7. Ştiinţa rugăciunii

Aceasta este ştiinţa rugăciunii. "Mila pe care Dumnezeu o manifestă faţă de noi, El ne îndeamnă să o manifestăm şi noi faţă de alţii. Cel impulsiv, cel îngâmfat, cel răzbunător să privească la Cel blând şi umil, care dus ca un miel la junghiere nu murmură, la fel ca şi oaia mută înaintea celui ce o tunde. Să privească la Acela pe care

L-au străpuns păcatele noastre şi pe care L-au împovărat tristeţile noastre şi atunci vor învăţa să sufere, să rabde şi să ierte."

"Prin credinţa în Hristos, orice lipsă a caracterului poate fi îndreptată, orice mânjitură curăţită, orice greşeală îndreptată, orice însuşire bună dezvoltată."

"Voi aveţi totul deplin în El... ." Coloseni 2:10.

"Rugăciunea şi credinţa sunt strâns unite şi de aceea ele trebuie studiate împreună. În rugăciunea prin credinţă este o ştiinţă dumnezeiască; o ştiinţă pe care trebuie să o înţeleagă oricine vrea să-şi ducă la bun succes cariera vieţii sale. Hristos spune: "Orice lucru veţi cere când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea." El ne arată clar, că cererile noastre trebuie să fie potrivit cu voinţa lui Dumnezeu; noi trebuie să cerem lucrurile făgăduite de El, şi orice primim trebuie folosit în vederea împlinirii voinţei Lui. Dacă sunt împlinite condiţiile, făgăduinţa este categorică."

"Nu ar trebui să căutăm dovezi exterioare ale binecuvântărilor lui Dumnezeu. Darul este în făgăduinţă, iar noi putem merge la lucrul nostru deplin încredinţaţi , că ceea ce Dumnezeu a făgăduit, El este în stare să şi împlinească, şi că darul pe care deja îl avem se va realiza atunci când vom avea cea mai mare nevoie de el."

"A trăi în felul acesta după Cuvântul lui Dunnezeu, înseamnă a preda Lui întreagă noastră viaţă. Atunci va exista un continuu simţământ al nevoilor şi dependenţei noastre, o continuă atragere a inimii spre Dumnezeu. Rugăciunea este o necesitate, căci ea este viaţă sufletului."

"În acele ore când se ruga singur, departe, a primit Isus, în viaţa Sa pământească putere şi înţelepciune. Tinerii să urmeze exemplul Său, găsindu-şi în zorii zilei şi în amurg de seară câte o clipă liniştită, pentru comuniune cu Tatăl lor din ceruri." Educaţie, p.257, 258, 259.

Ştiinţă divină în rugăciune. "Învăţătura Domnului Hristos cu privire la rugăciune, ar trebui foarte serios luată în consideraţie. Există în rugăciune o ştiinţă divină şi parabola Sa evidenţiază principii pe care toţi au nevoie să le înţeleagă. El arată care este adevăratul spirit al rugăciunii, învăţându-ne că este necesară stăruinţa în prezentarea cererilor noastre lui Dumnezeu, şi asigurându-ne de bunăvoinţa Sa de a asculta şi răspunde răspunde rugăciunilor noastre." Parabolele Domnului Hristos, p. 142.