17. Tăria rugăciunii.

Izvorul puterii lui Hristos. "Tăria Domnului Hristos era în rugăciune... . El se retrăgea în dumbrăvi sau în munţi iar lumea şi orice altceva era zăvorâtă în afara Lui. El era singur cu Tatăl Său. Cu un zel intens, El îşi revărsa cererile Sale şi folosea toată puterea sufletului Său pentru a prinde mâna Celui infinit. Când încercări noi şi mari erau înaintea Lui, El se retrăgea fără zgomot în singurătatea munţilor şi petrecea toată noaptea în rugăciune către Tatăl Său ceresc.

Cum Domnul Hristos este exemplulnostru în toate lucrurile, dacă noi imităm exemplul Său în rugăciuni arzătoare şi insistentă adresată lui Dumnezeu, ca să putem avea tărie în Numele Său - care niciodată nu S-a supus ispitei lui Satana, a rezistat şiretlicurilor celui mai viclean vrăjmaş - nici noi nu vom fi biruiţi de el." Fii şi fiice ale lui Dumnezeu, p. 136.

Tărie şi har. "În rugăciune pot fi găsite tăria şi harul. Dragostea sinceră va fi principiul călăuzitor al inimii." Mărturii, vol. 2, p. 476. *

Pentru biruinţă asupra ispitelor zilnice. "Puterea obţinută prin rugăciunea către Dumnezeu, ne va pregăti pentru a face faţă datoriilor zilnice. Rugăciunea este absolut necesară pentru a întâmpina cu succes ispitele zilnice. Pentru a păstra tăria lui Dumnezeu, prin credinţă, trebuie să înălţăm minţile noastre în rugăciune tăcută şi stăruitoare către El." Solii pentru tineret, p. 248.

Nu neglijaţi rugăciunea. "Trebuie să vegheaţi, ca nu cumva ocupaţiile de afaceri ale vieţii să vă facă să neglijaţi rugăciunea, când aveţi cea mai mare trebuinţă de tăria pe care o dă ea. Evlavia este în primejdie de a fi îndepărtată din suflet, prin devoţiune peste măsură în afaceri. Este un mare rău a răpi sufletului tăria şi înţelepciunea cerească, care vă stă la îndemână." Mărturii, vol. 5, p. 560.

Pregătire pentru încercări. "Slujitorii lui Hristos nu trebuiau să pregătească discursuri pe care să le rostească atunci când erau aduşi la judecată. Pregătirea lor trebuia să se facă în fiecare zi, adunând adevărurile preţioase din Cuvântul lui Dumnezeu şi întărindu-şi credinţa prin rugăciune. Când erau aduşi la judecată, Duhul Sfânt urma să le reamintească exact adevărurile de care aveau nevoie.

O stăruinţă zilnică, plină de râvnă, de a cunoaşte pe Dumnezeu şi pe Isus Hristos pe care L-a trimis El, avea să aducă puterea şi priceperea pentru suflet. Cunoştinţa câştigată prin cercetarea zeloasă a Scripturilor, va veni în minte ca un fulger la timpul potrivit. Dar dacă unii au neglijat să cunoască cuvintele lui Hristos, dacă nu au pus la probă puterea harului Său în încercare, nu se pot aştaptă ca Duhul Sfânt să le reamintească cuvintele Lui. Ei trebuie să servească lui Dumnezeu în fiecare zi cu o iubire neîmpărţită şi apoi să se încreadă în El." Hristos Lumina Lumii, p. 355.

Hristos exemplul nostru. "Însuşi Domnul Hristos, în timp ce Se afla printre oameni, Se ruga foarte des. Mântuitorul nostru S‑a identificat cu nevoile şi slăbiciunile noastre şi, făcând astfel, El a devenit un rugător, un petiţionar zelos ce căuta să primească de la Tatăl Său energii noi pentru împlinirea datoriei şi pentru a face faţă încercărilor. În toate lucrurile El este exemplul nostru." Calea către Hristos, p. 93