41. Rugăciune în vreme de necaz.

"Ajunge zilei necazul ei". "Noi trebuie să urmăm pe Hristos în fiecare zi. Dumnezeu nu dă ajutor pentru ziuna de mâine. El nu dă fiilor Săi îndrumările pentru călătoria vieţii toate de odată, ca ei să nu-şi piardă cumpătul. El le spune numai cât pot ei să ţină în minte şi să facă. Puterea şi înţelepciunea sunt date pentru nevoile actuale." Hristos  Lumina Lumii, p. 313.

Totul lucrează împrună spre binele nostru. "Toate suferinţele şi amărăciunile noastre, toate ispitele şi încercările noastre, toate întristările şi durerile noastre, toate persecuţiile şi lipsurile noastre, pe scurt, totul lucrează spre binele nostru. Toate experienţele şi împrejurările, sunt unelte ale lui Dumnezeu prin care ne face bine." Divina Vindecare, p. 488, 489.

Odihniţi-vă în dragostea lui Hristos. "Adesea poate că mintea vă este înnourată din cauza suferinţei. Atunci nu mai încercaţi să cugetaţi. Doar ştiţi că Isus vă iubeşte. El înţelege slăbiciunile voastre. Voi puteţi face voia Lui odihnindu-vă pur şi simplu în braţele Sale." Divina Vindecare, p. 251.

"Când vin asupră-ne ispite, când griji, greutăţi şiîntuneric, împresoară sufletul nostru, atunci să privim spre Domnul care este lumina noastră. Odihniţi-vă în dragostea lui Hristos şi în ocrotirea Sa purtătoare de grijă." Divina Vindecare, p. 250.