75. Rugăciunea lui Ioan Botezătorul.

Experienţa noastră. "Experienţa lui Enoh şi experienţa lui Ioan Botezătorul reprezintă ceea ce ar trebui să fie experienţa noastră. Avem nevoie să studiem viaţa acestor oameni mai mult decât o facem; să studiem viaţa aceluia care înainte de prima venire a fost chemat să pregătească calea Domnului şi să îndrepte cărările Lui."

Hristos era studiul lui. "În viaţa sa retrasă, Ioan Botezătorul a fost învăţăt de Dumnezeu. El studia descoperirile lui Dumnezeu în natură . Sub călăuzirea spiritului divin, el studia sulurile profeţilor, ziua şi noaptea. Hristos era studiul lui, obiectul lui de meditaţie, până ce mintea şi inima au fost umplute de minunata viziune."

"În veacul acesta, premergător revenirii lui Hristos pe norii cerului, trebuie să aibă loc o lucrare asemănătoare cu cea a lui Ioan."

Umilinţa lui Ioan. "Privind prin credinţă la Mântuitorul, Ioan se ridicase la înălţimea lepădării de sine. El nu căuta să atragă pe oameni la sine, ci să le înalţe privirile mai sus şi tot mai sus, până ce vor fi privit la Mielul lui Dumnezeu. El însuşi nu fusese decât un glas, un strigăt în pustie. Şi acum el primi cu bucurie retragerea şi micşorarea lui , pentru ca privirile tuturor să poată fi îndreptate către Lumina Vieţii."

"Inima profetului golită de eul personal, a fost umplută cu lumina divinităţii." Mărturii, vol. 8, p. 329 - 333.