32. Îngerii şi rugăciunea.

În ajutorul celor suferinzi. "Când neglijaţi rugăciunea pentru cei bolnavi, voi îi lipsiţi de o mare binecuvântare; pentru că îngerii lui Dumnezeu aşteaptă să slujească acestor suflete ca răspuns la rugăciunile voastre." Divina Vindecare, p. 195.

Ei aud rugăciunile. "Dacă oamenii ar putea să vadă cu ochi cereşti, ar observa grupuri de îngeri care excelează în putere stând în jurul acelora care au păzit cuvântul răbdării lui Hristos. Cu o dragoste plină de simpatie aceşti îngeri au fost martorii chinului lor şi le‑au auzit rugăciunile. Ei aşteaptă cuvântul Comandantului lor ca să‑i smulgă din primejdie." Tragedia veacurilor, p. 630.

Îngeri raportori. "Fie ca îngerii raportori să scrie istoria sfântă a luptelor şi conflictelor poporului lui Dumnezeu. Fie ca ei să noteze rugăciunile şi lacrimile lor." Faptele Apostolilor, p. 561.

Gata să răspundă. "Fiinţele cereşti sunt gata să răspundă rugăciunilor acelora care lucrează fără egoism pentru interesele cauzei lui Dumnezeu. Îngerii prea sfinţi din curţile cereşti sunt gata să slujească în urma rugăciunilor înălţate la Dumnezeu pentru înaintarea lucrării Sale. Fiecare înger are rolul şi datoria lui şi nu îi este permis să părăsească postul său pentru a merge în alt loc." Comentarii Biblice, p. 1173. *

Trimişi ca să răspundă. "Îngerii slujitori aşteaptă lângă tronul lui Dumnezeu, ca să se supună imediat mandatului lui Isus, de a răspunde la fiecare rugăciune, care este înălţată prin credinţă şi stăruinţă." Mesaje Selectate, vol. 2, p. 377. *

În ajutorul nostru. "Prin credinţă vie şi rugăciune stăruitoare, noi putem aduce de partea noastră o suită de îngeri cereşti, care ne vor păzi de orice influenţă negativă."

Chemarea noastră înaltă, p. 23.

Purtători ai binecuvântării. "Îngerii aduc neîncetat binecuvântăre şi speranţă, curaj şi ajutor fiilor oamenilor." Faptele Apostolilor, p. 153.

"Puterea şi harul au fost date prin Domnul Hristos spre a fi duse de îngerii slujitori fiecărui suflet credincios." Calea către Hristos, p. 53.

De ce ne rugăm atât de puţin? "Ce vor gândi îngerii cerului despre noi, sărmanele şi neajutoratele fiinţe omeneşti, care suntem supuşi ispitei, şi care totuşi ne rugăm aşa de puţin şi avem atât de puţină credinţă, în timp ce inima iubirii infinite a lui Dumnezeu se pleacă spre noi gata să ne dea mai mult decât cerem sau gândim noi? Îngerii găsesc o mare plăcere să se plece înaintea lui Dumnezeu şi să stea lângă El. Ei consideră comuniunea cu Dumnezeu ca fiind cea mai mare bucurie a lor; totuşi, fiii acestui pământ, care au aşa de multă nevoie de ajutorul pe care numai Dumnezeu îl poate da, se simt parcă mulţumiţi să umble în afara luminii Duhului Său şi fară însoţirea prezenţei Sale." Calea către Hristos, p. 94.