27. Biblia - Siguranţa pentru viitor.

Aşa vorbeşte Domnul. "Când Satana insistă cu sugestiile sale asupra cugetelor noastre, dacă nutrim un "Aşa vorbeşte Domnul", ne vom simţi îndemnaţi a merge în sala de audienţă secretă a Celui Prea Înalt." Mărturii, vol. 6, p. 393.

Cunoştinţa adevărului - un scut. " Aceia care caută cu seriozitate cunoaşterea adevărului şi se străduiesc să‑şi curăţească sufletele prin ascultare, făcând astfel tot ce pot pentru a se pregăti de luptă, vor găsi în Dumnezeul adevărului o apărare sigură. “Fiindcă ai păzit Cuvântul răbdării Mele, te voi păzi şi Eu” (vers. 10), este făgăduinţa Mântuitorului. El va trimite mai degrabă pe toţi îngerii din cer să păzească pe poporul Său, decât să lase un singur suflet, care se încrede în El, să fie biruit de Satana." Tragedia Veacurilor, p.560.

Scripturile, pavăză împotriva rătăcirii. "Poporul lui Dumnezeu este îndrumat către Scripturi ca apărare contra influenţei învăţătorilor falşi şi puterii amăgitoare a duhurilor întunericului. Satana foloseşte toate mijloacele posibile pentru a împiedica pe oameni să cunoască Biblia, deoarece declaraţiile ei clare îi descoperă amăgirile. Ori de câte ori are loc o redeşteptare a lucrării lui Dumnezeu, prinţul răului se trezeşte la o activitate mai intensă; în prezent, el depune toate eforturile pentru bătălia finală împotriva lui Hristos şi a urmaşilor Lui. Ultima mare amăgire se va desfăşura curând în faţa noastră. Antihrist îşi va prezenta lucrările miraculoase înaintea ochilor noştri. Contrafacerea se va asemăna atât de mult cu adevărul, încât va fi imposibil să se facă deosebirea între ele, decât numai cu ajutorul Sfintelor Scripturi. Orice afirmaţie şi orice minune trebuie verificate pe baza mărturiei Bibliei." Tragedia Veacurilor, p. 593, 594.

Un fulger la timpul potrivit. "O stăruinţă zilnică plină de râvnă de a cunoaşte pe Dumnezeu şi pe Isus Hristos pe care L-a trimis El, avea să aducă puterea şi priceperea pentru suflet. Cunoştinţa câştigată prin cercetarea zeloasă a Scripturilor, va veni în minte ca un fulger la timpul potrivit. Dar dacă unii au neglijat să cunoască cuvintele lui Hristos, dacă nu au pus la probă puterea harului Său în încercare, nu se pot aştepta ca Duhul Sfânt să le amintească cuvintele Lui. Ei trebuie să servească lui Dumnezeu în fiecare zi cu o iubire neîmpărţită şi apoi să se încreadă în El." Hristos Lumina Lumii, p. 355.

Stă scris. "Poporul lui Dumnezeu încercat şi verificat... .  trebuie să-şi întemeieze poziţia, pe Cuvântul Viu: "Stă scris". Mărturii, vol.9, p. 16.