79. Iosua şi îngerul

Mărturia lui Iosua. "Pe când Iosua se ruga pentru împlinirea făgăduinţelor lui Dumnezeu, Satana s-a ridicat cu îndârjire împotriva lui. El a arătat către nelegiuirile lui Israel ca un motiv pentru care ei n-ar trebui să fie primiţi în graţia lui Dumnezeu. El îi pretindea ca o pradă a lui şi cerea să fie daţi în mâinile sale spre a fi distruşi.

Marele preot nu putea să se apere pe sine sau pe poporul său faţă de învinuirile lui Satana. El nu susţine că Israel ar fi fără greşeală. Îmbrăcat în hainele sale murdare, care simbolizau păcatele poporului pe care el le purta ca reprezentat al lor, el sta înaintea Îngerului mărturisind vina lor; dar arătând la pocăinţa şi umilinţa lor, sprijinindu-se pe mila Mântuitorului iertător de păcate şi pretinzând în credinţă împlinirea făgăduinţelor lui Dumnezeu.

Atunci Îngerul, care era Hristos Însuşi, Mântuitorul păcătoşilor, a oprit pe învinuitorul poporului Său declarând: "Domnul să te mustre, Satano! Domnul să te mustre. El care a ales Ierusalimul! Nu este acesta un tăciune scos din foc?" Mărturii vol. 5, p. 467.