55. Căutând călăuzirea lui Dumnezeu.

Rugăciune pentru călăuzire. "Cunoaşterea adevărului nu depinde atât de mult de  puterea intelectului, cât de curăţia scopului şi simplitatea unei credinţe pline de zel, consacrate Domnului. Îngerii Domnului se alătură aceloră care cu o inimă plină de umilinţă caută călăuzirea divină. Duhul Sfânt le este dat ca să le deschidă bogăţia comorilor adevărului." Parabolele Domnului Hristos, p. 59.

"Trebuie să înveţi să vezi cu ochii şi cu mintea ta. Tu trebuie să-ţi educi astfel judecata, încât ea să nu fie slabă şi ineficientă. Trebuie să te rogi pentru călăuzire şi să-ţi încredinţezi calea lui Dumnezeu. Trebuie să-ţi închizi inima în faţa oricărei nechibzuinţe şi oricărui păcat; şi s-o deschizi în faţa oricărei influenţe cereşti. Trebuie să foloseşti majoritatea timpului şi a ocaziilor tale pentru a dezvolta un caracter simetric." Fii şi fiice ale lui Dumnezeu, p. 283.

Cuvântul lui Dumnezeu călăuza noastră. "Cuvântul Dumnezeului etern este călăuza noastră. Prin acest Cuvânt noi ne-am făcut înţelepţi spre mântuire. Cuvântul acesta trebuie să fie mereu în inimile noastre şi pe buzele noastre, "Stă sris!", trebuie să fie ancora noastră. Aceia care fac din Cuvântul lui Dumnezeu, sfetnicul lor, înţeleg slăbiciunile inimii omeneşti şi putera harului lui Dumnezeu de a supune orice pornire rea şi nesfinţită. Inimile lor sunt neîncetat stăpânite de spiritul rugăciunii şi sunt ocrotiţi de îngerii cei sfinţi." Mărturii., vol 6, p. 160, 161.

Călăuze nesigure. "Impresiile şi simţurile nu sunt o dovadă sigură că o persoană este condusă de Dumnezeu. Satana insuflă simţuri şi impresii, dacă nu este suspectat. Acestea nu sunt călăuze sigure. Fiecare trebuie să cunoască personal dovezile credinţei noastre şi ţinta cercetării lor să fie:Cum să poată înfrumuseţa mărturisirea lor, aducând rod spre mărirea lui Dumnezeu." Mărturii, vol 1, p. 392.

Isus era călăuzit de voinţa Tatălui. "Înainte ca El să vină pe pământ, s-a aflat în faţa Lui planul desăvârşit în toate amănuntele. Dar în timp ce trăia printre oameni, El era călăuzit pas cu pas de voinţa Tatălui. El nu s-a dat înapoi de a lucra la timpul hotărât. Cu aceeaşi supunere, El a aşteptat până la venirea timpului." Hristos Lumina Lumii, p. 147.

Rugaţi-vă pentru călăuzire divină.  "În învălmăşeala străzii, în mijlocul ocupaţiilor zilnice, noi putem aduce cererile noastre înaintea lui Dumnezeu pentru ca Acesta să ne acorde călăuzirea divină."Calea către Hristos, p. 99

Trei căi prin care Dumnezeu se descoperă. "Sunt trei căi prin care Dumnezeu îşi descoperă voinţa Sa faţă de noi, ca să ne conducă şi să ne facă destoinici a conduce şi noi pe alţii. Cum putem deosebi glasul Lui , de glasul unui păstor fals? Dumnezeu Îşi descoperă voinţa Sa către noi în Cuvântul Său, Sfânta Scriptură. Glasul Său mai este descoperit şi prin faptele providenţei Sale; şi el va fi recunoscut, dacă nu ne despărţim sifletul de El, umblând pe căile noastre proprii şi făcându-ne voile noastre, urmând după pornirile unei inimi nesfinţite, până ce simţurile devin atât de confuze, încât lucrurile veşnice nu pot fi întrezărite, şi glasul lui Satana - atât de prefăcut - este primit ca glas al lui Dumnezeu.

Glasul lui Dumnezeu mai este auzit şi prin apelurile Duhului Sfânt, care se imprimă în sufletul nostru şi se dă la iveală în caracter. Dacă eşti la îndoială cu privire la vreun punct oarecare, trebuie să întrebi mai întâi Sfânta Scriptură. Dacă ai început, cu adevărat, să duci o viaţă de credinţă, atunci te-ai predat Domnului, spre a fi al Său în totul; şi El te-a primit ca să te formeze, ca să te modeleze conform scopului Său, ca să devi un vas de cinste." Mărturii, vol 5, p. 512.