8. Când este nevoie de mai multă rugăciune

Rugăciune pentru progres în sfinţirea vieţii. Noi trebuie să stăruim mult în rugăciune, dacă dorim să propăşim în sfinţirea vieţii. Atunci când solia adevărului a fost rostită pentru prima dată, cât de mult ne rugam noi! De obicei, noi petreceam ore întregi în rugăciuni serioase, câte doi sau trei laolaltă, cerând împlinirea făgăduinţei; adesea se auzea şi plânset, glasuri de mulţumire şi cântare de laudă. Acum ziua lui Dumnezeu este mai aproape decât atunci când am crezut întâi; noi ar trebui să fim mai serioşi, mai zeloşi, mai fierbinţi decât în anii de la începutul soliei. Acum primejdiile sunt mai mari decât artunci. Sufletele sunt mai împietrite. Avem nevoiie de călăuzirea spiritului lui Hristos şi trebuie să nu ne odihnim până nu-l primim." Mărturii, vol. 5, p. 161, 162.

Rugăciune pentru înalte biruinţe creştine. Pavel ştia că biruinţele creştine cele mai înalte pot fi ajunse numai prin multă rugăciune şi continuă veghere. Dar el mai ştia, de asemenea, că în Hristos i se punea la îndemână o putere îndestulătoare spre a converti sufletul şi putere dumnezeiască potrivită pentru a-l face în stare să ţină piept oricărei ispitiri la rău. Având credinţa lui Dumnezeu drept scut şi Cuvântul Său drept armă de luptă, el avea să fie îndestulat cu o putere lăuntrică, care să-l facă în stare să respingă atacurile lui Satana." Faptele apostolilor, p. 307.

Rugăciune pentru studierea Bibliei. "Studiaţi Biblia cu multă rugăciune. Nu încercaţi să-i umiliţi pe alţii, ci umiliţi-vă pe voi înşivă înaintea lui Dumnezeu şi purta-

ţi-vă  blând unul cu celălalt." Mesaje selectate, vol. 2, p. 328.*

Pregătire pentru lucrarea care trebuie făcută. Este nevoie de multă rugăciune şi de cele mai riguroase exerciţii ale minţii, dacă voim să facem lucrarea pe care Dumnezeu ne-a încredinţat-o. Mulţi nu ajung niciodată la poziţia pe care ar trebui s-o ocupe, pentru că aşteaptă ca Dumnezeu să lucreze în locul lor. Toţi aceia ce pot fi de folos, trebuie educaţi prin cea mai severă disciplină mintală şi morală. Atunci Dumnezeu le va ajuta să unească puterea dumnezeiască cu eforturile omeneşti." Mărturii, vol. 4, p. 611.

"Trebuie să lucraţi pentru suflete, cu multă rugăciune, pentru că aceasta este singura cale de a ajunde la inimile oamenilor. Aceasta nu este lucrarea voastră, ci a lui Hristos care este de partea voastră, şi mişcă inimile." Evanghelism, p. 342.*

Grijă pentru lucrarea lui Dumnezeu.  "Este o tendindinţă de a ne rugă tot mai puţin, de a avea tot mai puţină credinţă. Ca şi ucenicii suntem în pericol să pierdem din vedere, dependenţa noastră de Dumnezeu. avem nevoie să privim întruna spre Isus, să înţelegem că numai prin puterea de sus putem face lucrarea Sa. Trebuie să lucrăm cu sârguinţă pentru salvarea celor pierduţi, să ne luăm timp pentru meditaţie, rugăciune şi studiul Cuvântului lui Dumnezeu. Numai lucrarea însoţită de multă rugăciune, sfinţită prin meritele lui Isus, va fi o puternică mărturie pentru adevăr." Hristos Lumina Lumii, p. 362.