57. Atitudinea rugăciunii.

În prezenţa lui Dumnezeu. "Oriunde ar fi înălţată rugăciunea, în public, la altarul familiei sau în cămăruţă, aduce pe om în prezenţa lui Dumnezeu." Viaţa mea astăzi, p. 18

Momente speciale pentru rugăciune. "Şi noi trebuie să ne rânduim timpuri anumite pentru rugăciune şi pentru a primi înviorare spirituală. Noi nu preţuim puterea şi virtutea rugăciunii, aşa cum ar trebui. Rugăciunea şi credinţa pot face, ceea ce nici o putere de pe pământ nu poate împlini." Divina Vindecare, p. 509.

Studiaţi Biblia şi rugaţi-vă la subiectul respectiv. "Rugăciunea - ah, cât de mult este neglijat acest privilegiu preţios! Citirea Cuvântului lui Dumnezeu, pregăteşte sufletul pentru rugăciune...  Rugăciunea este tăria creştinului. Chiar când pare a fi singur, el nu este singur. El simte prezenţa Aceluia care a spus: "Iată, Eu sunt cu tine în orice vreme." Mărturii, vol 1, p. 504.

Puterea cântării. "Să aducem laude şi mulţumiri Domnului, prin cântările noastre. Când suntem ispitiţi, când trecem prin greutăţi şi prin neplăceri, în loc să dăm pe faţă sentimentele noastre, mai bine să înălţăm în credinţă cântări de laudă bunului Dumnezeu."

"Cântarea este o armă, pe care o putem folosi oricând împotriva descurajării." Divina Vindecare, p. 254.

Mulţumire şi laudă lui Dumnezeu. "Dacă ne‑am gândi la Dumnezeu ori de câte ori vedem dovezile grijii Sale pentru noi, L‑am păstra totdeauna în cugetele noastre şi am simţi o plăcere deosebită să‑I vorbim şi să‑I aducem laudă." Calea către Hristos, p. 102.