47. Rugăciunea de dimineaţă şi de seară.

Timpul închinării. "În fiecare familie trebuie să existe un timp fixat pentru altarul de dimineaţă şi de seară. Cât de potrivit este ca părinţii să-şi adune copiii în jurul lor înainte ca masa de dimineaţă să fie servită, să-I mulţumească Tatălui ceresc pentru protecţia Lui din timpul nopţii şi să-I ceară ajutorul, protecţia şi călăuzirea în timpul zilei! Cât de potrivit este, de asemenea ca părinţii şi copiii să se mai adune odată înaintea Lui, când se lasă seara, ca să-I mulţumească pentru binecuvântările zilei care a trecut." Îndrumarea copilului, p. 520.

 

Exemplu pentru rugăciunea de dimineaţă şi seară. "Când preoţii intrau în locul sfânt dimineaţa şi seara, când se aducea tămâia pe altar, jertfa zilnică era gata să fie adusă pe altarul din curtea de afară. Acesta era un timp de mare însemnătate pentru închinătorii care se adunau la Tabernacul. Înainte de a intra în prezenţa lui Dumnezeu prin slujirea preotului, ei trebuia să-şi ia timp să-şi cerceteze în mod stăruitor inima şi să-şi mărturisească păcatele... . În practica aceasta, creştinii au un exemplu pentru rugăciunea de dimineaţă şi de seară. În timp ce condamnă un simplu şir de ceremonii, lipsite de spiritul închinării, Dumnezeu priveşte cu multă plăcere asupra acelora care-L iubesc şi se pleacă dimineaţa şi seara în rugăciune pentru a căuta iertare pentru păcatele făptuite şi pentru a-I prezenta cererile lor pentru binecuvântarea de care au nevoie." Patriarhi şi Profeţi, p. 353, 354.

Urmând exemplul lui Hristos. "Urmând lui Hristos, privind la Acela care este Începătorul şi Desăvârşitorul credinţei voastre, veţi simţi că voi lucraţi sub ochiul Său, că sunteţi influenţaţi de prezenţa Sa, că El cunoaşte motivele voastre. La fiecare pas veţi întreba în umilinţă: "Va plăcea aceasta lui Isus? Va preamări ea pe Dumnezeu?" Dimineaţa şi seara, rugăciunile voastre serioase, trebuie să se înalţe către Dumnezeu pentru a primi binecuvântarea şi călăuzirea Sa. Rugăciunea se prinde de braţul Atotputerniciei, şi ne dă biruinţa. Numai pe genunchi primeşte creştinul tăria de a rezista ispitei." Mărturii, vol. 4, p. 615, 616.

Dovada că suntem creştini. "Mi-a fost arătat, că numai respectarea Sabatului şi a rugăciunii de dimineaţă şi seară nu sunt o dovadă evidentă că suntem creştini. Aceste forme exterioare pot fi toate respectate cu stricteţe şi totuşi adevărata evlavie să lipsească. Toţi aceia care mărturisesc a fi urmaşi ai lui Hristos, trebuie să fie stăpâni pe spiritul lor propriu, nepermiţându-şi a vorbi în mod supărăcios şi nerăbdător." Mărturii, vol. 1, p. 305, 306.