34. Dumnezeu aude rugăciunile noastre.

El aude şi răspunde. "Dumnezeu ascultă într-adevăr rugăciunea. Domnul a zis: "Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face." Şi iarăşi zice: "Dacă Îmi slujeşte cineva, Tatăl îl va cinsti". (Ioan 14, 14; 12, 26) Dacă trăim după Cuvântul Său, atunci fiecare făgăduinţă preţioasă dată de El, se va împlini cu noi. Noi nu merităm mila Lui, dar dacă ne predăm Lui, atunci El ne primeşte. El va lucra pentru cei ce urmează Lui." Divina Vindecare, p. 226, 227.

"Domnul  aude şi va răspunde cu siguranţă copiilor Săi, dacă ei îl vor căuta pentru sfătuire şi călăuzire." Evanghelism, p. 399. *

El aude şi poartă de grijă. "Dumnezeu locuieşte în fiecare cămin. El aude fiecare cuvânt care este rostit, ascultă fiecare rugăciune înălţată, înţelege suferinţa şi dezamăgirea fiecărui suflet... . El se preocupă de nevoile noastre şi dragostea, mila şi harul Său se revarsă continuu pentru a împlini toate nevoile noastre." Cuvântări de pe Muntele Fericirilor, p. 105.*

"Dumnzeu ascultă rugăciunile tuturor acelora care îl caută în adevăr. El are puterea de care noi toţi avem nevoie. El umple inima cu bucurie, pace şi sfinţenie. Caracterul se dezvoltă continuu. Nu ne putem îngădui să cheltuim timp, lucrând împotriva planurilor lui Dumnezeu." Mărturii, vol. 9, p. 169.

Partea noastră. "Sentimentul vostru de dependenţă vă va mâna la rugăciune şi simţul datoriei vă va îndemna la lucru. Rugăciunea şi sârguinţa va fi ocupaţia vieţii voastre. Voi trebuie să vă rugaţi ca şi când reuşita şi lauda s-ar datora numai lui Dumnezeu, şi să lucraţi ca şi când datoria ar fi totul pentru voi. Dacă vă trebuie putere, o veţi putea căpăta. Ea aşteaptă ca s-o atrageţi la voi. Credeţi doar în Dumnezeu, contaţi pe Cuvântul Său, lucraţi prin credinţă şi binecuvântarea va veni... . Numai pe cei umiliţi, încrezători şi cu inima zdrobită, Dumnezeu îi primeşte şi ascultă rugăciunile lor."
Mărturii, vol. 4, p. 538, 539.