38. Ascultarea şi credinţa, condiţii ale rugăciunii

Nevoia după ajutor. "Un alt element al rugăciunii cu succes este credinţa. “Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce‑L caută” (Evrei 11,6). Domnul Hristos a spus ucenicilor Săi: “…orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l‑aţi şi primit, şi‑l veţi avea” (Marcu 11,24). Credem noi oare pe Dumnezeu pe cuvânt?" Calea către Hristos, p. 95.

O consacrare deplină. "Toţi aceia care predau sufletul, trupul şi spiritul lui Dumnezeu, vor primi fără încetare noi valuri de puteri mintale şi corporale. Depozitele inepuizabile ale cerului ne stau la dispoziţie. Hristos ne insuflă puterea Duhului Sfânt, viaţă din viaţa Sa. Duhul Sfânt scoate la iveală puterilke Lui cele mai de seamă pentru a lucra asupra inimii şi a minţii. Harul lui Dumnezu sporeşte şi înmulţeşte însuşirile lor şi orice desăvârşire a naturii dumnezeieşti vine în ajutorul lor în lucrarea de salvare de suflete. Prin conlucrarea cu Hristos, ei sunt desăvârşiţi în El şi în starea lor omenească, sunt făcuţi în stare să împşlinească faptele Atotputerniciei."Hristos Lumina Lumii, p. 827

Supunerea este necesară. "Rugăciunea nu poate lua niciodată locul datoriei... .

Aceia care prezintă cererile lor lui Dumnezeu dorind împlinirea făgăduinţelor Lui, în timp ce ei nu îndeplinesc condiţiile, insultă pe Iehova. Ei aduc numele Domnului Hristos ca o autoritate, o garanţie a împlinirii făgăduinţelor, în timp ce nu fac acele lucruri care ar fi o manifestare a credinţei în Hristos şi a iubirii faţă de El."

"Ca dătător al tuturor binecuvântărilor, Dumnezeu pretinde o anumită parte din tot ce avem noi. Acesta este planul Său pentru susţinerea lucrării de predicare a Evangheliei.Întorcând lui Dumnezeu această parte, noi arătăm preţuirea noastră pentru darurile Lui. Dacă reţinem şi nu-I dăm ce este al Lui, cum mai putem noi oare cere binecuvântările Sale? Dacă suntem servi necinstiţi în cele pământeşti, cum mai putem avea pretenţia ca El să ne încredinţeze lucrurile cereşti? S-ar putea ca tocmai aici să fie secretul faptului că, la multe rugăciuni nu primim răspuns." Parabolele Domnului Hristos, p. 143, 144.