2. Sinceritatea în rugăciune

Deschizând inima înaintea lui Dumnezeu. "Rugăciunea este deschiderea inimii noastre lui Dumnezeu, ca unui prieten. Aceasta nu pentru că este necesar să informăm pe Dumnezeu cu privire la persoana noastră, cine suntem noi, ci pentru ca noi să putem fi capabili să‑L primim. Rugăciunea nu coboară pe Dumnezeu la noi, ci ne înalţă pe noi la El." Calea către Hristos p. 93.

Rugăciunea, cheia în mâna credinţei. "Întunericul celui rău învăluie pe aceia care neglijează rugăciunea: şoaptele ispititoare ale vrăjmaşului îi amăgesc la păcat. Şi toate acestea pentru că ei nu folosesc privilegiile rugăciunii pe care Dumnezeu li le‑a dat în această rânduială divină. De ce oare fiii şi fiicele lui Dumnezeu să fie atât de leneşi la rugăciune, ştiind că rugăciunea este cheia în mâna credinţei care deschide tezaurul cerului, unde se găsesc depozitate resursele inepuizabile ale Celui Atotputernic? Fără rugăciuni stăruitoare şi continuă veghere, noi suntem în primejdia de a deveni din ce în ce mai nepăsători şi de a devia de la calea dreaptă." Calea către Hristos p. 94, 95.

Sufletul religiei. "Nu neglijaţi rugăciunea , pentru că ea este sufletul religiei. Cu rugăciune serioasă, fierbinte stăruiţi pentru curăţia sufletului. Rugaţi-vă serios şi cu ardoare ca şi când viaţa voastră muritoare ar fi în joc. Rămâneţi înaintea lui Dumnezeu până ce un dor nespus după mântuire s-a născut în sufletul vostru, până când aţi obţinut dovada că vi s-a iertat păcatul." Mărturii vol. 1 p. 163.

Secretul puterii spirituale. "Rugăciunea este respiraţia sufletului. Este secretul puterii spirituale. Rugăciunea aduce inima noastră într-o strânsă legătură cu Izvorul Vieţii, şi întăreşte muşchii experienţei religioase. Dacă vom neglija exerciţiul rugăciunii, angajându-ne în rugăciune în mod dezordonat, numai atunci când ne convine, vom pierde legătura cu Dumnezeu." Lucrătorii Evangheliei p. 254, 255. *