33. Pentru ce ne rugăm dacă Dumnezeu ştie tot?

 Cerem pentru că Dumnezeu spune, "Cereţi şi veţi primi". Noi nu ne rugăm pentru a-L informa pe Dumnezeu cu privire la ceva ce El nu ştie. Domnul cunoaşte toate secretele fiecărui suflet." Solii Către Tineret, p. 247. *

"Chiar înainte ca rugăciunea să fie înălţată, sau pornirea inimii să fie manifestată, harul Domnului Hristos iese în întâmpinarea harului care lucrează asupra sufletului omenesc." Parabolele Domnului Hristos, p. 206.

O mulţime de binecuvântări pentru cei care cer. "Dumnezeu are un cer plin de binecuvântări, pe care El doreşte să le reverse asupra acelora care caută cu ardoare, ajutorul pe care numai singur Dumnezeu îl poate da." Fii şi Fiice ale lui Dumnezeu, p. 123.

"Când vă rugaţi pentru lucruri necesare bunăstării sufletului vostru, credeţi că le-aţi primit şi le veţi avea." Viaţa mea astăzi, p. 16.

Rugăciunea nu schimbă gândurile lui Dumnezeu, ea influenţează acţiunile Sale. "Prin rugăciunile noastre insistente, noi demonstrăm încrederea noastră puternică în Dumnezeu. Simţământul lipsei noastre, ne determină să ne rugăm în mod stăruitor, iar Tatăl nostru ceresc este mişcat de rugăciunile noastre fierbinţi." Parabolele Domnului Hristos, p. 172.