69. Dumnezeu te invită: Vino!

O invitaţie specială. "Noi venim la Dumnezeu printr-o invitaţie specială şi El aşteaptă să ne primească în camera Sa de audienţă... .  Aceia care doresc binecuvântarea lui Dumnezeu să bată în uşa harului şi să aştepte cu încredere asigurarea care zice: "Bate şi ţi se va deschide". Cuvântări de pe Muntele Fericirilor, p. 131.

Binecuvântări pământeşti şi spirituale. "El doreşte ca noi să aşteptăm lucruri mari de la El.. El mai doreşte de asemenea să ne dea pricepere în lucrurile pământeşti ca şi în cele spirituale. El poate ascuţi mintea noastră. El ne poate da tact şi îndemânare. Să punem la lucru talentele noastre, să cerem de la Dumnezeu înţelepciunea şi ea ne va fi dată." Parabolele Domnului Hristos, p. 146.

"Veniţi la Mine", este chemarea Lui. Oricare ar fi grijile şi încercările, înfăţişează cazul tău înaintea Domnului. Inima ta va fi întărită ca să poată rezista." Hristos Lumina Lumii, p. 329.

Cu deplină încredere. "Cerul este deschis cererilor noastre, şi suntem invitaţi să venim "cu deplină încredere la scaunul harului, ca să căpătăm har şi să fim ajutaţi la vreme de nevoie". Putem veni în credinţă, cu certitudinea că vom primi lucrurile pentru care ne rugăm lui Dumnezeu." Comentarii Biblice, vol. 5, p. 1078.