31. Rugăciune şi meditaţie.

Meditaţi asupra iubirii Sale. "Dumnezeu ne invită să ne umplem inima cu cugetări înalte, cu gânduri curate. El doreşte ca noi să medităm la iubirea şi mila Sa, să studiem lucrarea Sa minunată, în marele Plan al Mântuirii. Atunci, înţelegerea noastră cu privire la adevăr va fi din ce în ce mai clara, iar dorinţa noastră după curăţia inimii şi limpezimea gândurilor va fi tot mai înaltă şi tot mai sfântă. Atunci, cel credincios trăind în atmosfera cea curată a cugetelor sfinte, va fi transformat prin comuniunea cu Dumnezeu şi prin studiul Sfintelor Scripturi." Parabolele Domnului hristos, p. 60.

Meditaţie şi studiul Scripturii. "Isus a făgăduit ucenicilor Săi: “Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care‑L va trimite Tatăl, în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile, şi vă va aduce aminte de tot ce v‑am spus Eu”. (Ioan 14:26). Învăţăturile lui Hristos trebuie să fi fost deja depozitate în minte pentru ca Duhul lui Dumnezeu să ni le aducă aminte în timp de primejdie." Tragedia Veacurilor, p. 599, 600.

Ascultă şi cere. "O adevărată cunoaştere a Bibliei, nu poate fi câştigată numai prin ajutorul Spiritului prin care a fost dat Cuvântul.Pentru a dobândi această cunoştinţă noi trebuie să o trăim. Tot ce porunceşte Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să facem.Tot ce făgăduieşte, trebuie să cerem." Educaţie, p. 189.

Sinceritatea scopului. "Înţelegerea adevărului biblic nu depinde atât de mult de capacitatea intelectuală a celui care studiază, cât de sinceritatea scopului, de dorinţa serioasă după neprihănire." Tragedia Veacurilor, p. 599

Umblaţi în lumină. "Umblaţi fără încetare în lumina lui Dumnezeu. Cugetaţi ziua şi noaptea la caracterul Lui. Atunci veţi vedea frumuseţea Lui şi vă veţi bucura de bunătatea Lui. Inima voastră va fi încălzită de simţirea iubirii Lui. veţi fi înălţaţi, ca şi cum aţi fi purtaţi pe braţe veşnice. Cu puterea şi lumina date de Dumnezeu, puteţi înţelege mai mult şi veţi putea săvârşi mai mult decât aţi crezut vreodată că ar fi cu putinţă." Divina Vindecare, p. 514.

Meditaţi la desăvârşirea Mântuitorului. "În timp ce cugetăm la desăvârşirea Mântuitorului nostru, vom dori să fim cu totul transformaţi şi reînnoiţi după chipul Său curat. Sufletul nostru va înseta şi va flămânzi atunci după asemănarea cu Cel pe care‑L adorăm. Cu cât cugetele noastre se vor ocupa mai mult de Domnul Hristos, cu atât mai mult vom vorbi şi altora despre El şi‑L vom reprezenta în lume prin viaţa noastră." Calea către Hristos, p. 89.

Trăind în timpul sfârsitului. "Trăim în cea mai solemnă perioadă a istoriei acestei lumi. Destinul mulţimilor care populează pământul este gata să se hotărască. Binele nostru viitor şi mântuirea altor suflete depind de calea pe care o alegem acum. Avem nevoie să fim călăuziţi de Duhul adevărului. Orice urmaş al lui Hristos trebuie să întrebe cu seriozitate: “Doamne, ce vrei să fac?” Trebuie să ne umilim înaintea Domnului, cu post şi rugăciune şi să cugetăm mult la Cuvântul Său, îndeosebi la scenele judecăţii. Trebuie să căutăm să avem acum o experienţă vie şi profundă în lucrurile lui Dumnezeu. Nu avem nici o clipă de pierdut. Evenimente de importanţă vitală au loc în jurul nostru; ne găsim pe terenul fermecat al Satanei. Nu dormiţi, sentinele ale lui Dumnezeu; dacă deveniţi nepăsătoare şi somnolente, vrăjmaşul vă pândeşte de aproape şi este gata în orice moment să sară asupra voastră şi să vă facă prada lui." Tragedia veacurilor, p. 601.