de pe buze. Este aproape gata să uite de propriul ei timp, dar o rugă tăcută către milosul ei răscumpărător îi calmează nervii şi este în stare să se stăpânească cu o demnitate liniştită." Căminul Creştin, p. 242

Un privilegiu preţios. "În zilele lui Hristos, mamele şi-au adus copiii la El...  Aceasta este o lecţie de încurajare pentru toate mamele. După ce au făcut tot ce era posibil pentru binele copiilor lor, îi pot aduce la Isus. Chiar pruncii din braţele mamelor sunt preţioşi în faţa Sa. Şi dacă inima mamei suspină după ajutorul pe care ea nu-l poate da, după harul pe care nu-l poate acorda şi se predă ca şi copiii ei în braţele pline de îndurare ale lui Hristos, El îi va primi şi binecuvânta. El va da mamei şi copiilor pace, speranţă şi fericire. Acesta este un privilegiu preţios pe care Isus îl acordă tuturor mamelor." Căminul Creştin, p. 274.

O influenţă pentru veşnicie. "Influenţa unei mame temătoare de Dumnezeu, a unei mame care se roagă stăruitor, va dăinui în veşnicie. Ea poate muri, dar lucrarea ei va rămâne de-alungul veacurilor." Mărturii, vol. 4, p. 500 *