63. Rugăciunea biruie pe Satana.

Atacurile lui Satana sunt respinse. "Rugăciunea aduce pe Domnul Isus alături de noi şi dă celui ce stă să cadă, celui apăsat, noi puteri spre a birui lumea, firea şi pe cel rău. Rugăciunea îndepărtează atacurile lui Satana." Parabolele Domnului Hristos, p. 250.

Armura lui Dumnezeu. "Trebuie să îmbrăcăm toată armătura lui Dumnezeu şi să fim gata în orice clipă, pentru bătălia cu puterile întunericului. Când ispite şi încercări se abat asupra noastră, să mergem la Dumnezeu şi să luptăm cu el în rugăciune. El nu ne va trimite înapoi fără ajutor, ci ne va da putere şi har pentru a birui şi sfărâma puterile vrăjmaşului." Experienţe şi viziuni, p. 64.*

Pentru toată viaţa împotriva lui Satana. "În faţa noastră avem un război, o bătălie pentru toată viaţa împotriva lui Satana şi a ispitelor lui amăgitoare. Vrăjmaşul va folosi orice argument, orice dezamăgire pentru a prinde în mrejele sale sfletul nostru. Pentru a câştiga cununa vieţii, noi trebuie să depunem continuu eforturi stăruitoare." Solii către tineret, p. 104.*

Cea mai mare putere a creştinului. "Rugăciunea credinţei este cea mai mare putere a creştinului, care va birui cu siguranţă pe Satana. Acesta este motivul pentru care el ne şopteşte că n-am avea nevoie de rugăciune. Numele lui Isus, Mijlocitorul nostru, îl umple de groază; şi când strigăm către El după ajutor, oştile lui Satana sunt alarmate." Mărturii, vol 1, p. 296.