20. Rugăciunea sinceră.

O caracteristică specială. "Avem obligaţia să scoatem cu îmbelşugare din tezaurul ştiinţei divine. Dumnezeu doreşte să primim mult pentru ca să putem oferi mult. El doreşte ca noi să fim canale prin care El să poată distribui lumii, harul Său din plin.

Stăruiţi cu sinceritate şi credinţa să caracterizeze rugăciunile voastre. Domnul vrea să facă pentru noi " nespus mai mult decât credem sau gândim noi". Efeseni 3, 20. Vorbiţi despre aceasta, rugaţi-vă pentru aceasta. Nu exprimaţi necredinţă. Nu ne putem îngădui a face pe Satana să vadă că are putere să ne întunece faţa şi să ne întristeze viaţa. Mărturii, vol. 7, p. 273.

Nu neglijaţi datoria. "Acei care au avut o dragoste firească pentru lume, şi au fost neglijenţi în datoria lor, îşi pot vedea defrectele lor, specificate în cazurile altora care au fost mustraţi. Dumnezeu a hotărât să încerce credinţa tuturor acelora care pretind a fi urmaşii lui Hristos. El va pune la încercare sinceritatea rugăciunilor acelora care doresc cu seriozitate să-şi cunoască datoria. El le va lămuri datoria. Le va da la toţi o ocazie destul de largă spre a da pe faţă tot ce află în inimile lor. Lupta va fi aprigă între eul lor şi harul lui Dumnezeu. Eul se va lupta pentru întâietate şi va fi împotriva lucrării de a duce viaţa şi cugetele, voinţa şi dragostea, în supunere faţă de voinţa lui Hristos. Tăgăduirea de sine şi crucea se află de-alungul caii spre viaţa veşnică." Mărturii, vol. 2, p. 687, 688.

Sinceritate dovedită prin ascultare. "Sinceritatea rugăciunii voastre, va fi dovedită numai prin eforturi stăruitoare de a asculta de poruncile lui Dumnezeu. Prin credinţa în Isus, inima noastră va fi renăscută prin puterea Duhului Sfânt şi vom putea să lucrăm cu pricepere şi la fiecare pas să renunţăm la obiceiuri şi întovărăşiri rele, crezând că Domnul va schimba inima noastră prin puterea Spiritului Său.

Nu vă scuzaţi defectele de caracter, ci biruiţi-le prin harul lui Hristos." Viaţa mea astăzi, p. 104.