19. Rugăciunea care se înalţă.

El aude rugăciunea sinceră. "Tatăl nostru ceresc aşteaptă să‑Şi reverse asupra noastră plinătatea binecuvântărilor Sale. Este privilegiul nostru acela de a bea cu îndestulare din izvorul Iubirii nemărginite. Cu toate acestea este de mirare că ne rugăm prea puţin. Dumnezeu este binevoitor şi gata să asculte rugăciunea pornită din sinceritatea inimii celui mai umil dintre copiii Săi." Calea către Hristos, p. 94.

Rugăciunea ca un miros plăcut. "Rugăciunea pornită dintr-o inimă sinceră, se înalţă ca un parfum frumos mirositor, înaintea lui Dumnezeu." Comentarii biblice, vol. 6, p. 1059.

Îngerii înregistrează  rugăciunea. "Trebuie să facem acum cunoştinţă cu Dumnezeu punând la încercare făgăduinţele Sale. Îngerii înregistrează orice rugăciune serioasă şi sinceră. Trebuie mai degrabă să ne lipsim de satisfacţii egoiste decât să neglijăm comuniunea cu Dumnezeu. Cea mai adâncă sărăcie, cea mai mare lepădare de sine, cu aprobarea Sa, sunt mai bune decât bogăţii, onoruri, confort şi mulţi prieteni, dar fără ea. Trebuie să ne luăm timp să ne rugăm. Dacă îngăduim ca minţile noastre să fie absorbite de interese lumeşti, Domnul poate să ne dea timp luându‑ne idolii pe care ni i‑am făcut din aur, case sau pământuri fertile." Tragedia veacurilor, p. 622.

Dumnezeu Însuşi răspunde. "Biblia ne arată pe Dumnezeu în locul Lui înalt şi sfânt, nu într-o stare de inactivitate, nu în tăcere şi singurătate, ci înconjurat de zece mii de ori zece mii şi mii de fiinţe înteligente şi sfinte, toate aşteptând să facă voia Lui. Pe căi pe care noi nu le putem pricepe, El este în legătură vie cu fiecare parte a stăpânirii Sale. Dar tocmai în această parte a lumii, în oamenii pentru care L-a dat pe unicul Său Fiu spre a-i mântui, este concentrat interesul Lui şi al întregului cer. Dumnezeu se apleacă de pe tronul Său pentru a asculta strigătele celor apăsaţi. La fiecare rugăciune sinceră El răspunde: "Iată-Mă !" El înalţă pe cei obosiţi şi întristaţi. În toate durerile noastre, El simte durerea împreună cu noi. În fiecare ispită şi în fiecare încercare, îngerul feţei Sale, este aproape pentru a adecu eliberare." Hristos Lumina Lumii, p. 356.

În legătură cu El. "Dar putem să venim la Dumnezeu, dându‑ne seama de neputinţa şi dependenţa noastră de El, aşa cum suntem în adevăr, şi în credinţă plină de umilinţă şi încredere să facem cunoscut lui Dumnezeu dorinţele nostre. Şi El, a cărui cunoaştere este fără margini, care vede toate în creaţiunea Sa şi care conduce totul prin voinţa şi cuvântul Său, poate şi va asculta strigătele noastre şi va face ca lumina să lumineze în inimile noastre. Prin rugăciuni sincere, suntem aduşi în legătură cu inima Celui Atotputernic. Poate că nu vom avea ‑ în momentul acela ‑ dovada clară că faţa Mântuitorului nostru este aplecată asupra noastră în nespusă milă şi dragoste. Totuşi lucrurile aşa stau. Poate că nu simţim atingerea Sa vizibilă, dar mâna dragostei Sale este asupra noastră plină de bunătate." Calea către Hristos, p. 97.

Născuţi din Duhul Sfânt. "Religia care vine de la Dumnezeu, este singura religie care duce la Dumnezeu. Pentru a-L sluji corect, trebuie să fim născuţi din Duhul Sfânt. Aceasta va curăţi inima şi va înnoi mintea, dându-ne o nouă putere de a ne cunoaşte şi a iubi pe Dumnezeu. Aceasta ne va face să ascultăm de bunăvoie de toate cerinţele Lui. Aceasta este adevărata închinare. Ea este fructul Duhului Sfânt. Toate rugăciunile sincere sunt inspirate de Duhul şi asemenea rugăciuni sunt plăcute lui Dumnezeu. Oriunde un suflet caută pe Dumnezeu se dă pe faţă lucrarea Duhului şi Dumnezeu se descoperă acelui suflet. Deoarece asemenea închinători caută El, aşteaptă să-i primească şi să facă din ei fiii şi fiicele Lui." Hristos Lumina Lumii, p. 189.