65. Rugăciune pentru copiii noştri.

O îndatorire solemnă. "Dumnezeu vede toate posibilităţile în acest pui de om. El vede, că educat în mod complet, copilul va deveni o putere spre bine în lume. El priveşte cu interes să vadă dacă părinţii vor împlini planul Său, sau dacă printr-o bunătate greşită vor distruge scopul Său lăsându-şi copiii să fie purtaţi de iluzii, spre ruina prezentă şi cea veşnică. Să transformi această făptură neajutorată - aparent lipsită de importanţă - într-o binecuvântare pentru lume şi onoare pentru Dumnezeu, este o lucrare mare, grandioasă. Părinţii n-ar trebui să lase nimic să stea între ei şi obligaţia pe care o au faţă de copiii lor." Căminul crestin, p.264.

Educaţi copiii în spiritul rugăciunii. "În orice cămin creştin, Dumnezeu trebuie onorat prin jertfele de dimineaţă şi seară, ale rugăciunii şi slavei. Copiii trebuie învăţaţi să respecte şi să preţuiască acest timp al rugăciunii. Este datoria părinţilor creştini, ca dimineaţa şi seara, prin rugăciune sinceră şi crdinţă stăruitoare, să facă un cerc în jurul copiilor lor."

"În biserica de acasă, copiii trebuie să înveţe să se roage şi să se încreadă în Dumnezeu... Veniţi în umilinţă, cu o inimă plină de blândeţe, conştienţi de pericolele şi ispitele care stau în faţa voastră şi a copiilor voştri. Prin credinţă apropiaţii de altar, cerând pentru ei ocrotirea Domnului. Învăţaţi-vă copiii să aducă ofranda cuvintelor simple ale rugăciunii lor. Spuneţi-le că Dumnezeu se bucură auzindu-i cum apelează la El." Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elvi, p. 110.

El aude şi ajută. "Părinţii au posibilitatea să înţeleagă faptul că, dacă urmează directivele lui Dumnezeu în educaţia copiilor lor, vor primi ajutor de sus. Ei primesc multe binecuvântări, căci învăţând pe alţii, învaţă pe ei înşişi. Copiii lor vor obţine biruinţe prin cunoştinţele pe care le-au primit păstrând calea Domnului. Ei sunt capabili să depăşească tendinţele naturale şi moştenite spre rău.

"Părinţi, lucraţi cu energie neobosită pentru salvarea copiilor voştri? Dumnezeul cerului notează solicitudinea voastră, munca voastră neobosită, vegherea voastră constantă. El aude rugăciunile voastre. Cu răbdare şi gingăşie îndreptaţi-vă copiii spre Domnul. Tot cerul este interesat de lucrarea voastră. Dumnezeu se va uni cu voi, încununând cu succes eforturile voastre." Căminul creştin, p. 205, 206.

Părinţii să se roage permanent. "Cu răbdare, cu dragoste, ca administratori credincioşi ai feluritelor daruri ale lui Hristos, părinţii trebuie să-şi facă lucrarea încredinţată lor. Totul trebuie făcut în credinţă. Permanent ei să se roage, ca Dumnezeu să-şi împartă darurile Sale copiilor lor. Niciodată să nu devină plictisiţi, nerăbdători, indispuşi in lucrarea lor; ei trebuie să se lipească strâns de copiii lor şi de Dumnezeu. Dacă părinţii lucrează cu răbdare şi dragoste, străduindu-se în mod serios să-şi ajute copiii să atingă cel mai înalt standard de puritate şi modestie, vor reuşi." Căminul Creştin, p. 208.