23. Îngenunchind în rugăciune. II

Exemplul lui Petru. "Pe când privea la tristeţea lor, inima apostolului a fost cuprinsă de milă. Apoi, după ce a cerut  ca prietenii care plângeau să fie scoşi afară din cameră, el a îngenuncheat şi s-a rugat fierbinte lui Dumnezeu ca să readucă la viaţă şi sănătate pe Dorca. Întorcându-se spre trupul ei, el a zis: "Tabita scoală-te!" Ea a deschis ochii şi când a văzut pe Petru, a stat în capul oaselor. Dorca fusese de mare ajutor bisericii ; şi Dumnezeu a socotit potrivit să o aducă înapoi din ţara vrăjmaşului pentru ca priceperea şi puterea ei să poată fi mai departe o binecuvântare pentru alţii şi pentru ca prin această manifestare a puterii Sale, lucrarea lui Hristos să fie întărită." Faptele Apostolilor, p. 132.

Exemplul lui Ezra. "Apoi, în clipa jertfei de seară, m-am sculat din smerirea mea, cu hainele şi mantaua sfâşiate, am căzut în genunchi, am întins mâinile spre Domnul Dumnezeul meu, şi am zis: "Dumnezeule, sunt uluit şi mi-e ruşine să-mi ridic faţa spre Tine. Căci fărădelegile noastre s-au înmulţit şi greşelile noastre au ajuns până la ceruri." Ezra  9,5.6.

Exemplul lui Pavel. "După ce a vorbit asfel, a îngenuncheat şi s-a rugat împreună cu ei toţi. Şi ei au izbucnit cu toţii în lacrimi, au căzut pe grumazul lui Pavel şi l-au sărutat." Faptele Apostolilor 20, 36.37.

"Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus

Hristos ..." Efeseni 3,14.

Exemplul lui Daniel. "Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise spre Ierusalim, şi de trei ori pe zi îngenunchea, se ruga şi lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea şi mai înainte." Daniel 6, 10.

 Exemplul lui Ştefan. "Şi aruncau cu pietre în Ştefan care se ruga şi zicea: "Doamne Isuse, primeşte duhul meu!" Apoi a îngenuncheat, şi a strigat cu glas tare: "Doamne, nu le ţine în seamă păcatul acesta!"Şi după aceste vorbe a adormit." Faptele Apostolilor 7, 59. 60.

Exemplul lui Isus. "Apoi S-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenuncheat şi a început să se roage." Luca 22,41.

Fariseul şi vameşul. "Fariseul sta în picioare şi a început să se roage în sine astfel: "Dumnezeule îţi mulţumesc că nu sunt ca ceilalţi oameni, hrăpăreţi, nedrepţi, curvari sau chiar ca vameşul acesta. Eu postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele."

"Vameşul sta departe şi nu îndrăznea nici ochii să şi-i ridice spre cer; şi se bătea cu pumnul în piept şi zicea: "Dumnezeule, ai milă de mine păcătosul !" Luca 18, 11-13.

Cei trei tineri evrei. "Când ne rugăm, cea mai potrivită atitudine este de a ne pleca pe genunchi. Acest act de închinare, a fost cerut celor trei tineri evrei, aflaţi ca robi în Babilon... O astfel de închinare, este un omagiu care trebuie adus numai lui Dumnezeu - Stăpânul lumii, Creatorul universului. Aceşti trei tineri au refuzat să onoreze astfel vreun idol, chiar dacă era făcut din aur curat. De fapt, astfel ei ar fi îngenuncheat înaintea regelui Babilonului. Refuzând să asculte porunca împăratului, ei au suferit pedeapsa, şi au fost aruncaţi în cuptorul de foc. Dar Hristos a venit în persoană, şi a umblat alături de ei prin cuptorul încins, iar ei nu au fost atinşi."*

"Ar trebui să ne plecăm genunchii , când ne prezentăm cererile înaintea lui Dumnezeu, atât în rugăciunea tainică, cât şi în rugăciunea publică. Acest act arată dependenţa noastră de Dumnezeu." Mesaje selectate, vol. 2, p. 311, 312.*