14. Rugăciune şi respect.

Un simţământ al prezenţei măririi Sale. "Adevăratul respect faţă de Dumnezeu, este inspirat de un simţământ al măririi Lui infinite şi de conştientizarea prezenţei Sale. Acest sentiment faţă de Cel nevăzut, trebuie să impresioneze inima fiecărui copil al Său." Educaţie, p. 242.

Ascultarea vine din inimă. "Orice ascultare adevărată, vine din inimă. Hristos a lucrat în felul acesta. Dacă noi consimţim, El se va identifica cu gândurile şi cu ţintele noastre, în aşa fel încât va lega inima şi mintea noastră cu voinţa Sa; astfel atunci când ascultăm de El, ascultăm propriile noastre îndemnuri. Voinţa înobilată şi sfinţită, îşi va găsi cea mai mare plăcere în slujirea Lui. Dacă-L cunoaştem pe Dumnezeu aşa cum avem privilegiul să-L cunoaştem, viaţa noastră este o viaţă de continuă ascultare." Hristos Lumina Lumii, p. 668.

"Mai presus de orice, copiii să fie învăţaţi că adevăratul respect se arată prin ascultare." Educaţie, p. 244.

Respect şi umilinţă. "Umilinţa şi respectul ar trebui să caracterizeze purtarea tuturor acelora care vin în prezenţa lui Dumnezeu. În Numele lui Isus, noi putem veni înaintea Sa cu încredere, dar nu trebuie să ne apropiem de El cu îndrăzneală şi încumetare ca şi când El ar fi pe aceeaşi treaptă cu noi. Sunt unii oameni care se adresează Marelui , Atotputernicului şi Sfântului Dumnezeu - care locuieşte într-o lumină de care nu te poţi apropia - ca şi când s-ar adresa cuiva care este deopotrivă cu ei sau chiar mai prejos decât ei... . Aceştia să-şi aducă aminte, că se află în faţa Aceluia pe care îl adoră serafimii şi în prezenţa căruia, îngerii îşi acoperă feţele." Patriarhi şi Profeţi, p. 252.

Respect faţă de Numele Său. "Respectul trebuie arătat şi faţă de Numele lui Dumnezeu. Niciodată nu ar trebui rostit acest nume în mod uşuratic sau necugetat." Educaţie, p. 243.