16. Rugăciune şi laudă.

Lauda, atmosfera cerului. "Melodiile de laudă sunt ca atmosfera cerului şi când cerul vine în legătură cu pământul, atunci e numai muzică şi cântec - "mulţumiri şi cântări de laudă." Educaţie, p. 161.

Isus întâmpina ispita cântând. "Isus, în viaţa Sa pământească, întâmpina ispita cu cântece. Adesea, când erau rostite cuvinte tăioase, jignitoare sau când atmosfera înconjurătoare era umplută de nelinişte, nemulţumire, neîncredere sau teamă asupritoare

glasul Său putea fi auzit în cântări de credinţă şi bucurie sfântă." Educaţie, p. 166.

Folosiţi cântarea împotriva descurajării. "Cântarea este o armă pe care o putem folosi oricând împotriva descurajării. Deschizând astfel inima ca să primim în noi lumina prezenţei Domnului, vom avea sănătate şi toate binecuvântările sale." Divina vindecare, p. 254.

Mulţumirea ajută sănătăţii. "Nimic nu ajută mai mult la sănătarea corpului şi a sufletului, ca păstrarea unui spirit de mulţumire şi de laudă faţă de Dumnezeu. Suntem hotărât datori să ne împotrivim melancoliei şi să izgonim cugetele şi simţămintele de nemulţumire - aşa cum suntem datori să ne rugăm mereu. Dacă păstrăm legătura cu cerul, atunci cum am putea merge spre casa Tatălui ceresc trişti, oftând şi tot plângându-ne pe cale?" Divina vindecare, p. 251.

Cântând pe cale. "După cum copiii lui Israel, în timpul călătoriei lor prin pustiu, îşi înveseleau calea înălţând imnuri sfinte, tot astfel şi azi, Dumnezeu îndeamnă pe fiii Săi, ca în acelaşi fel să-şi facă plăcută viaţa lor de pelerin... . Cântecul are o putere uimitoare." Educaţie, p. 167.

Ecouri ale corurilor cereşti. "Când Mântuitorul ne duce în pragul veşniciei, îmbrăcându-ne cu gloria lui Dumnezeu, să fim gata a prinde cuvintele de slavă şi mulţumire ale corului ceresc din jurul tronului; şi când ecoul cântecului îngeresc a început să se audă în căminul nostru de pe pământ, inima se va apropia cât mai mult de cântăreţii cereşti. Comuniunea cerească începe pe pământ. Aici învăţăm gama cântării de laudă." Educaţie, p. 168.