26. Rugăciunea tainică.

Rugăciunea tainică este deosebită. "Toţi trebuie să simtă ca o datorie a lor, de creştini, de a se ruga scurt. Spuneţi Domnului tocmai ceea ce vă lipseşte, fără să colindaţi prin toată lumea. În rugăciunea tainică, toţi au privilegiul de a se ruga cât de mult le place. Ei se pot ruga pentru toate rudele şi prietenii lor. Cămăruţa este locul unde pot spune Domnului, toate greutăţile, toate necazurile şi încercările lor personale. O adunare obişnuită de rugăciune, nu este locul unde credinciosul să-şi desfăşoare secretele inimii sale." Mărturii, vol. 2, p. 578.

O mare însemnătate. "Rugăciunea tainică, rugăciunea în familie, rugaciunea în adunările publice pentru adorarea lui Dumnezeu - toate sunt de cea mai mare însemnătate. Iar noi trebuie să trăim ceea ce ne rugăm. Noi trebuie să conlucrăm cu Domnul Hristos în lucrarea Lui."  Mărturii, vol 7, p. 239.

Ucigaşii adunărilor de rugăciune. "Mă tem însă, că unii, care nu-şi aduc necazurile lor înaintea lui Dumnezeu în rugăciune personală, le păstrează pentru ora adunării de rugăciune, şi acolo ei îşi desfăşoară rugăciunea pentru mai multe zile. Unii ca aceştia pot fi numiţi: ucigaşi ai adunărilor de rugăciune. Ei nu emit nici o lumină, nu îmbărbătează pe nimeni. Rugăciunile lor sunt reci, îngheţate şi lungi, şi mărturisirile lor apostaziate aruncă o umbră. Toţi răsuflă bucuroşi că ei au terminat şi este aproape cu neputinţă să mai îndepărtezi atmosfera rece şi întunecoasă, adusă în adunare de rugăciunile şi îndemnurile lor. După lumina pe care am primit-o, adunările noastre trebuie să fie sociale, spirituale şi nu prea lungi. Rezervele, mândria, vanitatea şi teama de oameni să fie lăsate acasă. Micile deosebiri şi prejudecăţi, nu trebuie luate cu noi la aceste adunări. Ca şi într-o familie unită, simplitatea, blândeţea, încrederea şi dragostea trebuie să existe în inimile fraţilor şi surorilor care se adună spre a fi înviorare şi îmbărbătare prin aducerea luminii laolaltă." Mărturii, vol 2, p. 578, 579.

Intră în cămăruţa ta. "Când te rogi, intră în cămăruţa ta." Să aveţi un loc tainic pentru rugăciune. Isus avea locuri speciale unde se întâlnea cu Tatal Său; astfel de locuri ar trebui să avem şi noi. Avem nevoie, uneori, să ne retragem puţin într-un loc simplu, unde să fim singuri cu Dumnezeu." *

"În Numele lui Isus, noi putem veni în prezenţa lui Dumnezeu, cu încrederea unui copil . Nimeni nu trebuie să fie mijlocitor. Prin Isus, ne putem deschide inimile înaintea lui Dumnezeu, care ne cunoaşte şi ne iubeşte." *

"În locul tainic al rugăciunii, unde nimeni nu poate vedea, dar Dumnzeu vede; unde nimeni nu poate auzi, dar Dumnzeu aude, putem prezenta cele mai ascunse dorinţe şi doruri înaintea Tatălui milostiv. În tăcerea şi liniştea sufletului, vocea care niciodată nu a încetat să răspundă strigătului nevoilor omeneşti, va vorbi inimilor noastre." Cuvântări de pe Muntele Fericirilor, p. 83, 84. *