6. Rugăciunea credinţei

Rugându-ne cu credinţă. "Rugăciunea este mijlocul rânduit de cer pentru a avea izbândă în lupta cu păcatul şi pentru dezvoltarea caracterului creştin.Influenţa divină care vine ca răspuns la rugăciunea credinţei, va împlini în sufletul celui ce se roagă tot ce a cerut el. Noi putem cere: iertare, Duhul Sfânt, o fire asemenea lui Hristos, Înţelepciune şi tărie pentru a face lucrarea Sa; precum şi orice dar pe care El l-a promis. Făgăduinţă este: "Veţi primi." Faptele Apostolilor, p. 563. 564.

Braţul care lucrează. "Prin rugăciunea stăruitoare a credinţei, puteţi mişca Braţul care susţine Universul." Căminul Creştin, p. 264. *

Parte din planul lui Dumnezeu. Marea Luptă, p. 525.

Marea putere a creştinului. "Rugăciunea credinţei este cea mai mare putere a creştinului, care va birui cu siguranţă pe Satana. Acesta este motivul pentru care el ne şopteşte că nu am avea nevoie de rugăciune. Numele lui Isus, Mântuitorul nostru, îl umple de groază; şi când strigăm către El, oştile lui Satana sunt alarmate. Când noi neglijăm rugăciunea planurile lui diabolice vor reuşi, iar minunile lui mincinoase sunt primite mai uşor." Mărturii, vol 1, p. 294.

Rugăciunea nu este pierdută. "Rugăciunea credinţei nu este niciodată pierdută. Dar este o încumetare să pretindem primirea unui răspuns, la timpul şi în felul dorit de noi." Mărturii, vol 1, p. 231.

Duhul Sfânt ne este trimis ca răspuns. "Oricând şi în orice loc, în toate întristările şi în toate necazurile, când împrejurările sunt întunecoase şi viitorul plin de tulburări, iar noi ne simţim fără putere şi singuri, Mângâietorul va fi trimis ca răspuns la rugăciunea credinţei. Împrejurările ne pot despărţi de orice prieten pământesc; dar nici împrejurarea, nici depărtarea nu ne pot despărţi de Mângâietorul ceresc. Oriunde am fi, oriunde am merge, El se află totdeauna la dreapta noastră ca să ne sprijine, să ne ajute, să ne ridice, să ne îmbărbăteze." Hristos Lumina Lumii, p. 669. 670.

Ajutorul va veni. "Putere de la Dumnezeu, va veni asupra omului, ca răspuns la rugăciunea credinţei." Mărturii, vol. 4, p. 402.