53. Prin rugăciune în luptă cu Dumnezeu

Trebuie să luptăm în rugăciune. "Solii credincioşi ai lui Dumnezeu, trebuie să depună eforturi pentru înaintarea lucrării Domnului, prin mijloacele rânduite de El. Ei trebuie să se găsească într-o strânsă legătura cu Marele Învăţător, ca să poată fi zilnic sfătuiţi de El. Ei trebuie să se lupte cu Dumnezeu în rugăciune pentru botezul Duhului Sfânt, pentru a putea întâmpina nevoile lumii care piere în păcat." Mărturii pentru predicatori, p. 459, 460.

Suntem gata? Vom contribui la înaintarea lucrării lui Dumnezeu? Suntem doritori să fim călăuziţi de El? Ne vom lupta cu Dumnezeu în rugăciune? Vom primi botezul Duhului Sfânt? Iată nevoile cele mai mari ale acestui timp."

"Prin toate comunităţile noastre ar trebui să aibă loc o reconvertire şi o reconsacrare în slujbă. Să nu fim noi în adunările noastre viitoare pe care le ţinem , o inimă şi un gând? Să nu ne luptăm noi cu Dumnezeu în rugăciune, cerând ca Duhul Sfânt să vină peste fiecare inimă? " Mărturii, vol 8, p. 46.

Lupta - o problemă a bisericii. "Ei trebuie să se lupte cu toate puterile lor în rugăciune, până ce Domnul îi va binecuvânta. Dacă dragostea lui Dumnezeu arde pe altarul inimii lor, atunci ei nu vor predica pentru a-şo arăta iscusinţa lor, ci pentru a înfăţişa pe Hristos care ridică păcatele lumii." Mărturii, vol. 5, p. 166.