54. Grupele de rugăciune.

Grupe mici de rugăciune. "Mici grupe să se adune seara, la prânz sau dimineaţa devreme, pentru a studia Biblia. Ei să aibă un timp de rugăciune pentru ca să poată fi întăriţi, luminaţi şi sfinţiţi de Duhul Sfânt. Dumnezeu doreşte să vadă această lucrare realizată în inima fiecărui credincios. Dacă voi înşivă veţi deschide uşa pentru a o primi, o mare binecuvântare va veni asupra voastră. Îngeri de la Dumnezeu vor veni în adunarea voastră.  Voi vă veţi hrăni cu frunzele pomului vieţii.  Ce mărturie veţi putea da, cu privire la cunoştinţa plină de iubire pe care aţi avut-o cu conlucrătorii voştri, la aceste scumpe ocazii, în care aţi căutat binecuvântarea lui Dumnezeu. Fiecare să-şi spună experienţa în cuvinte simple." Mărturii, vol 7, p. 195.

Rugăciune pentru botezul Duhului Sfânt. "De ce nu însetăm şi nu flămânzim după darul Duhului; întrucât acesta este mijlocul prin care urmează să primim puterea? De ce nu vorbim despre El? Domnul e mai binevoitor să dea Duhul Sfânt, decât sunt părinţii să dea daruri bune copiilor lor. Fiecare lucrător ar trebui să se roage stăruitor lui Dumnezeu pentru botezul cu Duhul sfânt. Ar trebuisă se adune grupe mici, care să ceară ajutor special, înţelepciune cerească, pentru a şti cum să plănuiască şi cum să înfăptuiască cu înţelepciune. Să se roage ca Dumnezeu să boteze pe misionarii Săi cu Duhul Sfânt." Mărturii, vol 8, p. 22.

Stăruind laolaltă în rugă. " Noi trebuie să stăruim mult în rugăciune dacă dorim să propăşim în sfinţirea vieţii. Atunci când solia adevărului a fost rostită pentru prima dată, cât de mult ne rugam noi!... De obicei, noi petrecem ore întregi în rugăciune, câte doi, sau trei laolaltă, cerând împlinirea făgăduinţei." Mărturii, vol 5, p. 161,162