9. Rugăciune pentru redeşteptare spirituală.

O redeşteptare a adevăratei evlavii. "O redeşteptare a adevăratei evlavii, este lucrarea cea mai mare şi mai urgentă de care avem nevoie. Aceasta ar trebui să fie prima noastră lucrare. Trebuie să depunem eforturi stăruitoare ca să primim binecuvântarea Domnului, nu pentru că Dumnezeu nu vrea să-şi reverse darurile asupra noastră, ci pentru că noi nu suntem gata să le primim. Tatăl nostru Ceresc este mult mai doritor să ne dea Duhul Său cel Sfânt, decât sunt părinţii să dea daruri bune copiilor lor. Prin credinţă, umilinţă, pocăinţă şi rugăciune stăruitoare noi trebuie să împlinim condiţiile în urma cărora Dumnezeu ne va da binecuvântarea Sa. Putem aştepta o reînviorare spirituală, numai ca răspuns la rugăciune." Mesaje selectate, vol.1, p. 121.*

Ca răspuns la rugăciune. "Duhul Sfânt este dat numai acelora care caută în umilinţă pe Dumnezeu, care urmează călăuzirea şi harul Său. Puterea lui Dumnezeu aşteaptă să fie cerută şi primită. Această binecuvântare făgăduită, dacă este cerută prin credinţă, aduce cu sine toate celelalte binecuvântări." Hristos Lumina Lumii, p.672.

Revărsarea Duhului Sfânt. "Duhul Sfânt a venit cu o aşa plinătate asupra ucenicilor care aşteptau şi se rugau, încât a cuprins fiecare inimă. Cel infinit s-a manifestat cu putere în biserica Sa. Era ca şi cum de veacuri această putere fusese zăvorâtă şi acum Cerul se bucura putând să reverse asupra bisericii, bogăţiile harului Duhului Sfânt. Cerul  întreg s-a coborât să privească şi să adore înţelepciunea fără egal şi de necuprins a iubirii. Cuprinşi de uimire, apostolii au exclamat: "Iată, aceasta este iubire". Ei au devenit conştienţi de darul ce le-a fost dat. Şi care a fost urmarea? Sabia Duhului, proaspăt ascuţită şi scăldată în fulgerele cerului şi-a croit drum prin necredinţă. Mii au fost convertiţi într-o zi." Faptele apostolilor, p. 38.