68. Credinţa, cheia răspunsului la rugăciune.

Datoria noastră : Rugăciunea şi credinţa. "Parte noastră este să ne rugăm şi să credem. Să veghem şi să ne rugăm. Să veghem şi să conlucrăm cu Dumnezeu care ascultă rugăciunile noastre. Să nu uităm că suntem " împreună lucrători cu Dumnezeu". 1 Corinteni 3,9. Să vorbim şi să lucrăm în armonie cu rugăciunile noastre. Căci nu este un lucru de mică importanţă pentru noi, dacă încercările vor dovedi credinţa noastră ca fiind sigură, sau vor arăta că rugăciunile noastre nu sunt decât o formă.

Când vin încercări şi suntem confruntaţi cu greutăţi, să nu privim la oameni pentru ajutor. Să ne încredem cu totul în Dumnezeu. Obiceiul de a spune altora greutăţile noastre, ne face mai slabi şi nici pe ei nu-i întăreşte. Prin aceasta aşezăm asupra lor povara infirmităţilor noastre spirituale, de care ei nu pot scăpa. Noi căutăm putere la om care este mărginit şi supus greşelii, pe când am putea primi puterea de la Dumnezeul cel Nemărginit şi nesupus greşelii.

...  Noi trebuie să avem mai puţină încredere în ceea ce poate face omul, şi mai multă încredere în ceea ce poate face Dumnezeu pentru fiecare suflet credincios. El doreşte ca să-L căutăm prin credinţă." Parabolele Domnului Hristos, p. 146.

Ceea ce nici o putere de pe pământ nu poate face. "De asemenea, trebuie să ne rânduim timpuri anumite pentru meditaţie şi rugăciune şi pentru a primi înviorare spirituală. Noi nu preţuim  puterea şi virtutea rugăciunii aşa cum ar trebui. Rugăciunea şi credinţa vor face ceea ce nici o putere de pe pământ nu poate împlini." Divina Vindecare, p. 509.

Mâna spirituală. "Credinţa este mâna sufletului care atinge veşnicia." Mărturii, vol. 6, p. 467.

Credinţa nu mântuieşte. "Prin credinţă primim harul lui Dumnezeu. Dar credinţa nu este mântuitorul nostru. Ea nu ne dă nici un câştig. Ea este numai mâna prin care primim pe Hristos şi ne însuşim meritele Lui, care înseamnă vindecare de păcat." Hristos Lumina Lumii, p. 175.

"Dumnezeu apucă mâna credinţei noastre şi o ajută să ţină strâns dumnezeirea lui Hristos, pentru ca noi să putem ajunge le desăvârşirea caracterului." Hristos Lumina Lumii, p. 123.

Prin credinţă vedem pe Isus. "Prin credinţă  vedem pe Isus, stând ca Mijlocitor la dreapta lui Dumnezeu." Lucrătorii Evangheliei, p. 259. *

Definiţia rugăciunii. "Rugăciunea care vine dintr-o inimă stăruitoare, în care dorinţele simple ale sufletului nostru sunt exprimate ca şi atunci când ne-am adresa pentru ajutor unui prieten pământesc, aşteptând să fie împlinită - aceasta este rugăciunea credinţei." Viaţa mea astăzi, p. 19.

Plinătatea binecuvântării. "Noi nu ne putem bucura de plinătatea binecuvântării pe care a pregătit-o Dumnezeu pentru noi, pentru că nu o cerem în credinţă. Dacă am da pe faţă credinţa în Cuvântul viului Dumnezeu, am primi cele mai bogate binecuvântări. Noi dezonorăm pe dumnezeu prin lipsa noastră de credinţă; de aceea nu pitem împărţi altora viaţă, printr-o mărturie vie şi înălţătoare. Nu putem dărui altora ce nu avem." Mărturii, vol. 6, p. 63.

Pentru  cei descurajaţi. "Pentru toţi cei care sunt descurajaţi există un singur remediu: credinţă, rugăciune şi lucrare." Mărturii, vol. 6, p. 438.

Credinţa în făgăduinţele lui Dumnezeu. "Credinţa ta în făgăduinţele lui Dumnezeu, nu trebuie să slăbească, chiar dacă nu vezi sau nu simţi răspunsul imediat la rugăciunile tale. Nu te teme a te încrede în Dumnezeu. Puneţi nădejdea în făgăduinţa Sa sigură care zice : "Cereţi şi vi se va da". Dumnezeu este prea înţelept pentru a face vreo greşeală sau pentru a opri ceva bun de la sfinţii Săi, care umblă în dreptate." Mărturii, vol. 1, p. 120.

"Nu confundaţi credinţa cu sentimentul. Ele sunt distincte. Credinţa trebuie să fie exercitată. Credeţi, credeţi! Credinţa voastră să apuce binecuvântarea şi ea este a voastră. Sentimentele voastre n-au nimic de a feca cu credinţa." Mărturii, vol. 1, p. 167.