52. Privegheaţi, deci.

Vegheaţi neîncetat. "Mi-a fost prezentată, în viziune o ceată... Ei aşteptau şi vegheau. Ochii lor erau îndreptaţi spre cer şi cuvintele Învăţătorului lor erau pe buzele lor: "Ce zic vouă, zic tuturor: Vegheaţi!"

" Am văzut că era cu neputinţă a avea dorinţele şi interesele îndreptate spre grijile acestei lumi şi spre adunarea de averi pământeşti, şi să ocupi în acelaşi timp o poziţie de aşteptare şi veghere, aşa cum  ne-a poruncit Mântuitorul." Mărturii, vol. 2, p. 192,193.

Cel dintâi simptom al adormirii spirituale. "Fraţilor, vegheaţi la prima licărire a luminii voastre, la cea dintâi neglijare a rugăciunii, la cel dintâi simptom al adormirii spirituale." Mărturii, vol. 4, p. 124.

Fiţi gata pentru revenirea lui Hristos. "Să veghem, să lucrăm şi să ne rugăm astăzi, că şi când aceasta ar fi ultima zi din viaţa noastră, care ne mai este acordată. Atunci, câtă seriozitate am da pe faţă în viaţa noastră? Cât de aproape am urma noi  lui Isus în toate cuvintele şi faptele noastre!"

"Rugaţi-vă neincetat - aceasta înseamnă a fi mereu într-un spirit de rugăciune, atunci veţi fi gata pentru venirea Domnului nostru." Mărturii, vol 5, p. 235.

Ştiinţa ostenelilor voastre. "Vreau să spun fiecărui lucrător: mergeţi înainte în credinţă umilă şi Domnul va merge cu voi. Dar vegheaţi în vederea rugăciunii. Aceasta este ştiinţa ostenelilor voastre. Lucraţi în dependenţă de El, amintindu-vă că sunteţi împreună lucrători cu El. El este sprijinitorul vostru. Tăria voastră e de la El. El va fi înţelepciunea voastră, dreptatea voastră, sfinţenia şi răscumpărarea voastră. Purtaţi jugul lui Hristos, învăţând de la El, blândeţea şi umilinţa; iar El va fi mângâierea şi odihna voastră." Mărturii, vol 7, p. 272.

Privegheaţi, privegheaţi, privegheaţi. "Privegheaţi şi rugaţi-vă ca să nu cădeţi în ispită". Marcu 14, 38. Privegheaţi împotriva apropierii pe furiş a vrăjmaşului, privegheaţi împotriva vechilor obiceiuri şi a pornirilor fireşti, ca nu cumva să ajungă să vă stăpânească; siliţi-le să dea înapoi şi vegheaţi. Supravegheaţi gândurile şi planurile, ca nu cumva să fie concentrate asupra eului personal. Vegheaţi asupra sufletelor pe care Isus le-a răscumpărat prin sângele Său. Privegheaţi pentruma prinde ocaziile de a le face bine." Mărturii, vol. 6, p. 410