61. Rugăciunea se înalţă către Marele Preot din Sanctuarul ceresc.

Ridicaţi-vă ochii. "Nu vă plecaţi capetele şi nu vă acoperiţi faţa, ca şi cum aţi avea ceva de ascuns, ci ridicaţi-vă ochii spre Sanctuarul ceresc, în care hristos Mijlocitorul nostru stă înaintea Tatălui pentru a-I prezenta rugăciunile voastre, împletite cu meritele Sale şi neprihănirea Sa, ca un miros de tămâie." Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elevi, p. 241.

Fiecare rugăciune sinceră, pătrunde în Sanctuar. "Orice rugăciune sinceră se aude în cer. Poate că nu este exprimată curgător, dar dacă inima este în ea, ruga se va înălţa spre Sanctuarul în care slujeşte Hristos şi El o va înfăţişa Tatălui fără nici un cuvânt stângaci, bâlbâit, ci înfrumuseţată şi plăcută prin parfumul propriei Sala desăvârşiri." Hristos Lumina Lumii, p. 667.

Îngerul Legământului. "Rugaţi-vă, dar rugaţi-vă cu credinţă şi încredere nezguduită. Îngerul Legământului, chiar Domnul Isus Hristos este Mijlocitorul care asigură primirea rugăciunilor celor credincioşi." Mărturii, vol 8, p. 179.

Isus, Mijlocitorul nostru. "Ca Mijlocitor al nostru, lucrarea slijbei Domnului Hristos este aceea de a ne prezenta lui Dumnezeu, ca fii şi fiice ale Sale.

Domnul Hristor S-a angajat să fie Înlocuitorul şi Garantul nostru şi nu va trece cu vederea pe nimeni... În timp ce rugăciunile sincere şi umile ale celor păcătoşi se înalţă la tronul lui Dumnezeu, Domnul Hristos amestecă împreună cu ele meritele propriei Sale vieţi de o desăvârşită ascultare. Rugăciunile noastre sunt înmiresmate de această tămâie. Domnul Hristos S-a angajat să mijlocească în favoarea noastră, iar Tatăl ascultă totdeauna pe Fiul." Fii şi fiice ale lui Dumnezeu, p. 22.

Inelul de legătură. "În Numele lui Hristos cererile noastre se înalţă la Tatăl. El mijloceşte în favoarea noastră, iar Tatăl descoperă comorile Harului Său, ca noi să ne bucurăm de ele şi să împărtăşim şi altora...

Hristos este inelul de legătură între Dumnezeu şi om. El a făgăduit mijlocirea LUI personală. El pune întreaga valoare a dreptăţii Sale de partea persoanei care se roagă. El pledează pentru om; iar omul având nevoie de ajutor dumnezeiesc, pledează pentru sine înaintea lui Dumnezeu, folosind influenţa Aceluia care Şi-a dat viaţa pentru viaţa lumii. Atunci când recunoaştem înaintea lui Dumnezeu aprecierea pe care o avem faţă de meritele lui Hristos, rugăciunile noastre primesc parfum. Atunci când ne apropiem de Dumnezeu în virtutea meritelor Mântuitorului, Hristos ne aşează lângă Sine, cuprinzându-ne cu braţul Său omenesc, în timp ce cu braţul Său divin, apucă tronul Celui veşnic... Hristos a devenit mijlocitorul rugăciunilor dintre om şi Dumnezeu. El a devenit şi mijlocitorul binecuvântării între Dumnezeu şi om. El a unit cele dumnezeieşti cu cele omeneşti. Oamenii trebuie să conlucreze cu El pentru mântuirea propriului lor Suflet, apoi să facă eforturi puternice pentru a salva pe aceia care sunt gata să piară." Mărturii vol 8, p. 178.

Ca un parfum plăcut mirositor. "Ca şi patriarhii din vechime, aceia care mărturisesc că-L iubesc pe Dumnezeu ar trebui să ridice un altar Domnului oriunde îşi înalţă cortul. Dacă a fost vreodată un timp în care fiecare casă  ar trebui să fie o casă de rugăciune, atunci timpul acela este acum. Taţii şi mamele ar trebui să-şi înalţe adesea inimile la dumnezeu în cereri umile pentru ei şi pentru copiii lor...

Din fiecare cămin creştin ar trebui să străluceasă o iubire sfântă. Iubirea ar trebui să se dea pe faţă în activitate. Ea trebuie să se reverse în toate câte au loc în familie, arătându-se într-o bunătate profundă şi o comportare duioasă neegoistă. Sunt familii în care acest principiu este trăit. Din aceste căminuri, rugăciunea de dimineaţă şi de seară se înalţă la Dumnezeu că un parfum plăcut mirositor, iar mila şi binecuvântările Lui se revarsă ca roua asupra celor plecaţi în rugăciune." Patriarhi şi profeţi, p. 144.